NOVOST NA UP: Odpira se prvi slovenski univerzitetni študijski program fizioterapije (FOTO)

Izola

Na prihajajočih informativnih dneh se Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ) kot prva v Sloveniji predstavlja z univerzitetnim študijskim programom Fizioterapija, ki študentom omogoča boljše predizhodišče za nadaljevanje tega študija. Doslej je bilo namreč v Sloveniji možno obiskovati le visokošolski študijski program Fizioterapije.   

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je v četrtek, 17. januarja 2019, podelil akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu dodiplomske 1. stopnje Fizioterapija Fakultete za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Gre za pomembno pridobitev fakultete, saj je akreditiran program edini univerzitetni študijski program s področja fizioterapije v Sloveniji.

Fakulteta bo prve študente vpisala že v študijskem letu 2019/2020. Na voljo bo 30 mest za redni in 30 mest za izredni študij. V študijski program se lahko vpišejo maturanti s splošno maturo in dijaki z zaključeno poklicno maturo ter dodatnim izpitom iz enega od maturitetnih predmetov: biologija ali fizika. Če kandidat omenjeni predmet opravlja v okviru poklicne mature, lahko izbere poljubni maturitetni predmet.

Program temelji na treh vsebinskih stebrih, ki obravnavajo mišično skeletne, internistične oziroma kardio-respiratorne in nevrološke vsebine. Študij bodo poleg visokošolskih učiteljev, zaposlenih na UP FVZ, izvajali tudi priznani profesorji iz tujine in številni drugi strokovnjaki s področja ter specializiran fizioterapevtski kader.

Temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa Fizioterapija je izobraziti fizioterapevta v neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo s pridobljenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja. Znal bo delovati na področju primarne preventive, zdravljenja in rehabilitacije.

Poleg temeljnih naravoslovnih in medicinskih znanj bo diplomant poleg specialnih znanj obvladovanja postopkov in metod fizioterapevtske obravnave pridobil še znanja komunikacije, psihologije, managementa, raziskovanja in etike. Tak diplomant se bo zavedal svoje poklicne identitete in se po zaključku študija odločil za zaposlitev na področju svoje strokovne usposobljenosti ali za nadaljnje izobraževanje.

Zaradi specifičnih pogojev pri izvajanju praktičnega dela v času študija bodo morali izbrani kandidati ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela.

Za več informacij o programu in vpisu lahko pišete na elektronski naslov info@fvz.upr.si.

Deli novico: