NACIONALNA NOMINACIJA ZA USPEŠNO AKCIJO OSVEŠČANJA: Marjetica Koper med tremi nominiranci za evropske nagrade EWWR 2021

Koper

Evropska unija si z različnimi ukrepi že vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO) je izjemno uspešna akcija, saj izvaja več kot 25 tisoč komunikacijskih ukrepov v 28 državah ter vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov. ETZO od leta 2009 organizira Evropska komisija s podporo programa LIFE+ ter pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta. Je ena najbolj uglednih in prepoznavnih osveščevalnih akcij na področju zmanjševanja odpadkov.

Nacionalna nominacija je pripadla trem udeležencem: vrtcu Pedenjped, podjetju Kostak ter javnemu podjetju Marjetica Koper.

"Naša planirana akcija ob letošnjem ETZO je bila sicer okrnjena zaradi covidnih ukrepov. Ker so bile množične prireditve – čistilne akcije – odsvetovane s strani NIJZ, smo se posledično osredotočili na marketinško podporo akciji Zbornice komunalnega gospodarstva. V ta namen smo na reklamnih zaslonih in plakatnih mestih izvedli kampanjo osveščanja prebivalstva. Letošnje dogajanje v sklopu ETZO smo oplemenitili s tematskima akcijama opremljanja treh osnovnih šol s priročnimi zbiralnicami za ločeno zbiranje odpadkov MAKOBOX, v navezavi s tematskimi predavanji ter soorganizacijo 'Izmenjevalnice oblačil' v povezavi z lokalno akcijsko skupino Gibanje Zelenci. Naša cilja sta bila poudariti osveščenost prebivalcev, da ETZO vsako leto ponudi možnost sodelovanja pri zanimivih akcijah, ter spodbujanje večje vključenost civilne družbe v projektih s podobno tematiko. Najbolj pa nas je razveselila samoiniciativna čistilna akcija staršev in otrok v soseski Olmo," pojasnjuje Dimitrije Šamšal iz Marjetice Koper.

V ETZO 2021 je bilo v Sloveniji skupno prijavljenih 64 akcij. 21 prijaviteljev se je odločilo potegovati tudi za nagrade EWWR 2021, ki bodo podeljene junija 2022. Nekateri prijavitelji so v ETZO sodelovali prvič, drugi pa se pridružijo kampanji vsako leto z željo motivirati prebivalstvo k prizadevanjem za spremembe družbenega odnosa do odpadkov in ravnanja z njimi. V Sloveniji je koordinator Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov Zbornica komunalnega gospodarstva v soorganizaciji z Ministrstvom RS za okolje in prostor.