NOVOSTI NA KOPRSKEM PODEŽELJU: Na pobudo občanov urejajo hitrostne ovire

Koper

Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah, še zlasti na lokalnih, ki so v prometnih konicah med najbolj obremenjenimi, eden glavnih dejavnikov prometnih nesreč.

Na cesti v Šmarje kmalu počasneje in bolj varno

Tako je tudi na glavni cesti, ki pelje od Krožere proti Šmarjam, kjer je občina na pobudo krajanov in krajevne skupnosti že začela s postavljanjem dveh hitrostnih grbin za umirjanje prometa.

Prvi hitrostni plato bo urejen v spodnjem delu ceste, in sicer od gostilne 'Trije lovci' do prvega ovinka proti Šmarjam, drugo hitrostno oviro pa bo občina zgradila v neposredni bližini športnega igrišča. V okviru naložbe, ki se bo sklenila konec tega tedna, bodo uredili tudi dva prehoda za pešce (na grbini), sanirali in preplastili pa bodo tudi del dotrajanega pločnika ob prvi grbini. 

V času del bo vzpostavljen izmenični enosmerni prometni režim, urejen s semaforjem.

Hitrostne grbine tudi na cesti za Sv. Anton

V teku je tudi ureditev dveh hitrostnih grbin na državni cesti za Sv. Anton, in sicer pri odcepih za Turke in Gregoriče. Naložba, ki jo izvaja Direkcija RS za infrastrukturo, predvideva tudi ureditev prehodov za pešce, ki bodo ustrezno osvetljeni, sanirali pa bodo tudi pločnik. Dela bodo prispevala k večji prometni varnosti, sklenila pa se bodo v naslednjih dneh. V času del je vzpostavljen izmenični enosmerni prometni režim, urejen s semaforjem.

Deli novico: