NEUGLEDNO SMETIŠČE ZAPUŠČA ANKARAN: Čistilna naprava ostaja

Ankaran

Ankaranski občinski svet je na torkovi seji potrdil sporazum s koprsko občino o ureditvi izvajanja skupnih gospodarskih javnih služb, po katerem centralna čistilna naprava za čiščenje komunalnih odpadnih voda ostaja na obstoječi lokaciji, center za zbiranje in sortiranje odpadkov pa se iz Sermina preseli na novo lokacijo izven občine Ankaran.

Z omenjenim sporazumom sta se občini dogovorili, da bosta gospodarsko javno službo čiščenja komunalnih odpadnih voda še naprej izvajali skupaj. Pri tem centralna čistilna naprava Koper, ki se uporablja za občine Koper, Ankaran in Izola, ostaja na obstoječi lokaciji na območju Ankarana ter se tudi v prihodnje na obstoječi lokaciji zagotavlja prostor za razvoj centralne čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih voda, so danes sporočili iz ankaranske občine.

Ob tem sta tako vodstvi občin kot Marjetice Koper ugotovili, da se infrastruktura za izvajanje gospodarskih javnih služb v zvezi z ravnanjem z odpadki trenutno nahaja na povsem neustrezni lokaciji na Serminu. Lokacija je bila po zaprtju deponije za smeti Dvori v Sv. Antonu leta 2009 proti volji prebivalcev Ankarana kot nadomestna lokacija za novo obalno smetišče izbrana na podlagi odločitve Mestne občine Koper, ki jo je takrat vodil župan Boris Popovič, so spomnili v Ankaranu.

Zbirni center na Serminu je prostorsko utesnjen med vodno območje oz. kanal vodnega razbremenilnika in carinsko območje pristanišča tik ob novem vhodu v Luko Koper. Zbiranje in ločevanje odpadkov na Serminu se je in se še danes izvaja na odprtem prostoru, s skromno in delno zastarelo tehnologijo, občasno tudi ob vremensko neustreznih pogojih ter ima poleg sramotnega izgleda ob glavni povezovalni cesti med Ankaranom in Koprom tudi negativne vplive na okolje in javno zdravje. Zato sta se občini sporazumno dogovorili, da se infrastruktura za zbiranje in ravnanje z odpadki za potrebe prebivalcev Kopra in Ankarana preseli na novo lokacijo zunaj območja Občine Ankaran ter da se obstoječi zbirni center odpadkov Sermin odstrani iz Ankarana.

Svetniki so na torkovi seji sicer glede aktualnih predlogov pokrajinske zakonodaje pritrdili skupnemu predlogu štirih istrskih občin o oblikovanju pokrajine Istra in tako kot zadnji občinski svet od štirih podali soglasje, da se k zakonodajnemu predlogu doda ustrezen popravek.

Pretežni del seje se je vsebinsko nanašal na dejavnosti javnega podjetja Marjetica Koper. Pristojne službe so po Kopru tudi za Ankaran pripravile pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev javnih služb s komunalnimi odpadki, ki se nanašajo na ustreznejše obračunavanje smetarine za sobodajalce. Odvoz odpadkov bo po novem tako obračunan na podlagi dejanske obremenitve, torej števila nočitev, in ne več glede na kapaciteto nastanitvenega obrata.

Večje spremembe so svetniki obravnavali na področju cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Elaborata, na podlagi katerih so izračunane nove cene komunalnih storitev, sta pokazala, da so se stroški za nekatere storitve, predvsem za odlaganje komunalnega blata in odlaganje komunalnih odpadkov, bistveno spremenili, gre tudi za več kot trikratno povišanje stroškov na tono odpadkov, kar pomeni, da vse od prvih povišanj v letu 2019 današnje cene storitev ne pokrivajo več stroškov izvajanja komunalnih dejavnosti, kar so na ankaranski občini pripisali sklenitvi sporazuma med Mestno občino Koper in Mestno občino Ljubljana o pristopu k skupnemu ravnanju z odpadki v regijskem centru za ravnanje z odpadki Ljubljana - RCERO Ljubljana leta 2012.

Svetniki so oba elaborata potrdili, so pa v razpravi izrazili nujnost nedvoumnega in korektnega komuniciranja z občani in izrazili pričakovanje, da bodo pristojni v Marjetici Koper v prihodnje iskali racionalnejše rešitve pri poslovanju in obvladovanju stroškov, predvsem pa, da bodo dosledno skrbeli za zakonito poslovanje družbe.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Tine |  26 .06. 2021 ob  14: 35
-1
Zbirni center sermin je postal neurejen, ko je vodstvo marjetice prevzel bržanov sosed Draščič in kasneje bržanov strankarski kolega Briševac. Do njihovega prihoda so se odpadki odvažali, ekološki otoki prali in na zbirnem centru ni bilo gor neodvoženih odpadkov.