NEIZPLAČAN DODATEK ZA NEGO OTROKA: Starši ga bodo lahko uveljavili za nazaj

Slovenija

Starši slepih otrok bodo lahko po zakonu o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka, ki je začel veljati danes, uveljavili neizplačane dodatke od leta 2003 dalje. Rešuje tudi problematiko dodatkov za nego otrok z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki so po polnoletnosti nadaljevali izobraževanje v posebnem programu.

Zakon opredeljuje tudi povrnitev stroškov pravdnega in izvršilnega postopka, ki jih je upravičenec imel pri ugotavljanju odškodninske odgovornosti države zaradi neizplačanega dodatka za nego otroka.

Upravičencu lahko po zakonu izplačajo neizplačani dodatek, če je kadar koli v obdobju med januarjem 2003 in decembrom 2016 v skladu z zakonom o družinskih prejemkih izpolnjeval pogoje za dodatek za nego otroka in ga ni prejel, otrok pa je bodisi dobival dodatek za pomoč in postrežbo bodisi je bil vključen v posebni program vzgoje in izobraževanja do 26. leta starosti.

Upravičenci morajo na pristojni center za socialno delo vložiti vlogo. Posebna vloga ni predpisana. Dovolj je, da navedejo podatke o otroku, ki mu je dodatek za nego otroka pripadal, priložijo zdravniško dokumentacijo in potrdilo o vključenosti v posebni progam izobraževanja do 26. leta starosti. Zdravniška komisija bo izdala mnenje o upravičenosti do dodatka za nego otroka, center bo upravičencem izdal odločbo, znesek pa bo izplačalo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Neizplačane dodatke za nego bodo izplačali po trenutno veljavnih zneskih 102,40 ali 204,80 evra, odvisno od tega, do katerega zneska bi bil starš v obdobju neizplačevanja dodatka upravičen.

Starši slepih in slabovidnih otrok so se morali po uveljavitvi dela takrat veljavnega pokojninskega zakona leta 2003 po navodilu centrov za socialno delo odločiti med prejemanjem dodatka za nego otroka in dodatka za pomoč in postrežbo. Večina se jih je odločila za slednjega. A po sodni odločbi iz leta 2012 se dodatka ne izključujeta, kar pa so jim centri za socialno delo sporočili šele tri leta pozneje. Nekateri starši so na centre vložili tožbo, da bi jim za nazaj izplačali sredstva, do katerih so bili upravičeni.

Težave z dodatkom za nego pri otrocih z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, ki so po polnoletnosti nadaljevali izobraževanje v posebnem programu, pa so nastale zaradi stališča ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z njim so polnoletni otroci lahko nadaljevali šolanje v posebnem programu do največ 26. leta starosti, vendar niso obdržali statusa učenca. Status učenca pa je pogoj za dodatek za nego. Po kasnejših spremembah stališča pa so lahko ohranili status učenca.

Ministrstvo za delo ocenjuje, da bo do neizplačanega dodatka za nego otroka upravičenih približno 65 staršev slepih in slabovidnih otrok v višini 30.000 evrov, kar pomeni skupno skoraj dva milijona evrov sredstev. Do neizplačanega dodatka za nego otroka zaradi neupoštevanja statusa šolanja pa bo po ocenah ministrstva upravičenih približno 340 staršev otrok v višini 9600 evrov, kar pomeni skupno nekaj nad 3,2 milijona evrov sredstev.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija