Novomeščani izdelali elaborat za ustanovitev pokrajinske univerze

Slovenija

Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto je izdelalo elaborat Univerza v Novem mestu, ki ga bodo v primeru zadostne poslanske podpore predvidoma v začetku pomladi predložili državnemu zboru. Po ustanovitvi javne univerze v Novem mestu pa bi za njeno delovanje na letni ravni potrebovali približno tri milijone evrov državnega denarja.

Predsednik senata konzorcija Univerza Novo mesto Janez Usenik je na današnji novinarski konferenci povedal, da se glede ustanovitve novomeške univerze pogovarjajo s poslanskimi skupinami, na temelju njihove pobude pa naj bi državni zbor sprejel odlok o ustanovitvi javne univerze v Novem mestu. Ob ugodnem razpletu bi novomeška univerza s svojim strokovnim delom lahko začela v roku enega leta, drugače pa bi lahko s svojim delom brez težav začeli tudi v prihodnjem šolskem letu, je ocenil Usenik.

Javna univerza naj bi bila eden ključnih dejavnikov razvoja Dolenjske, Bele krajine, Posavja in kočevsko-ribniškega območja, v njenem okviru pa bi se združile sedanje novomeške fakultete: Fakulteta za informacijske študije, Fakulteta za organizacijske študije, Fakulteta za industrijski inženiring in Visoka šola za upravljanje podeželja. Programi omenjenih fakultet bi tako prišli v nacionalni program visokega šolstva, prednost novomeške univerze, ki bila vpletena v mednarodno in podonavsko omrežje, pa bi bila njena trdna povezanost s pokrajinskim gospodarstvom, opozarja Usenik.

Glede predvidenega državnega vložka za delovanje univerze je Usenik ocenil, da je to za državo skromen znesek. Po njegovem mnenju je z vidika novega zakona o visokem šolstvu sedaj tudi pravi trenutek za njeno ustanovitev. Saj lahko ta zakon, če bo sprejet v predlaganem besedilu, ustavi proces ustanovitve novomeške univerze za več deset let. Kar pa bi pomenilo, da bi jugovzhodna Slovenija za dlje izgubila priložnost, da svojim mladim omogoči študij doma ter ustavi nadaljnji beg možganov, je pristavil.