NAJBLIŽJI SODELAVKI STRMČNIKA: Tudi v tem mandatu z istima podžupanjama (FOTO)

Ankaran

Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik je za obdobje 2022–2026 imenoval dve podžupanji, ki mu bosta v novem mandatu pomagali pri opravljanju nalog. Imenovani sta bili  Barbara Švagelj in pripadnica italijanske narodne skupnosti, mag. Martina Angelini, ki sta to funkcijo opravljali tudi v prejšnjem mandatu. 

Po tem, ko je Občinski svet v začetku tedna, 13. decembra, imenoval člane stalnih delovnih teles Občinskega sveta – odbore in komisije v okviru Občinskega sveta Občine Ankaran za mandat 2022-2026, se je oblikovala tudi sestava kabineta župana v mandatu 2022-2026.

Župan Gregor Strmčnik je za podžupanji imenoval Barbaro Švagelj in pripadnico italijanske narodne skupnosti, mag. Martino Angelini, ki je bila imenovana na predlog sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran. Podžupanji bosta v času mandata 2022-2026 županu pomagali pri njegovem delu ter opravljali posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere bosta imeli pooblastilo župana. Nadomeščali ga bosta tudi v primeru odsotnosti ali zadržanosti ter v tem času opravljali tekoče naloge, kot tudi tiste, za katere sta pooblastila prejeli ob imenovanju. 

Barbara Švagelj je bila imenovana kot podžupanja s pooblastilom za vodenje Krajinskega parka Debeli rtič ter za medobčinsko in regionalno sodelovanje. V tem sklopu bo še naprej zastopala občino Ankaran v Svetu regije in v Razvojnem svetu regije Istra–Kras-Brkini ter v Skupnem posvetovalnem telesu Koordinacije P. I. K. A. za kulturo, in pri drugih temah z njenega delovnega področja.

Mag. Martina Angelini je bila imenovana kot podžupanja s pooblastilom za urejanje vprašanj in zastopanje interesov Italijanske narodne skupnosti ter za mednarodno sodelovanje. Posvečala se bo predvsem povezovanju s čezmejnimi lokalnimi skupnostmi.

V sporočilu za javnost so na Občini Ankaran sporočili tudi, da ne glede na izvedbo lokalnih volitev in delno menjavo zasedbe občinskih organov, vsi projekti, opravila in redno delo občinske uprave potekajo po zastavljenih časovnicah. Trenutno ima Občina Ankaran odprtih sedem večjih projektov: izgradnja ankaranskega pokopališča; izgradnja parkirišča ob Bevkovi ulici; sanacija Vinogradniške poti (faza I); odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran "Čisto za Koper in Ankaran"; ureditev krožnega križišča Železniška cesta (priključek Železniške ceste na državni cesti R2-406/I407; v sodelovanju z državo), sanacija opornega zidu »Ankaran«, ki se začne izvajati januarja 2023 v sodelovanju z državo in komunalna infrastruktura območja Dolge njive. Začele pa so se tudi aktivnosti za pripravo načrta dela in občinskega proračuna za leto 2023. V  prazničnem času pa v Ankaranu poteka tradicionalni festival "December v Ankaranu", v okviru katerega deluje prireditveni prostor s številnimi vsebinami za vse generacije ter drsališče.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija