MEDOBČINSKA UPRAVA ISTRE: Sedež v Kopru, v Piranu se že slišijo glasovi nasprotovanja odloku

Koper

Štirim obalnim občinam se obeta sprememba v delovanju. Ustanavljajo namreč skupno občinsko upravo, s katero bodo porazdelili naloge na različnih področjih, med drugim tudi redarstva, civilne zaščite in požarnega varstva. Kot kaže, bo imela tudi finančno največjo težo Mestna občina Koper. Prvi odzivi na besedilo odloka se vrstijo v piranski občini, večinoma negativni.

Aleš Bržan

Po besedilu pripravljenega odloka sodeč, nameravajo trenutno vodilni v štirih obalnih občinah ustanoviti skupno občinsko upravo z imenom "Medobčinska uprava Istre". Odlok v drugem členu opredeljuje skupno opravljanje nalog občinske uprave za področje občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, civilne zaščite, požarnega varstva, notranje revizije, varstva okolja in urejanja prostora in morja. Sedež skupne uprave bi tako bil kar na Mestni občini Koper, ustanoviteljske pravice občin pa bi izvrševali župani občin. Tako bi župani na predlog vodje skupne občinske uprave sprejemali kadrovski načrt in letni program dela ter potrjevali finančni načrt.

Pri glasovanju bi vsak župan imel en glas, odločitve pa bi morali sprejemati soglasno. Odlok predvideva izjemo, kjer bi lahko župan Kopra po načelu dobrega gospodarja izjemoma sprejel začasno rešitev, ki bi bila nujno potrebna za nemoteno delo skupne občinske uprave, tudi sam, brez ostalih županov. V odloku so bolj natančno opredeljene vse naloge in pooblastila skupnih medobčinskih služb, sedeži le-teh pa bi bili v Mestni občini Koper. Predviden je tudi vodja skupne občinske uprave, ki bi županom odgovarjal za izvrševanje nalog. Finančni razrez sredstev za delovanje skupne občinske uprave je predviden v naslednjem razmerju: Mestna občina Koper bi tako prispevala 53 odstotkov sredstev, Občini Izola in Piran po 21, Občina Ankaran pa le 5 odstotkov sredstev.

Gregor Strmčnik

Skupna občinska uprava naj bi imela v letu 2021 predvidoma 71 zaposlenih. Od tega bo največ občinskih redarjev in občinskih inšpektorjev – teh bo skupno predvidoma 61. Preostali zaposleni bodo razporejeni na dela in naloge s področja zaščite in reševanja (predvidoma tri osebe), varstva okolja in urejanje prostora in morja (predvidoma tri osebe), notranje revizije (predvidoma dve osebi) in vodenja (vodja in strokovni delavec za operativno-administrativne naloge – predvidoma dve osebi).

V prvem obdobju delovanja vsa mesta še ne bodo zapolnjena, zato bo potrebno za nekatera izpeljati postopke razpisov/natečajev. Nobena občina namreč ne razpolaga z ustreznimi kadri oziroma z ustreznim številom kadrov. Stroški bodo zato v prvem letu nižji, odvisni pa tudi od tega, kdaj bo skupna občinska uprava začela delovati – januarja ali šele sredi leta 2021.

Danilo Markočič

Ustanovitev skupne občinske uprave naj bi bila za občine finančno ugodna

Finančni načrt stroškov dela in materialnih stroškov skupne občinske uprave za 12 mesecev in s popolno zasedbo predvidenih delovnih mest znaša skupno 2.431.849 evrov, od tega je delež sofinanciranja države 55 odstotkov ali 1.337.517 evrov, plačilo občin pa skupno 1.094.332 evrov. Na podlagi ključa, določenega z odlokom in sofinanciranja države, bo plačilo Mestne občine Koper za delovanje skupne občinske uprave znašalo 487.478 evrov, za Občino Izola 233.392 evrov, za Občino Piran 274.525 evrov in Občino Ankaran 98.935 evrov.

Kljub novim zaposlitvam vzpostavitev SOE za občine finančno ugodna?

Za primerjavo, stroški dela in normirani del materialnih stroškov za javne uslužbence Mestne občine Koper, ki trenutno opravljajo dela in naloge, ki bodo prenešene v skupno občinsko upravo, znaša za leto 2019 okvirno 725.566 evrov, za Občino Izola znašajo okvirno 445.434 evrov, za Občini Piran in Ankaran pa skupaj okvirno 646.159 evrov. Okvirna primerjava, ki so jo pripravili pobudniki odloka, navaja, da naj bi bila ustanovitev skupne občinske uprave s finančnega vidika za občine ustanoviteljice ugodna, saj naj bi se stroški dela za posamezno občino zmanjšali kljub dejstvu, da se bo za določene naloge za skupne potrebe občin zaposlilo dodatne delavce (npr. občinsko redarstvo, notranja revizija, občinski urbanist).

Đenio Zadković

V odloku so predvideli tudi možnost izstopa posamezne občine iz skupne uprave, ki ga mora občina pisno najaviti najmanj šest mesecev pred iztekom proračunskega leta. Začetek delovanja Medobčinske uprave Istre so predvideli v roku dveh mesecev po uveljavitvi odloka v vseh štirih občinah in ko občine zagotovijo sredstva za začetek dela, vendar najkasneje s 1. julijem 2021.

Edini odzivi na predlagano skupno občinsko upravo za sedaj prihajajo iz Pirana in so do predloga negativni. Ivan Hrkman, ki je dele odloka objavil v Facebook skupini Občani za občino Piran, ostro obsoja ustanovitev skupne občinske uprave, saj naj bi Piranu "odnašala možnost odločati in voditi lastno občinsko upravo". Kot kaže, je podobno mnenje tudi pri več političnih akterjih, s katerimi smo se pogovarjali, ki pa za sedaj še neuradno "ne vidijo smisla v povezovanju", kot je predlagan po odloku, povezovanje bi bilo smiselno kvečjemu na področju civilne zaščite, nikakor pa ne na način, kjer bi Koper po njihovo dominiral in predstavljal praktično novi sedež občine za Pirančanke in Pirančane.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Ištrijan |  11 .12. 2020 ob  08: 41
Všeč mi je ta ideja o istrski (medobčinski) upravi. Nujno je potrebno jasno izpostaviti in to tudi institucionalizirati, da je to predmetno (geografsko) območje Istra. Ni obala, ni slovenska Istra, ali kakšenm drugi neprimeren termin, ki se uporablja. To območje je Istra, žal samo del Istre, ampak vendarle Istra. Posebej je potrebno poudariti, da se morajo istrske občine združevati v dobrobit istrskega življa, zlasti na področju varnosti in nenazadnje tudi zdravstva. Takšna uprava bi morala imeti tudi skupno zdravstveno strategijo za istrske prebivalce. Koristno bi bilo ustanoviti tudi oskrbni center za območje Istre - spomin je kratek - spominite se prvega vala Covid virusa, ko smo bili tukaj v nemilosti od slovenije, če bomo in kdaj bomo kaj dobili za zajezitev virusa (zaščitne opreme,...) in pomoč ljudem. Istra mora postati samozadostna, tako z vidika zdravstva, prehrane, opreme,...Stvari grejo v pravo smer. Za Istro!
zoran13 |  10 .12. 2020 ob  20: 59
-1
PREVLADA

Že v času obalne samoupravne skupnosti, ko so se takratne službe v večini primerov nahajale v Kopru, kar se je povezovalo tudi na Obalno kraškem nivoju in organiziranosti služb ter uresničevanja takrat skupnih interesov, bi lahko malo bolje porazdelili skupne naloge, ki so življenjskega pomena državljanov in občanov. Vsekakor pa to niso samo mnoštvo zaposlitev dela in naloge s področja zaščite in reševanja (predvidoma tri osebe), varstva okolja in urejanje prostora in morja (predvidoma tri osebe), notranje revizije (predvidoma dve osebi) in vodenja (vodja in strokovni delavec za operativno-administrativne naloge – predvidoma dve osebi). Morali bi se uskladiti tudi na področju samouprave, saj se je iz centralizacije ponovno uvaja decentralizacija, pa ponovno centralizacija, oziroma bolje rečeno z željo prevlade nekoga nad nekom. Potrebno bi bilo združiti moči na področju vodooskrbe, problematike vsakoletnih poplav in njih reševanje, problematike športov in kulturnih dejavnostih, ker tako oslabljeni nimajo več perspektive in zagotovljenih dovolj finančnih sredstev za njihovo delovanje. To da smo popolnoma prepustili sisteme samozaščite in varovanja, nekim centrom moči, medtem, ko je problematika civilne zaščite in njihove potrebe zaradi vedno večjih naravnih katastrof, praktično prezrta in močno podcenjena. Lahko bi ohranili vse tisto, ker je bilo v takratni obalni in obalnokraški organiziranosti, predvsem ne na centrih moči, ampak na enakopravnih osnovah odločanja in delovanja o vseh vprašanjih državljanov in občanov. Glede na to, pa bi morali vse te razvojne naloge, ki so pomembne za celotno obalno skupnost, odločati na precej drugačnih osnovah, kot v ozkih birokratskih krogih...
Istriano |  10 .12. 2020 ob  15: 55
Je prišlo malo poplave in so se u....i vsi štirje nesposobneži.
Ivan |  10 .12. 2020 ob  15: 50
13
Zanimiva ta skupna občinska uprava, če posamezna občina niti svojih občanov ne obvesti o nameravanem, če se o vsem izve tako, čisto slučajno, ker se je nekdo dokopal do informacije in odloka in hvala bogu to tudi objavil

Poden od podna tak način.

Nekako se mi zdi, da za tem stoji večja nečedna zgodba, večji interesi. Briga župane za tisti teoretični drobiž, ki bi se naj privarčeval s tem.