MILAN BOGATIČ: Kandidat za župana Gibanja Svoboda, Liste Izola Prihodnosti in Liste Mef in Izolani

Izola

"Transparentno in odprto delovanje občine bo moja prva prioriteta," pravi Milan Bogatič, kandidat za župana Gibanja Svoboda, Liste Izola Prihodnosti in Liste Mef in Izolani. "Kandidiram za župana, zato sem temeljito razmišljal, kako naj se predstavim volivkam in volivcem v Izoli. Verjetno je med nami precej takih, ki me ne poznajo, me občasno tudi srečujejo po mestnih ulicah ali na podeželju, a se nismo imeli prilike bolje spoznati in izmenjati nekaj besed. Seveda pa je veliko tudi tistih, ki me dobro poznajo, ki so bili moji sošolci ali sodelavci, ali pa sem se z njimi tekom moje dolge kariere srečeval poslovno. Z nekaterimi smo ga bandali in se zabavali, ko smo bili še veliko mlajši," pojasnjuje Bogatič. Več sledi v nadaljevanju.

Predvolilno obdobje je čas, ko se je potrebno veliko srečevati z ljudmi, tako tistimi, ki te sami pocukajo za rokav, kot tistimi, za katere meniš, da je potrebno, da te spoznajo, zato da jih s svojim pristopom prepričaš, da nisi odtujen od skupnosti, da živiš med njimi in da imaš tudi ti enake težave, s kakršnimi se srečujejo tudi sami. To je čas, ko ljudi poskušaš prepričati s svojim nastopom, s svojim gledanjem na razvoj okolja v katerem živimo, ko jim orišeš kako bi pa tvoj pristop pri vodenju občine spremenil razvoj na bolje. Vsem sem želel povedati in to poudarjam tudi v tem prispevku, da sem se odločil za župansko kandidaturo z enim samim namenom. To je, da v tej naši čudoviti Izoli premaknemo razvoj v pozitivno smer. Tudi sam si želim videti napredek, tako kot vi, na vsakem področju, ki je bilo do sedaj zapostavljeno. Skupaj z ekipo, ki kandidira na listi za občinski svet, želimo v Občini Izola to našo barko, ki je skoraj že zašla v neke motne vode, obrniti v pravo smer. Jo krmariti tako, da bomo pluli stran od sedanjih čeri v smeri pozitivnega razvoja, poudarja Bogatič.

Poleg tega Bogatič obljublja: če bom izvoljen, se bom potrudil, da bom ljudem približal delo župana z vselej odprtimi vrati. Uvedel delo občinske uprave s prijaznim pristopom in delo občinskega sveta z jasnim pogledom na izzive, ki nas po kar nekaj mandatih predhodnikov še vedno čakajo. Deloval bom tako, kot sem vedno. Zakonito, transparentno in predvsem nekoruptivno. To bom seveda pričakoval in zahteval tudi od mojih sodelavcev. Poskrbel bom, da bo Izola postala občina z visoko stopnjo integritete, kjer boste občani ponovno verjeli v dobro delovanje njenih institucij. Prvi stik občanov z lokalno samoupravo je ravno preko občinske uprave. Zavedamo se počasnih postopkov, zato bomo z učinkovito digitalizacijo poslovanja občinske uprave dosegli bolj pregledno in hitrejše delovanje uprave. Tako bomo za izvedbo tega projekta postavili sistem, ki prinaša visoko dodano vrednost in s tem zagotovili hitrejšo in bolj prijetno izkušnjo občanom, ki želijo s pomočjo občinske uprave reševati svoje življenjske izzive.

Sam se izzivov županovanja ne bojim. Imam dolgoletne izkušnje z delom v državni upravi, kjer sem bil od leta 1991 do upokojitve na vodilnih mestih. Poznam pravne osnove, na podlagi katerih deluje lokalna samouprava, poznam kako se nadzirajo finance in upravni postopki, saj imam izkušnje tudi na tem področju. Ni mi tuj niti pogled na gospodarstvo, ker sem tam začel svojo delovno pot. No, pa poglejmo, kaj lahko kot kandidat skupaj z mojo ekipo ponudim tej občini, če me boste izvolili za župana. Seveda vas moram povabiti, da mi date svoj glas na volitvah in da podprete tudi našo listo Gibanja Svoboda za občinski svet. Zakaj? Zato, ker župan brez trdne podpore v občinskem svetu ne more vedno izpeljati ključnih projektov. 

Volilni program, s katerim vas nagovarja Gibanje Svoboda Izola je obetaven, razvojen, predvsem pa realen. Pri pisanju so sodelovali vsi kandidati na listi in njihovi številni podporniki. Zastavili so ga široko, s poudarkom na petih ključnih razvojnih projektih. Opažajo, da občinska uprava v preteklem mandatu pred sprejemanjem pomembnih odločitev ni iskala širokega konsenza med prebivalci. Občinsko vodstvo ni dovolj hitro izvedlo vseh potrebnih investicij ter naredilo dovolj za revitalizacijo naših degradiranih območij (npr. območje Argoline, Delamarisa, Ladjedelnice). Člani Svobode obenem pravijo, da so pogrešali proaktivnost občinske uprave pri pridobivanju finančnih sredstev iz Evropske unije, kar bi pospešilo razvoj občine.

Bogatič odločno: nujno je treba sprejeti Občinski prostorski načrt. Tak, ki bo po meri vseh, ki tu živimo. S sprejetjem bomo zagotovili smotrno upravljanje prostora v skladu s sodobno urbanistično prakso, zagotovili lokacije za nova stanovanja, možnost revitalizacije degradiranih območji, predvsem pa bomo za vse občane zagotovili ugodno življenjsko okolje. Istočasno bomo pripravili dolgoročno strategijo razvoja občine Izola. To bo podlaga za potrebne umestitve razvojnih načrtov v prostor. Opredelili bomo potrebne lokacije za prepotrebne garaže zato, da bomo začeli reševati prometne težave.

Objavil/a Milan Bogatič dne Nedelja, 13. november 2022

Zeleni preboj je zelo pomemben, kajti samooskrba mora postati prioriteta tudi v Občini Izola. Potrebno je zagotoviti zadostne vodne vire, tako za gospodinjstva kot za zagotavljanje prehranske samooskrbe. Člani Svobode imajo namen okrepiti energetsko neodvisnost s postavitvijo sončnih elektrarn na vseh javnih objektih. 

V Sloveniji nimamo regij, imamo pa izzive, ki so širšega pomena, zato je na izzive potrebno gledati širše. Ne smemo obdelovati le svoj vrtiček. S sosednjimi občinami in državo bomo skupaj pripravljali ključne projekte, ki so pomembni za vse štiri občine Slovenske Istre. Prepričan sem, da bomo takoj začeli z izgradnjo potrebne infrastrukture za zagotavljanje zadostne, trajnostne in dolgoročne vodooskrbe Slovenske Istre. Gradili bomo zadrževalnike in namakalne sisteme, ki bodo spodbujali razvoj kmetijstva in lokalno samooskrbo in akumulacije, ki bodo zagotavljale vodo, prednostno za kmetijske namene tudi v sušnem obdobju. Nadgraditi bo potrebno še vodno zajetje v Klaričih, dodati povezavo vodovodov med Italijo in Rižanskim vodovodom in izgradnjo povezovalnih cevi z ilirskobistriškim vodovodom v Malnih. S tem bomo zagotovili trajne dodatne vodne vire za dolgoročno oskrbo Slovenske Istre s pitno vodo, dodaja Bogatič

V listi Gibanje Svoboda Izola menijo, da je potrebno odpraviti prometno nevzdržnost Slovenske Istre s takojšnjim nadaljevanjem izgradnje hitre ceste Koper-Dragonja. Zato se bodo takoj po volitvah sestali z ministrom Gibanja Svoboda pristojnim za infrastrukturo in skupaj našli pot za pospešitev gradnje.  Revitalizirali bodo tudi območje na obalni cesti med Koprom in Izolo.

Tako kot od svojih sodelavcev v občinski upravi, bom kot župan zahteval tudi, da vodstva upravljajo javne zavode in javna podjetja kompetentno, odgovorno in transparentno. Imam ničelno toleranco do korupcije, pravi županski kandidat Bogatič.

Na področju podjetništva bodo odprli projektno pisarno, ki bo primarno služila kot brezplačni servis občanom pri svetovanju za pridobivanje nepovratnih sredstev in subvencij. V okviru delovanja te pisarne bodo organizirali brezplačna predavanja za občane in kasneje skupaj s podjetji, ki se ukvarjajo s profitnim pridobivanjem nepovratnih evropskih sredstev, organizirali srečanja istrskih podjetnikov da bi spodbudili razvoj gospodarstva. Skupaj z občino in ostalimi deležniki bo razvijala enoviti trajnostni sistem gospodarskega razvoja regije. Projekt bo temeljil na vsebinah za spodbujanje podjetništva, podpori razvoja inkubatorjev, pospeševalnikov in živih laboratorijev za inovacije na področju zelenih in digitalnih tehnologij. Na takšen način bodo zgradili mrežo za izmenjavo podjetniških izkušenj. S pomočjo teh produktov bodo zagotovili odprtje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo in poskrbeli, da bo Izola prepoznavna na zemljevidu uspešnih občin, so ambiciozni, a realni v Svobodi.

Bogatič pravi, da pogosto omenja športni center. Pravi, da je izjemnim športnikom, talentom, ki dosegajo vrhunske rezultate, potrebno najti primeren prostor za vzpostavitev športnega centra, ki bo vsem nudil idealne pogoje za trening, rekreacijo in druženje. V občini Izola je kar nekaj degradiranih območij, ki jih je možno izkoristiti za vzpostavitev športnega centra, kjer bo sinergija različnih športnih panog in spremljevalnih programov. Eno od teh področji je zagotovo ob športni dvorani na Kraški ulici. V neposredni bližini stoji nedokončan objekt, ki bi lahko nudil domovanje različnim športnim programom. Če k temu prištejemo še gasilski dom, ki se bo v kratkem preselil, ter otroško igrišče Birba, potem lahko vse združimo v večji športni center, ki bi na istem mestu združeval različne športne vsebine. Če bom izvoljen za župana, bo to eden pomembnejših projektov prihajajočega mandata, je odločen Bogatič.

Županski kandidat liste Svoboda Izola pravi, da so skupaj z ekipo, ki kandidira za občinski svet, pripravili načrt, kako se bodo lotili reševanja stanovanjske problematike mladih in s tem tudi demografskega problema občine. Zgradili bodo nova in dali v uporabo že obstoječa javna stanovanja za mlade. Prvotno jih bodo mladi lahko najemali, kasneje pa jih bodo lahko po ugodni ceni tudi odkupili.

Preteklo obdobje že jasno črta smer, v katero bo potrebno obrniti občinska jadra, da bodo naši zanamci imeli svetlo in predvsem zeleno prihodnost. V prvi vrsti je za to potrebno zagotoviti čim širšo samooskrbo na različnih področjih. Pri zagotavljanju energetske neodvisnosti ne gre prezreti, da je le ta možna le z uporabo alternativnih naravnih zelenih virov. Virov zanje v občini Izola ne manjka. Z uporabo prevoznih sredstev, ki so ekološko učinkovita in sledijo trendom trajnostnega okoljskega razvoja, bomo povezali mesto s podeželjem, energijo za tovrstne prevoze pa bomo pridobivali iz obnovljivih virov. Porast uporabe električnih vozil, tako avtomobilov kot tudi električnih koles, pa zahteva vse več polnilnih mest. Obstoječa infrastruktura zagotovo ne bo prenesla povečane obremenitve, zato bomo zagotovili novo infrastrukturo, ki bo zagotavljala trajnostne vire energije, pravi Bogatič.

V Svobodi so pripravili strategijo razvoja občine v naslednjih dveh mandatih, torej vsaj do leta 2030. Menijo, da so nas energetska in podnebna kriza usmerili v bolj trajnostno načrtovanje razvojne strategije. V tesnem sodelovanju z Vlado RS in resornimi ministri, s katerimi smo se v zadnjih dveh mesecih sestajali tu v Izoli in se pogovarjali o tem, kako nam lahko država podpre ključne razvojne projekte, bomo to strategijo tudi uresničevali. Za obnovo in nadaljnji razvoj občine bomo črpali predvsem iz visoke košarice EU sredstev, ki jih bomo namenili predvsem za izgradnjo osnovne infrastrukture, obnovo voznega parka našega javnega prevoza in za promocijo okolju prijaznega turizma. Turizem je ena od poglavitnih dejavnosti v naši občini, poudarja županski kandidat

Svetovni trendi narekujejo, da je prihodnost v eko in trajnostnem turizmu, ki hkrati prinašata najvišjo dodano vrednost. Zato bodo tudi v raznih oblikah javno-zasebnega sodelovanja razvijali celovit pristop k turizmu v občini. Pospešili bodo energetsko sanacijo javnih in zasebnih stavb, saj prinaša veliko pozitivnih učinkov. Tudi znižanje stroškov nekaterih javnih storitev za občane. Pri sistemski prenovi prostora in prenovi stavb so ukrepi lahko bolj neposredni. Ogljični odtis prenove je nižji od ogljičnega odtisa novogradnje, zato bodo prenovi posvetili več pozornosti. Energetska prenova stavb se izvaja prepočasi, premalo sistemsko in zgolj na ravni posameznih stavb. Dobre prakse energetske prenove stavb v mestnih jedrih v nekaterih slovenskih občinah bodo model, kako uspešno načrtovati prenove tudi v Izoli. Na tak način bodo v Gibanju Svoboda zmanjšali porabo energije v stavbah.

Bogatič: skrbeli bomo za enakomeren razvoj mesta in podeželja. To bo tako moj osebni, kot poudarek naše ekipe. Nadoknaditi moramo zamujeno, predvsem v sodelovanju z vsemi vami, ki živite na podeželju.

Občanke in občani morajo biti dobro obveščeni, s čim se v občini ukvarjamo in kaj planiramo. Zato bom poskrbel, da boste Izolani vsaj enkrat letno lahko prisluhnili odgovornim za vodenje konkretnih projektov. Organizirali bomo javne predstavitve projektov, tudi njihovega napredka, kjer boste imeli priložnost postavljati konkretna vprašanja in podajati predloge ter pobude za reševanje težav, s katerimi se srečujete. Tako boste lahko sproti spremljali, kako delamo. Nimam namena nagovoriti občane le v predvolilnem letu in v obdobju volilne kampanje. Skupaj z ekipo bomo naš način delovanja dokazovali skozi celo mandatno obdobje. 

O svojem programu in načinu delovanja bi lahko še veliko napisal, toda bolje je začeti delati in se sproti dokazovati z rezultati. Vabim vas, da se udeležite volitev in na lističu za župana obkrožite številko 2 in za listo številko 9