NOVO ŠTUDIJSKO LETO PRINESLO ŠTEVILNE NOVOSTI: Na Univerzi na Primorskem letos več kot 5000 študentov (FOTO)

Koper

V torek, 1. oktorbra, se je pričelo novo akademsko leto 2019/2020. Predavalnice šestih fakultet Univerze na Primorskem je znova napolnilo življenje in, zaenkrat, tudi smeh. Čas za resnost pa še pride. Veliko nasvetov so novopečene brucke in bruci prejeli s strani starejših študentov, rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič pa je mladim sporočil: "Ob vstopu v novo akademsko leto vam želim uspešen študij, tkanje novih prijateljski vezi in uresničitev vseh vaših načrtov. Predvsem pa vam želim, da vam bo študij na Univerzi na Primorskem omogočil, da boste v življenju mislili s svojo glavo in čutili s svojim srcem."

Foto: Alen Ježovnik

Čez 2000 bruck in brucev na treh stopnjah študija, čez 700 tujih študentov in čez 5000 vseh študentov so prve številke, s katerimi se lahko Univerza na Primorskem pohvali v novem študijskem letu. Novosti, ki jih slednje prinaša, so študijski program Fizioterapija (dodiplomski univerzitetni) na Fakulteti za vede o zdravju, visokošolski študijski program Sredozemsko kmetijstvo in magistrski študijski program Podatkovna znanost - oba izvaja Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Foto: Alen Ježovnik

Na podiplomskem študiju velja omeniti še naslednje novosti: Fakulteta za turistične študije - Turistica je podiplomski študijski program Turizem uskladila s trendi in povpraševanjem ter ga tako obogatila s predmeti s področja organizacije prireditev (športnih, kongresnih, kulturnih, itd.), Fakulteta za management tudi letos razpisuje podiplomski program dvojne diplome Ekonomija in finance skupaj z univerzo Lomonosov v slovenskem in angleškem jeziku, Fakulteta za humanistične študije pa je prenovila študijski program Komuniciranje in mediji.

Foto: Mirella Baruca

Letošnje novosti v okviru dodiplomskih programov pa so: Fakulteta za humanistične študije je univerzitetni študijski program Medijski študiji preimenovala in ga razpisala z novim imenom Komuniciranje in mediji; Fakulteta za turistične študije - Turistica je pridobila novo dislocirano enoto v Mariboru, na kateri je razpisala mesta za vpis v 2. letnik (izredni študij) v visokošolski strokovni študijski program Management turističnih podjetij.

Pedagoška fakulteta je visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja razpisala tudi na dveh dislociranih enotah - v Slovenskih Konjicah in v Novi Gorici. Za izvajanje v angleškem jeziku je razpisanih pet študijskih programov - štirje univerzitetni: Bioinformatika, Matematika, Računalništvo in informatika, Management in visokošolski strokovni Management turističnih podjetij.

Foto: Mirella Baruca

Pomembna primerjalna prednost Univerze na Primorskem je lasten Štipendijski sklad UP, ustanovljen v študijskem letu 2008/09 z namenom nagrajevanja in spodbujanja najboljših študentov univerze in njihovem povezovanju z delodajalci še v času študija z zagotavljanjem večjih možnosti za zaposlitev diplomantov. 23. novembra 2019 bo vodenje Univerze na Primorskem prevzela nova rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar, trenutno dekanja UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

Kot veleva tradicija, so tudi letos brucke in bruce pozdravili dopoldan na Titovem trgu v Kopru. Univerza na Primorskem je priredila dobrodošlico, pri kateri so sodelovale številne institucije, podjetja in društva. Prisotne so pozdravili predstavniki fakultet, študentskega sveta in študentske organizacije. Prav vsem se prisrčno zahvaljujejo, tako tudi predstavnikom sedme sile, ki so in še bodo poročali o uspelem dogodku.

Deli novico: