Najbolj imenitne hiše Romov

Odklop

Obstaja stereotipno prepričanje, da Romi živijo v šotorih in majavih lesenih hiškah. Da zadeve ne gre posploševati, dokazujejo spodnje fotografije.