NA UNIVERZI NA PRIMORSKEM SO PRIPRAVLJENI: Začenja se ponovno izvajanje laboratorijskih in praktičnih vaj

Koper

V prostorih Univerze na Primorskem (UP) je od danes dovoljeno opravljanje laboratorijskih vaj in individualnega dela ob upoštevanju navodil UP za izvajanje dela v prostorih UP v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni covid-19. V skladu s tem potekajo aktivnosti, ki zajemajo pripravo prostorov kot tudi organizacijo izvedbe testiranja pedagoških delavcev in drugih zaposlenih, ki bodo prihajali v stik s študenti. 

Natančnejša navodila za izvajanje dela v prostorih Univerze na Primorskem v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni covid-19 so objavljena na njihovi spletni strani. Ta med drugim določajo, da morajo vsi študenti in zaposleni v skupnih prostorih nositi maske. Nošenje mask je obvezno tudi v laboratorijih. Pri opravljanju laboratorijskih vaj in individualnega dela je potrebno tudi vzdrževanje minimalne medosebne razdalje 1,5 metra med posamezniki - manjša razdalja je dovoljena le v specializiranih predavalnicah (laboratoriji, vajalnice, glasbene učilnice, simulacijske sobe, računalniške predavalnice itn.).

Vsi zaposleni, ki izvajajo pedagoški proces, morajo biti negativni na HAGT testu pred prvim izvajanjem vsebin v prostorih univerze. Organizacijo testiranja bo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci prevzel rektorat UP, pri čemer bodo testirani zaposleni, ki bodo poučevali študente in drugi zaposleni, ki bodo prihajali v stik s študenti

❗POSTOPNO VRAČANJE ŠTUDENTOV NA UNIVERZO❗ ????S ponedeljkom se spreminjajo ukrepi Vlade RS za preprečevanje širjenja...

Posted by Univerza na Primorskem / University of Primorska on Saturday, January 23, 2021Laboratorijske in praktične vaje se bodo na Univerzi na Primorskem začele izvajati v torek in sredo, ko se bo na univerzo vrnilo približno 100 študentov, nato pa bo število študentov postopoma naraščalo. Najprej se bodo vaje začele izvajati na UP Fakulteti za vede o zdravju na programu Zdravstvena nega, postopoma pa se bodo vsebine širile tudi na druge programe UP FVZ in UP FAMNIT. Po koncu izpitnega obdobja se bodo vaje začele izvajati na vseh fakultetah, kjer je to potrebno.

Glede na odgovorno obnašanje študentov UP v preteklosti na Univerzi na Primorskem pričakujejo, da bo izvedba laboratorijskih in praktičnih vaj potekala na varen način in ob polnem spoštovanju sprejetih navodil za izvajanje dela v prostorih UP v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni covid-19.