Novi minister naj ne bo politik

Anketiranci Dela na vrhu ministrstev za gospodarstvo in za zdravje nočejo politikov. Tomaž Gantar, ki je odstopil s funkcije ministra za zdravje, ima pri tem podporo anketirancev Dela, novi minister pa naj bo vsekakor zdravnik, menijo. Tudi rekonstrukcija vlade ima podporo, Igor Lukšič pa naj raje ne postane minister, piše današnje Delo.

S tem, da je Gantar pred kratkim odstopil, se strinja 49 odstotkov vprašanih, da bi moral delo nadaljevati, jih meni 29 odstotkov. Veliko, 22 odstotkov, je tudi takih, ki se niso znali opredeliti do tega vprašanja, piše Delo. Slabi dve tretjini oz. 64 odstotkov vprašanih meni, da bi moral biti novi minister zdravnik. Za menedžerja je 26 odstotkov vprašanih, za politike pa pičla dva odstotka.

Poleg ministra za zdravje je vlada po odstopu Stanka Stepišnika ostala tudi brez ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Največ sodelujočih v anketi pravi, da bi moral biti novi gospodarski minister menedžer (26 odstotkov) ali pa predstavnik gospodarske zbornice (tudi 26 odstotkov). Za profesorja ekonomije na položaju ministra za gospodarstvo se jih navdušuje 18 odstotkov, za predstavnika obrtne zbornice pa 13 odstotkov. Tudi pri tem vprašanju se jih je le malo odločilo za politika, tri odstotke.

Večina za rekonstrukcijo vlade

Z odstopoma omenjenih dveh ministrov se je po tihem že začela rekonstrukcija vlade, ki jo Karl Erjavec zagovarja v javnih izjavah. Tudi Delovi anketiranci večinsko podpirajo rekonstrukcijo vlade. Tako je odgovorilo 62 odstotkov vprašanih, nasprotno jih meni 29 odstotkov.

Anketiranci pa se ne strinjajo z Erjavčevim pozivom, da bi moral eno od ministrstev prevzeti Igor Lukšič. Na vprašanje, ali bi Lukšič moral zdaj prevzeti eno od ministrstev, jih je pritrdilno odgovorilo le 32 odstotkov, večina, 53 odstotkov pa jih je proti.

Reforma zdravstva je ena najpomembnejših nalog, ki so zdaj pred vlado. Javno mnenje, kot ga kaže Delova anketa ta teden, se ne nagiba ne k povsem privatiziranemu ne k zgolj javnemu zdravstvu. Večina hoče učinkovite kombinacije obeh, piše Delo.

Večina sodelujočih v anketi, 55 odstotkov, meni, da je treba vzpostaviti učinkovito kombinacijo javnega in zasebnega zdravstva. Da je treba ohranjati in si prizadevati za popolnoma javno zdravstvo, jih je odgovorilo 38 odstotkov. Le malo, zgolj štiri odstotke pa jih meni, da bi bilo treba zdravstvo popolnoma privatizirati.

Anketiranci so odgovarjali tudi na vprašanje, kako so zadovoljni s sedanjimi storitvami slovenskega zdravstvenega sistema. Povprečna ocena na lestvici od 1 do 5 znaša 3,3. Največ, 42 odstotkov, jih je izbralo odgovor zadovoljen. Skupaj z zelo zadovoljnimi je zadovoljnih skoraj polovica oz. 48 odstotkov vprašanih.

Telefonsko anketiranje je za uredništvo Dela na reprezentativnem vzorcu 405 odraslih državljanov 26. in 27. novembra opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik.

Deli novico: