MARJETICA KOPER: Spodbudni rezultati prehoda na E-račun in posodobitev aplikacije za parkiranje

Koper

Marjetica Koper vsak mesec izda približno 25.000 računov za vse svoje storitve. Novembra leta 2019 so uvedli ekološko sprejemljivejši 'brezpapirni' način plačevanja, t. i. E-račun. V šestih mesecih je na E-račun preklopilo že skoraj 800 uporabnikov. V Marjetici jih veseli, da so akcije ozaveščanja uporabnikov o takem načinu plačevanja spodbudile k prehodu že več kot 3 odstotke vseh občank in občanov Mestne občine Koper in Občine Ankaran. V letu 2020 si želijo doseči in preseči zastavljeni cilj preklopov v višini 56 odstotkov, kar je 1500 občank in občanov.

Preklop na E-račun je zelo preprost. Izpolnjen in podpisan obrazec, ki ga najdete na spletni strani www.marjeticakoper.si/eracun, pošljete na sedež podjetja Ulica 15. maja 4, 6000 Koper ali ga posredujete na elektronski naslov ekoracun@marjeticakoper.si.

V mesecu aprilu so na Marjetici Koper opravili posodobitev tudi na sistemu plačevanja parkirnine prek aplikacije ParkMeWise. Po novem je možno parkirnino podaljšati do 48 ur vnaprej. Pred tem je bilo plačevanje omejeno na tekoči dan. Poudarjajo, da plačilo ne zagotavlja parkirnega mesta vnaprej, je pa zelo priročno, saj ni potrebno vstajati zgodaj zjutraj ali se sprehajati od parkirnega avtomata do vozila. Po izbiri ur aplikacija samodejno podaljša parkirnino glede na urnik izbranega parkirišča. Komunalni nadzorniki prejmejo opozorilo, da je parkirnina za vpisano registrsko številko poravnana, brez kakršnegakoli tiskanja listka ali iskanja drobiža.

Na Marjetici Koper so se lotili tudi postopne nadgradnje samih parkirnih avtomatov. Zaradi dotrajanosti so se odločili povsem spremeniti sprednjo masko, novost pa so tudi navodila v angleškem jeziku. Navodila so sedaj v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Plačljiv  parkirni sistem je v Mestni občini Koper in Občini Ankaran sicer ponovno vzpostavljen od ponedeljka, 4. maja.