MARJETICA KOT VZORČEN PRIMER DOBRE PRAKSE: Odpravili sporen IPS model

Koper

Kakor so mediji poročali konec meseca oktobra, se je vodstvo Marjetice Koper spoprijelo z dolgimi leti trajajočo specifično delovno pravno situacijo, ki ni bila skladna z delovnopravno zakonodajo. Obalna sindikalna organizacija je opozorila na potencialno izkoriščanje "zunanjih" delavcev, kakor je to v preteklosti bilo izpostavljeno tudi pri Luki Koper.

V primeru Marjetice je bila izpostavljena problematika najemanja delavcev za izvajanje storitev pri podjetju, ki ima registrirano komunalno dejavnost, nima pa registrirane dejavnosti posojanja delavcev na segmentu odvoza odpadkov. Vodstvo je pristopilo k odpravi teh neskladij po začrtanem akcijskem načrtu.

"Že kot nadzornik v Marjetici sem opozarjal na ta sporen model delovanja. Sicer gre za dolgoletno prakso, ki se je po letu 2015 še dodatno okrepila. Kot direktor sem pospešeno pričel reševati ta sporen model," je pojasnil direktor Marjetice Davor Briševac in nadaljeval:

Davor Briševac

"Zaradi bojazni, da bi ohromili delovanje najpomembnejšega sektorja v podjetju s prehitro in nepremišljeno potezo, sem do te težave pristopil previdno. Vsak proces, ki je že desetletje v uporabi je treba preoblikovati postopoma in mirno. Nikakor ne smejo nepremišljene poteze ogroziti podjetja z 235 zaposlenimi."

Kot je pojasnil Briševac, trenutno izvajajo kombinirani akcijski načrt, ki vključuje določene zaposlitve v operativnem delu sektorja snage, ter najem delovne sile preko t. i. kadrovske agencije. "V mesecu decembru smo izpeljali zaposlitev prvih desetih novih sodelavcev v operativi sektorja Snaga. Status zaposlenih se bo izboljšal, za podjetje pa na dolgi rok pričakujemo prihranke. Pri delih, ki so sezonske narave, pa bo javni razpis za izbor kadrovske agencije objavljen v mesecu januarju. Na ta način bomo zadostili vsem pravnim okvirjem in po dolgih letih uskladili naše delovanje z zakonodajo," je še zaključil direktor komunalnega podjetja.