NOV CENIK BO ZAČEL VELJATI V AVGUSTU: Preverite podatke in sporočite morebitne popravke do konca meseca

Izola

Na julijski seji so izolski svetniki potrdili nov cenik storitev obveznih občinskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Izola za leto 2019 ter pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, ki določa nov način obračuna storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Tak način obračuna vključuje število oseb, ob upoštevanju velikosti stanovanjske enote in frekvence odvoza.

Uporabniki storitev ravnanja s komunalnimi odpadki so v poštne nabiralnike prejeli položnico še po dosedanjem načinu obračuna, z dodatnim podatkom o številu oseb, ki jih je javno podjetje pridobilo iz javnih evidenc. Poleg položnice so prejeli tudi prilogo z obrazloženim novim načinom obračuna komunalnih storitev. Uporabnike prosijo, da preverijo podatke o številu oseb in morebitne popravke sporočijo najkasneje do 31. julija na Komunalo Izola. Ker je zaradi računalniškega povezovanja podatkov lahko prišlo do vsebinskih napak, se za morebitne napake opravičujejo.

Nov obračun s položnicami v avgustu

V občini Izola so bile do sedaj storitve ravnanja s komunalnimi odpadki uporabnikom zaračunane izključno na osnovi velikosti stanovanja in ne po številu oseb. Cilj je izvedba primernejšega načina obračunavanja storitev ravnanja z odpadki kot to počnejo tudi v sosednjih občinah, so zapisali na Komunali Izola. Upoštevani so bili tudi predlogi uporabnikov storitev. Smernice so oblikovane na osnovi dejstev, da je vzrok nastajanja komunalnih odpadkov na strani oseb, ki s svojim bivanjem ustvarjajo odpadke, kot tudi v manjši meri od velikosti stanovanjske enote, saj se v večjih enotah ustvari več komunalnih odpadkov kot v manjših. Predvsem je več kosovnih odpadkov (pohištvo, gospodinjski aparati in drugi večji odpadni predmeti). Prvo položnico po novem načinu obračuna storitev bodo uporabnikom poslali predvidoma v začetku meseca avgusta.

V skladu z določili pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Izola se v obračun storitev ravnanja z odpadki po novem upošteva tudi turistične nastanitve in ostale samostojne objekte. Vse uporabnike storitev, ki izvajajo dejavnost sobodajalstva ali imajo samostojne objekte (kažeta, vikend, gospodarski objekt in podobno), pozivajo, da svojo dejavnost in dodatne objekte vključijo v sistem ravnanja z odpadki do 31. julija. Uporabniki storitev dodatna pojasnila prejmejo na Komunali Izola.

"Zaradi kompleksnosti, zahtevnosti in celovitosti novega načina obračuna storitev ravnanja z odpadki vse uporabnike pozivamo k sodelovanju, saj bomo le na ta način lahko ohranili visoko kakovost opravljenih storitev, za kar se vam zahvaljujemo," so še zapisali na izolski komunali.

Deli novico: