MENJAVE TUDI V ISTRABENZU: Nove nadzornike mora odobriti še sodišče

Koper

Delničarji družbe Istrabenz so včeraj na skupščini ob izteku mandata sedanjim nadzornikom v nadzorni svet imenovali nove člane, ki pa morajo, ker je družba v postopku prisilne poravnave, dobiti še soglasje sodišča. Pod tem odložnim pogojem so bili imenovani Gregor Dolenec, Andrej Koprivec in Klemen Babnik, so sporočili iz družbe.

Nadzornikom Janku Gedrihu, Desanki Katić, Milanu Mariniču in Denisu Tavčarju mandat poteče danes. Skupščina, na kateri je bilo prisotnih 68,50 odstotka delnic z glasovalno pravico, je Dolenca, Koprivca in Babnika imenovala s 76,8 odstotka prisotnih glasov. Proti je bil delničar s fiduciarnim računom pri Zagrebački banki, ki ima v lasti 15,88 delnic z glasovalno pravico. Izpodbojne tožbe niso bile napovedane, je razvidno iz obvestila o sklepih skupščine, ki ga je družba objavila na spletni strani Ljubljanske borze. Ker je bil nad družbo začet postopek prisilne poravnave, morajo novi nadzorniki za imenovanje dobiti še soglasje sodišča.

Prisilno poravnavo je v začetku leta predlagala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je največja posamična lastnica in edina ločitvena finančna upnica holdinga. Ima terjatev v višini 74,75 milijona evrov, vrednost zavarovanja pa je ocenjena na 9,87 milijona evrov. Potem ko je terjatev septembra lani zapadla, je DUTB novembra skupščini Istrabenza predlagala, da bi Istrabenz insolventnost odpravil tako, da bi na DUTB prenesli njegovo premoženje, preostale obveznosti bi DUTB v celoti odpisala, Istrabenz pa bi šel v likvidacijski postopek. Med preostalim premoženjem je polovični delež družbe Adriafin (ki je nekaj manj kot 78-odstotna lastnica družbe Vinakoper) ter med drugim delnice družbe KB1909 in blagovne znamke.

Ker skupščina novembra predloga ni podprla z zadostno večino, je DUTB decembra vložila predlog za začetek postopka prisilne poravnave Istrabenza, sodišče je postopek uvedlo januarja. DUTB je nato sredi aprila vložila še naknadni predlog za prisilno poravnavo, katerega sestavni del je med drugim poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika vključno s seznamom navadnih terjatev do dolžnika, seznamom dolžnikovih ločitvenih upnikov ter načrtom finančnega prestrukturiranja.

Sodišče je pri pregledu naknadnega predloga ugotovilo, da je ta nepopoln, zato je družbo pozvalo, naj dopolni dokumentacijo. Med drugim mora predložiti zapisnik upniškega odbora, kjer je bil sprejet sklep o spremembi osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja, poziv upnikom za vpis in vplačilo novih delnic ter soglasje upnikov, ki so skupno imetniki več kot 50 odstotkov vsote vseh finančnih terjatev, da se strinjajo s predlogom za prisilno poravnavo, ki vsebuje ponudbo za zmanjšanje navadnih finančnih terjatev oz. odložitev rokov za njihovo plačilo.

Upnik je v naknadnem predlogu za prisilno poravnavo obrazložil, da bo ta učinkovala le na navadne finančne terjatve upnikov in na zavarovane finančne terjatve ločitvenega upnika, pri čemer je predlagal tako znižanje obrestnih mer kot odlog plačila navadnih finančnih terjatev. Podal je alternativno ponudbo za konverzijo zavarovanih in navadnih finančnih terjatev v kapital, odlog plačila in zmanjšanje plačila navadnih finančnih terjatev, ki predstavljajo del terjatve, ki po vrednosti presega vrednost zavarovanja.

Največji delničarji Istrabenza so glede na včerajšnje obvestilo DUTB (21,69 odstotka), delničar s fiduciarnim računom pri Zagrebački banki (15,88 odstotka) ter družbe Intus Invest (12,95 odstotka), NFD Holding v stečaju (12,50 odstotka) in Maksima Invest (5,45 odstotka).

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija