MARJETICA NADALJUJE Z OBISKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI: Začenja se tudi dezinsekcija javnega kanalizacijskega omrežja

Koper

Marjetica Koper po prvomajskih praznikih nadaljuje s projektom "Prisluhnimo potrebam krajevnih skupnosti". Prejšnji konec tedna so obiskali Krajevno skupnost Za gradom. Predsednica Marina Čok je direktorju Davorju Briševcu in sodelavcem predala nekaj pomembnih iztočnic za nadaljnje uspešno sodelovanje. Izpostavila je predloge krajanov glede ureditve otroških in šolskih igrišč, ekoloških otokov, košnje in sečnje dreves ter postavitve vrečk in košev za pasje iztrebke. Na Marjetici Koper bodo v prihodnjih dneh temeljito preučili vse predloge ter jih skušali z Mestno občino Koper v naslednjih mesecih kar največ tudi izpolniti. Naslednji obisk na Marjetici načrtujejo že ta petek, ko bo na vrsti Krajevna skupnost Bertoki.

Tudi sicer je pomlad na koprskem komunalnem podjetju zelo pestra. V spomladanski brezplačni akciji prevzema nevarnih odpadkov so zbrali več kot 6 ton odpadkov, kar je skoraj enkrat več kot v zadnji akciji lanskega oktobra. Tudi tokrat so prevladovale barve ter motorna in jedilna olja. V dveh tednih, kolikor je trajala akcija, so tako zbrali 2.012 kg odpadnih barv, 1.594 kg motornih in 1.364 kg jedilnih olj. Sledilo je 255 kg baterijskih vložkov, 234 kg čistil, 186 kg pesticidov, 173 kg odpadnih zdravil, 170 kg oljnih filtrov, 162 kg tlačnih posod, 148 kg topil, 47 kg odpadnih sijalk in 10 kg kislin.

V mesecu maju na Marjetici napovedujejo redno dezinsekcijo javnega kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Začetek del, ki je bil sicer predviden 10. maja, se bo zaradi napovedanega deževja izvedel v prihodnjem tednu. Dezinsekcija bo opravljena na podlagi prijav občank in občanov v minulem letu ter potreb, ki so se izkazale ob rednem izvajanju gospodarske javne službe. Da bi bili postopki čim bolj učinkoviti, občane prosijo, da z dvorišč in drugih površin odstranijo vse odpadke hrane, smeti in drugo navlako, prav tako naj bodo pozorni, da odpadne hrane ne mečejo v stranišča oz. odtoke. Na podlagi lanskoletnih izkušenj občanke in občane še pozivajo, da se pridružijo akciji in dezinsekcijo v tem času izvedejo tudi v stanovanjskih blokih in zasebnih objektih, saj bo uspešna le, če bo sočasno opravljena na celotnem območju.