NOVI RAZISKOVALNI PROJEKTI ARRS: Velik uspeh raziskovalcev UP

Koper

Raziskovalci Univerze na Primorskem so uspešno pridobili nove raziskovalne projekte na Javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2021 Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). V okviru sedmih temeljnih projektov in dveh podoktorskih projektov bodo opravljali raziskovalno delo na področju antropologije, etnologije, matematike, psihiatrije, psihologije, upravnih in organizacijskih ved, vzgoje in izobraževanja ter zgodovinopisja.

prof. dr. Štefko Miklavič, doc. dr. Jana Hojnik, prof. dr. Diego de Leo in doc. dr. Neža Čebron Lipovec

Vodje odobrenih temeljnih projektov so: doc. dr. Neža Čebron Lipovec, prof. dr. Diego de Leo, doc. dr. Jana Hojnik, prof. dr. Štefko Miklavič, prof. dr. Aleksander Panjek, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, doc. dr. Polona Sitar, izr. prof. dr. Tina Štemberger in izr. prof. dr. Russell Stephen Woodroofe.

Temeljni raziskovalni projekti predvidevajo eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želijo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih. Glede na to da so med kriteriji za ocenjevanje projektov znanstvena odličnost raziskovalcev ter znanstvena, tehnološka in inovacijska odličnost samega projekta, je nov uspeh še ena potrditev kakovostnega dela raziskovalcev Univerze na Primorskem.

V raziskovalnih dejavnostih pridobljenih projektov bodo sodelovale tudi druge slovenske raziskovalne ustanove, hkrati pa bodo članice UP v vlogi partnerja sodelovale še pri številnih drugih projektih, ki jih bodo vodile druge raziskovalne organizacije.

Vsebine projektov lahko preberete na tej povezavi.