NEGATIVNO MNENJE RAČUNSKEGA SODIŠČA ZA MOK: "Gre za odločitve sprejete leta 2018 ali prej"

Koper

Računsko sodišče je revidiralo pravilnost poslovanja Mestne občine Koper v letih 2018 in 2019 ter občini izreklo negativno mnenje. Ugotovilo je precej nepravilnosti, med drugim v povezavi s proračunom, pri javnem naročanju, pa tudi pri zadolževanju ter pridobivanju in razpolaganju z nepremičninami. Občina mora pripraviti odzivno poročilo. Na ugotovitve računskega sodišča so se za Regional odzvali tudi na občini. 

Računsko sodišče je v zvezi s proračunom ugotovilo pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, v povezavi z nepremičninami pa, da je občina v letih 2018 in 2019 prodala oziroma zamenjala zemljišča v skupni vrednosti 222.295 evrov, ne da bi zemljišča, ki so nastala s parcelacijo, vključila v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Ugotovilo je tudi, da je bilo cenitveno poročilo prestaro ter da v petih primerih nakupa nepremičnin in v 22 primerih prodaje oziroma menjave nepremičnega premoženja ni v pogodbi imenovala skrbnika pravnega posla.

Precej nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo pri javnih naročilih. Med drugim je ugotovilo primere, da dela niso bila oddana po predpisanem postopku, da dodatna dela niso bila dogovorjena s pogodbo, da so bile prevzete obveznosti ob sklenitvi pogodbe večje od načrtovanih, da prejete ponudbe niso bile izločene kot nedopustne, pa tudi, da podizvajalci niso bili potrjeni pred izvajanjem del.

Ugotovilo je tudi, da občina ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, prav tako je ugotovilo neustrezno ali prepozno pridobljeno finančno zavarovanje, pa tudi, da pred začetkom postopka ni bila opravljena raziskava trga.

Pri tekočih transferih nepridobitnim organizacijam in ustanovam je računsko sodišče med drugim ugotovilo, da letni program športa in lokalni program za kulturo nista bila pripravljena in sprejeta, izpostavlja pa tudi primere, ko so bila sredstva dodeljena brez javnega razpisa, pa tudi nepravilnosti pri izvedbi javnih razpisov.

Računsko sodišče je ugotovilo več nepravilnosti na področju zadolževanja ter na drugih področjih poslovanja, med drugim pri ustanovitvi gospodarske družbe ter financiranju tiskanega in spletnega občinskega medija. Kot je razvidno iz povzetka revizijskega poročila, koprska občina sredstev za financiranje tiskanega in spletnega občinskega medija v proračunu za leti 2018 in 2019 ni načrtovala na podlagi letnega finančnega načrta.

Računsko sodišče je ugotovilo še, da je tri račune v skupnem znesku 10.370 evrov plačala v letu 2018 za dodatna dela pri izdaji občinskega glasila, ki niso bila dogovorjena s pogodbo. Prav tako je ugotovilo, da na podlagi 11 prejetih računov ni mogla preveriti, ali so bile storitve zaračunane v skladu s pogodbo, saj računi niso vsebovali specifikacije posameznih opravljenih storitev. V treh primerih je občina potrdila oblikovano verzijo občinskega glasila in dopustila dinamiko izdajanja občinskega glasila, kar ni ustrezalo kriterijem iz pogodbe.

Za raziskave javnega mnenja pred lokalnimi volitvami v letu 2018 je občina porabila 26.840 evrov proračunskih sredstev z izdajo petih naročilnic za istovrstne storitve, kar pomeni, da je vrednost javnih naročil razdelila in se izognila postopku javnega naročanja. Računsko sodišče izpostavlja še, da je občina pogodbo v vrednosti dobrih 29.000 evrov sklenila pet mesecev po izdaji posebne številke občinskega glasila ter da v letih 2018 in 2019 ni izvajala nadzora nad poslovanjem družbe Multimedijski center Vizija.

V zvezi z sofinanciranjem linijskega prevoza potnikov pa je računsko sodišče ugotovilo, da občina v letih 2018 in 2019 ni vzpostavila ustrezne podlage za podpis pogodb in izplačilo sredstev za sofinanciranje gospodarske javne službe javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu in da tudi ni mogoče potrditi, da je sredstva v znesku dobrega pol milijona evrov za navedeni namen porabila učinkovito in gospodarno.

Računsko sodišče je od Mestne občine Koper zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Sodišče je občini tudi podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Odziv koprske občine

"Negativno mnenje se nanaša predvsem na odločitve, sprejete v letu 2018 ali prej, ki so sicer še vplivale na poslovanje občine v letu 2019, jih pa v tem mandatu ne ponavljamo, ampak odpravljamo. To je razvidno tudi iz poročila Računskega sodišča, s katerim je občinska uprava Mestne občine Koper ves čas postopka revizije konstruktivno sodelovala," so nam sporočili iz koprske občine. 

Kot navajajo na občini, je rden takih postopkov, ki so jih začeli še v času postopka revizije, in vodi k izboljšanju poslovanja koprske občine, tudi ukinitev družbe Multimedijski center Vizija, d. o. o. "Občinski svet MOK je sklep o pričetku postopka likvidacije družbe sprejel oktobra lani, ta pa je bil podlaga za pripravo predloga novega Odloka o izdajanju medijev Mestne občine Koper, ki ga bodo svetniki obravnavali na redni seji ta četrtek," dodajajo. 

Mestna občina Koper bo proučila zahtevane ukrepe in podana priporočila in na podlagi teh pristopila k pripravi odzivnega poročila, v njem pa Računsko sodišče seznanila z izvedenimi ukrepi, so zaključili. 

 

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Istriano |  26 .01. 2022 ob  12: 35
Fošina kdor žakelj drži in kdor vanj nalaga sta oba kriva. Kriv je tudi tisti, po naši zakonodaji, ki vidi ali ve in ne prijavi. In takih je dosti. In kaj se bo zgodilo? Nič se ne bo zgodilo. Popovič je in bo ostal nekaznovan. Zakaj že? Ker imajo (skoraj) vsi precej masla na glavi.
Fošina |  25 .01. 2022 ob  09: 59
@ istriano A ti boš resno valil odgovornost na podrejenega, oziroma na podrejene? Ker nepravilnosti niso odkrili samo pri financah .

Si nisem mislil, da bom kdaj doživel to, da nas bodo Popotovi prepričevali, da so občinski uradniki lahko kaj mimo njega delali. Čeprav ne bi smel bit presenečen. Popovič je bil vedno zaslužen za vse, kriv za nič.
Istriano |  25 .01. 2022 ob  09: 06
Vodja oddelka za finance na MO Koper je vedno ista oseba in v času Popoviča in danes. Če je bilo kaj narobe s financami je odgovorna ta oseba, ki je še danes na tem položaju. Preprosto ne?
štupido |  24 .01. 2022 ob  21: 18
Miura: kaj to je nek poskus zveneti sarkastičen ali se motim ?
Miura |  24 .01. 2022 ob  21: 11
....štupido........kaj vse je naredil za Koper, nase pa seveda ni pozabil ......samo ti tega ne kapiraš .....ker si (tako kot nick)
frikofrkic |  24 .01. 2022 ob  18: 39
27
In čez nekaj tednov se bo spet v medijih pojavil pajac Popovič, kot da nič ni bilo, bo tumbal kako je zdaj vse narobe in kako pravljico je on delal iz Kopra.
štupido |  24 .01. 2022 ob  17: 44
-8
"Sej nima veze, poglej kaj je vse naredil za Koper" .
štupido |  24 .01. 2022 ob  17: 28
23
Ste hoteli okostnjake ? Izvolite.