MLADI, ZMIGAJTE SE! Še posebej lena so dekleta; kakšno je stanje v Sloveniji?

Trendi

Štiri petine mladostnikov na svetu ni dovolj telesno dejavnih, kar gre v škodo njihovemu zdravju, je opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V prvem poročilu o globalnih trendih na področju telesne dejavnosti mladostnikov je še posebej opozorila na premajhno telesno dejavnost deklet.

Glede na ugotovitve WHO nujno potrebujemo ukrepe, s katerimi bi mlade odvrnili od ekranov in jih spravili v gibanje. "Absolutno moramo storili več, ali pa bodo imeli ti najstniki zelo slabo zdravstveno sliko," je novinarjem pred objavo poročila povedala njegova soavtorica Leanne Riley.

Poročilo, objavljeno v strokovni publikaciji The Lancet Child & Adolescent Health journal, temelji na raziskavah, ki so jih med letoma 2001 in 2016 v 146 državah, tudi v Sloveniji, opravili med okoli 1,6 milijona učenci v starosti med 11 in 17 let, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Iz poročila izhaja, da 81 odstotkov teh mladostnikov ni doseglo priporočila WHO o najmanj eni uri telesne dejavnosti dnevno. Med to dejavnost WHO na primer uvršča hojo, igranje, kolesarjenje ali sodelovanje v organiziranih športih.

Podatek je zaskrbljujoč, saj redna telesna dejavnost zdravju prinaša obilico koristi, od izboljšane kondicije srca in dihalnih organov do boljših kognitivnih funkcij, kar pomeni lažje učenje. Telesna vadba je tudi pomembno orodje v prizadevanjih za zajezitev globalne epidemije debelosti.

A poročilo v 15-letnem obdobju, ki ga je zajelo, ne ugotavlja praktično nobene spremembe, ko gre za telesno dejavnost mladostnikov, čeprav si je svet na tem področju zastavil ambiciozne cilje. "Nobenega napredka na opažamo," je komentirala Rileyeva.

Poročilo se sicer ne ukvarja posebej z razlogi za telesno nedejavnost mladostnikov, a po ocenah Rileyeve je "elektronska revolucija očitno spremenila najstniške vzorce gibanja oz. jih spodbudila k temu, da več sedijo - kar pomeni, da so manj aktivni". Avtorji poročila razlog v nezadostni telesni dejavnosti vidijo tudi v tem, da mladostniki zaradi slabe infrastrukture na eni in negotovih varnostnih razmer na drugi stani le težko na primer v šolo hodijo peš ali s kolesom.

Poročilo ugotavlja tudi, da so ravni telesne nedejavnosti mladostnikov trdovratno visoke po vseh regijah in državah sveta. Kot je novinarjem povedala glavna avtorica Regina Guthold, telesna nedejavnost mladostnikov prevladuje tako rekoč povsod. "V zelo številnih državah med 80 in 90 odstotkov mladostnikov ne dosega priporočil glede telesne dejavnosti," je povedala.

Kot še izhaja iz poročila, je na primer v Bangladešu raven telesne dejavnosti mladostnikov 66-odstotna, v Južni Koreji pa že 94-odstotna. Tudi v Sloveniji je slika podobna kot drugod. V letu 2016 je bilo telesno nedejavnih 80 odstotkov mladostnikov oz. le 0,1-odstotne točke manj kot leta 2001.

Še posebej je stanje po vsem svetu zaskrbljujoče, ko gre za mladostnice, saj jih je le 15 odstotkov na svetu priporočeno telesno dejavnih. Med mladostniki je na drugi strani delež dovolj telesno dejavnih 22 odstotkov. Dekleta so bile glede na ugotovitve poročila manj telesno dejavne v vseh razen štirih preučenih državah. To so Afganistan, Samoa, Tonga in Zambija.

Poleg tega je v vseh letih, ki jih je zajelo poročilo - torej od leta 2001 do leta 2016, telesna nedejavnost deklet ostala pri 85 odstotkih, medtem ko se je pri dečkih vendarle nekoliko izboljšala in padla z 80 na 78 odstotkov.

V Sloveniji se je telesna nedejavnost dečkov v preučevanih letih zmanjšala za 0,6 odstotne točke, in sicer s 75,4 odstotka na 74,8 odstotka. Pri deklicah je bila leta 2001 pri 85,1 odstotka leta 2016 pa pri 85,6 odstotka, kar pomeni, da se je v 15 letih še povečala, in sicer za pol odstotne točke.

Kot so ugotovili avtorji poročila, je v številnih državah večja telesna nedejavnost deklet povezana z razlikovanjem med spoloma, katerega posledica je na primer pritisk nanje, da ostajajo doma, pa tudi strah, da se jim bo izven doma zgodilo kaj hudega. Poleg tega je tudi sama promocija telesne dejavnosti pogosto prikrojena oz. osredotočena na dečke, je ob tem izpostavila Gutholdova.

Prav to bi po njenih ugotovitvah lahko razložilo dejstvo, da so največjo razliko med spoloma, ko gre za telesno dejavnost mladostnikov, ugotovili v ZDA in na Irskem. V teh dveh državah je razlika med telesno dejavnostjo deklet in dečkov več kot 15 odstotnih točk.

Države so sicer za cilj zadale, da do leta 2030 za 15 odstotkov zmanjšajo telesno nedejavnost tako mladih kot odraslih. A to bo velik izziv, glede na to, da je poročilo WHO v 15 letih ugotovilo zmanjšanje telesne nedejavnosti mladostnikov le za odstotno točko, je komentirala Rileyeva. "Če želimo ustaviti rast debelosti v tej starostni skupini in doseči boljše ravni telesne dejavnosti, moramo storiti več," je dejala Rileyeva.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija