NOV RAZPIS ZA IZVEDBO UKREPOV ZA ZMANJŠANJE VPLIVOV PRISTANIŠČA: Koprska občina bo temu namenila več kot 400.000 evrov

Koper

Z Mestne občine Koper so sporočili, da lahko  prebivalci širšega mestnega jedra znova kandidirajo za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo ukrepov za zmanjšanje vplivov emisij iz pristaniške dejavnosti. Za to je predvidenih nekaj več kot 400 tisoč evrov, ki jih bo koprska občina na podlagi dvoletnega razpisa razdelila v letih 2021 in 2022. Rok za prijavo za ukrepe, ki se bodo izvajali oziroma jih bo občina sofinancirala letos, se izteče 8. junija.

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in omilitvene ukrepe izpeljali v letu 2021 oziroma 2022, za pridobitev sredstev pa lahko kandidirajo tudi tisti, ki so ukrepe v obdobju od 19. februarja 2020 dalje že izpeljali, vendar za to niso prejeli finančne pomoči, so še sporočili s koprske občine.

Do sredstev so tudi letos upravičeni lastniki oziroma solastniki stanovanjskih stavb znotraj treh vplivnih območij. Najožje območje obsega pas od pristanišča do Cankarjeve in Kidričeve ulice, ožje območje pas do ceste Zore Perello Godina in Ferrarske ulice, pas širšega vplivnega območja pa se zaključi vzporedno s hitro cesto Koper–Izola. Na razpis se lahko prijavijo tudi etažni lastniki večstanovanjske stavbe; v tem primeru naj oddajo skupno prijavo.

Višina nepovratnih sredstev, ki jih lahko pridobi upravičenec, znaša najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izjema so socialno šibki občani, ki bodo upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe, vendar ta ne sme presegati najvišje določene vrednosti sredstev glede na površino stavbe oziroma dela stavbe. Najvišji znesek sofinanciranja znaša 17.000 evrov, in sicer za stavbe oziroma dele stavb, ki so večje od 91 kvadratnih metrov.

Sredstva bodo dodeljena tistim naložbam, ki v največji meri odpravljajo oziroma zmanjšujejo vplive pristaniške dejavnosti na okolje in zdravje ljudi ter kulturno dediščino, kot so zamenjava oziroma obnova stavbnega pohištva, izvedba fasadnega ometa, izolacija strešne ali podstrešne konstrukcije, vgradnja sistemov prečiščevanja in prezračevanja zraka ter namestitev klimatske naprave.

Mestna občina Koper je za ta namen zagotovila 436.169,28 evra:  236.169,28 evra za ukrepe v letu 2021, 200.000 evrov pa za ukrepe v letu 2022. Gre za sredstva, ki jih Luka Koper na podlagi dogovora z občino letno namenja za izvajanje omilitvenih ukrepov.

Prvi prijavni rok za ukrepe, ki se bodo izvajali oziroma sofinancirali v tem letu, se izteče 8. junija, ob 12. uri,  drugi prijavni rok za ukrepe, ki se bodo izvajali oziroma sofinancirali v letu 2022, pa je 18. januar 2022.

Upravičenci morajo vlogo oddati po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper oziroma jo v času uradnih ur oddati osebno v glavni pisarni Mestne občine Koper. Pravočasno oddane in popolne vloge prijaviteljev, ki v prvem roku sredstev ne bodo prejeli, bo komisija znova obravnavala v drugem prijavnem roku. Vlog ne bo treba ponovno pošiljati. Več informacij o razpisu najdete na tej povezavi.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija