MEDNARODNA KONFERENCA TRIPLE I V PORTOROŽU: Med udeleženci vrhunski strokovnjaki iz različnih koncev sveta

Koper

Na deveti mednarodni konferenci Triple I – intuition, imagination, innovation – bo v ospredju samomorilno vedenje kot kompleksen družbeni fenomen. Priznani strokovnjaki s področja suicidologije ga bodo naslovili iz različnih vidikov, vse od raziskovanja, preventive do kliničnega dela, in predstavili različne izzive, s katerimi se pri svojem delu vedno znova srečujejo.

Konferenco TRIPLE i organizira UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora skupaj z UP FAMNIT. Center izvaja visoko kakovostne raziskave za boljše razumevanje in razlago samomorilnega vedenja, kot tudi veliko število intervencij, ki so namenjene neposredno ljudem v stiski ali njihovim svojcem, prav tako pa izobražuje in ozavešča tisto strokovno (učitelje, policijo, strokovnjake) in laično javnost, o načinih prepoznave in ukrepanja ob samomorilnem vedenju, ki lahko neposredno preprečuje samomor. Na spletni strani Živ? Živ!  prav tako objavljajo vsebine, ki so v pomoč ljudem v stiki, njihovim svojcem, poklicem, ki se srečujejo s problemom samomorilnega vedenja ter žalujočim po samomoru.

Koncept dvodnevne mednarodne konference, ki letos poteka 7. in 8. junija v hotelu Hotelu Histrion v Bernardinu, izhaja iz obeležitve rojstva priznanega slovenskega suicidologa prof. Andreja Marušiča. Gostitelja konference TRIPLE i sta prof. Diego De Leo, sicer vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM, in njegova namestnica doc. dr. Vita Poštuvan. Konferenca se je v zadnjih letih razvila v platformo za diskusije, kjer majhnost konference udeležencem omogoča pristen stik s predavatelji ter izmenjavo praks in izkušenj. Prav tako je predavateljem, v primerjavi z večjimi konferencami, namenjeno tudi več časa, v katerem lahko še bolj poglobljeno predstavijo svoje delo in problematiko samomorilnega vedenja.

Na konferenci bo še posebej naslovljeno samomorilno vedenje mladostnikov, kar na Centru spremljajo preko preventivnih in postvencijskih aktivnosti v sklopu projekta A (se) štekaš?!? Ker je v letošnjem letu po neuradnih podatkih oz. predvsem po izkušnjah iz neposrednega dela s šolami opaziti porast samomorilnega vedenja pri mladostnikih v Sloveniji (uradni podatki bodo objavljeni v septembru 2018), bo tej temi v sklopu konference namenjen čas za diskusijo o pomembnosti in načinu implementacije preventivnih programov za spodbujanje duševnega zdravja pri mladostnikih. Učenci in dijaki, ki sodelujejo v delavnicah Centra namreč pogosto povedo, da si želijo več odprtega pogovora o stiskah, težavah v mladostništvu in tudi o samomorilnem vedenju. "Takšne aktivnosti so res spodbuda, da o težavah mladi spregovorijo. A pomembno je, da to naredimo na pravi način, da so intervencije dobro zasnovane, saj pri mladih lahko pride tudi do obratnega učinka oz. učinka posnemanja," je povedala vodja projekta A (se) štekaš?!? Vita Poštuvan.

Letošnji predavatelji se bodo dotaknili aktualnih tem, vse od razvoja samomorilnega procesa, do naslavljanja specifičnih ranljivih skupin in kognitivno-vedenjskih pristopov obravnave samomorilno ogroženih posameznikov. V sodelovanju z Mednarodno zvezo za preprečevanje samomora (IASP) bodo udeleženci deležni tudi usposabljanja za boljšo prepoznavo in ukrepanje v primeru samomorilnega vedenja.

Deli novico: