MANUELA ROJEC VERJAME, DA SE OBČINO PIRAN DA VODITI BOLJE: Potrebna sta miselni preskok in iskanje konsenza za skupne rešitve (INTERVJU)

Piran

Manuela Rojec je Portorožanka, mama dveh odraslih otrok (Dore in Rudija), hči mešanega zakona, ponosna pripadnica italijanske narodne skupnosti, ki jo zastopa v občinskem svetu. Zadnja tri leta profesionalno opravlja funkcijo podžupanje, odgovorna pa je predvsem za področje kulture. Pred tem je bila zaposlena na italijanski osnovni šoli Vincenzo e Diego de Castro, kjer je otroke spremljala v njihovih prvih letih izobraževanja. Dvanajst let je bila predsednica društva Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini. Ima se za skromno osebo, ki raje posluša, kot govori in raje dela, kot pa nastopa. Ker je med drugim prepričana, da ima občina Piran ogromen neizkoriščen potencial in občane, ki bi radi živeli v urejenem kraju ter otrokom zapustili prostor, v katerem bodo lahko delali, živeli ter si ustvarili družino, se je odločila kandidirati za županjo občine Piran.

Naštejte pet konkretnih stvari, ki se jih boste lotili takoj, če boste izvoljeni za županjo občine Piran.

Najprej bi vse napore vložila v sklenitev trdne koalicije s strankami in listami s sorodnimi programskimi izhodišči. Imenovala bi podžupana za turizem in odnose s krajevnimi skupnostmi ter z ožjim timom pripravila vse, kar je potrebno za pripravo participativnega proračuna. Takoj bi določila časovnico aktivnosti za sprejetje občinskega prostorskega načrta in se v čim krajšem možnem času lotila uresničevanja programa, ki ga napovedujemo v volilni kampanji.


Kako ocenjujete pretekli mandat župana in občinskega sveta?

Pretekli mandat sta zaznamovali neizkušenost in negotovost: nikoli nismo dosegli trdne koalicije, v štirih letih smo zamenjali pet direktorjev občinske uprave, za vse večje projekte ni bilo soglasja. Politična neučinkovitost župana je botrovala novim in novim sporom, ki so za posledico imeli nesprejetje marsikaterega v osnovi dobrega projekta. 


Kako komentirate dejstvo, da je piranska občina skorajšnji rekorder po številu prijavljenih list in kandidatov za župana na tokratnih lokalnih volitvah?

Veseli me, da se toliko občanov zaveda pomembnosti sodelovanja pri ustvarjanju občinske politike in so pripravljeni aktivno sodelovati pri soustvarjanju naše prihodnosti. Hkrati pa je to znak nepovezanosti, saj ga ni kandidata, ki (vsaj v programu) ne bi želel dobro kraju, kjer kandidira, pa se vendar nismo znali povezati na tej poti proti skupnim ciljem. Zaskrbljena pa sem nad dejstvom, da se za županovanje odločajo ljudje, ki imajo izjemno malo izkušenj z delovanjem občine in javno upravo nasploh.


Kateri projekti so po vašem mnenju najbolj pereči?

Nemudoma moramo storiti vse, kar je v naši moči, za sprejem občinskega prostorskega načrta, najti bo treba finančne vire za izgradnjo vrtca v Luciji in v sodelovanju z državo še v tem mandatu najti ustrezno cestno navezavo do Hrvaške, s katero se bo strinjala večina naših občank in občanov ter bo naše kraje pomembno razbremenila prometa.

V kateri smeri vidite razvoj turizma v občini Piran?

Menim, da ima naša občina idealne pogoje za različne turistične produkte. Turistično gospodarstvo, TZP in seveda tudi občina pa morajo skupaj določiti ključna razvojna področja. Osebno menim, da je treba razmišljati, kako podaljšati turistično sezono in v poletnih mesecih delati predvsem na pridobivanju gostov z višjo kupno močjo. Naloga občine je, da pri tem pomaga z ureditvijo ustrezne infrastrukture, kot so cestne povezave, ureditev parkirišč, kanalizacijskega sistema, kolesarskih in pešpoti poti ter skozi sprejetje ustreznih odlokov in zagotavljanjem njihovega spoštovanja poskrbi, da se bodo tako gostje kot domačini na naši destinaciji počutili varno in prijetno.  


Kako bi rešili gordijski vozel mirujočega prometa v starem mestnem jedru Pirana in Luciji?

Rešila bi ga tako, da bi ljudem, ki v Piranu dejansko živijo celo leto, zagotovila stalno parkirno mesto in logistično podporo. Za vse ostale obiskovalce mesta pa je treba Piran postopoma prometno zapirati ter istočasno urediti ustrezen sistem dostave blaga. Vzporedno se je treba lotiti celovite prostorske ureditve območja Fornač, na katerem, verjamem, je prostor tako za dodatna parkirna mesta kot tudi ostale vsebine, ki bi obogatile to območje.


Kako gledate na razvoj piranskega podeželja? Kje vidite priložnosti in izzive?

Priložnost vidim predvsem v razvoju enogastronomskega turizma po vzoru hrvaške Istre. Poudarek je treba dati avtohtonim proizvodom lokalnega izvora, kot so vino, oljčno olje ter lokalno sadje in zelenjava. Skozi opravljeno analizo skupaj z mojo ekipo vidimo veliko priložnost pri črpanju evropskih sredstev, saj bomo le z razvojem podeželja ohranjali njegovo vitalnost in ga naredili privlačnega tako za turiste kot tudi za mlade.   


Menite, da so občino ugrabile posamezne interesne skupine?

Bolj kot ugrabljena, imam občutek, da je vodena s strani posameznih interesnih skupin, ki vsaka skrbi za svoje ozke interese. Potreben je miselni preskok in iskanje konsenza za skupne rešitve, pa četudi ne bodo vsem všečne. Sama zagovarjam vztrajnost in doslednost, predvsem pa se bom potrudila, da bo komunikacija do vseh spoštljiva, jasna in ažurna, naše poteze pa transparentne.

Kako bi zastavili strukturo proračuna, da bi občina postala bolj razvojno propulzivna ter nadoknadila zaostanek za ostalimi občinami?

Viri za investicije so v naši občini takse, prodaja premoženja, zadolževanje in evropska sredstva. Ostali prihodki (povprečnina, komunalni prispevki itd.) krijejo zakonske in pogodbene obveznosti ali pa so namenski. Razvojni smo torej lahko, če imamo jasno vizijo in strateško načrtujemo, ob tem pa sledimo razpisom evropskih sredstev. Kreditna sposobnost občine nam v tem trenutku dovoljuje sanje, vendar bi, če bi investirali denimo v izgradnjo vrtca in ob tem še v nakup tenis igrišč, bilo sanj kmalu konec. Zato v stranki in ekipi poudarjamo strateško planiranje in postavljanje prioritet. Poleg tega pa je nujno potrebno poiskati rezerve pri vseh naših proračunskih uporabnikih.


Kje vidite priložnosti pri sodelovanju z ostalimi občinami v Istri in z državo?

Priložnosti vidim predvsem v skupnem načrtovanju ukrepov glede vodooskrbne in energetske krize, infrastrukturne in stanovanjske politike ter promociji destinacije.


Imate za sabo ekipo ljudi z znanji iz izkušnjami?

Ravno to je tisto, kar me po mojem osebnem prepričanju razlikuje od ostalih kandidatov. Ob sebi imam ne samo kandidate na listah, ki imajo znanje in izkušnje, ampak tudi strokovnjake z različnih področij, ki so v življenju že nekaj dosegli in jim je skupno to, da jim ni vseeno, v kakšno smer gre razvoj naše občine.


Kdo je Manuela Rojec? V čemu menite, da ste drugačni od ostalih? Zakaj bi se volivci odločili za vas?

Sem človek, ki ga boste vsak dan srečali na ulici in bo odgovarjal na vaša vprašanja, pobude, predloge. Sem človek, ki ne sodi, če ne pozna dejstev. Ki posluša in išče skupno pot do cilja. Ki se zaveda, da je za vsak uspeh potreben čas, sodelovanje, vztrajanje, doslednost.

Zakaj bi se volivci odločili zame? Ker bom spoštovala dane obljube in bom skupaj z mojo ekipo naredila vse, da bo v naslednjih štirih letih drugače.