LUKA KOPER NAMENILA MILIJON EVROV ZA OBNOVO DOMOV: Letos novih 72 popolnih vlog za obnovo streh, fasad in oken (FOTO)

Koper

Pristaniška dejavnost vpliva na vse ljudi, ki v pristanišču delajo ali ob njem živijo, zato se Luka Koper nenehno vključuje v številne aktivnosti za varovanje in ohranjanje okolja. Koprsko pristanišče je v petih letih namenilo skupaj milijon evrov za omilitvene ukrepe za zmanjševanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje.

Luka Koper in Mestna občina Koper sta že leta 2019 podpisali dogovor o izvajanju omilitvenih ukrepov za zmanjševanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje. V poseben sklad, namenjen prebivalcem, ki živijo najbližje pristanišču in dnevno čutijo posledice njegovega delovanja, je Luka nakazala okrogel milijon evrov. 17. marca letos se je zaključil še zadnji razpis, na katerem so lahko za dodelitev sredstev kandidirali prebivalci širšega mestnega jedra Kopra. Posebna komisija je prejela 72 vlog, prednostno listo upravičencev bodo člani komisije oblikovali do sredine maja. Tudi za leto 2023 je Luka Koper namenila 200.000 evrov.

Leti 2019 in 2020: 175 izvedenih ukrepov na 49 objektih

V sklad je tako za leti 2019 in 2020 nakazala 400 tisoč evrov, ki jih je komisija na podlagi razpisa razdelila 55 upravičencem (od skupaj prispelih 256 vlog). Višina nepovratnih sredstev, ki jih je lahko pridobil upravičenec, je znašala najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe. Izjema so bili socialno šibki občani, ki so bili upravičeni do finančne spodbude v obsegu 100 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Omilitvene ukrepe so izvedli na skupno 49 objektih. Število vseh izvedenih ukrepov je znašalo 175, od tega so upravičenci izpeljali 112 zamenjav stavbnega pohištva, 5 ukrepov izvedb zvočne izolacije strešnega oz. podstrešnega dela stavbe, v 12 primerih so obnovili fasado, v 32 primerih so namestili klimatske naprave, po 7-krat pa uredili prezračevalni sistem in uredili hortikulturni del domov. Razen dveh se vse odobrene vloge nanašajo na prvo območje, ki je najbolj pod vplivom pristaniške dejavnosti.

400.000 evrov za 75 izvedenih ukrepov

Če je bilo v prvih dveh letih izvedenih 175 ukrepov, za katere je Luka Koper odštela 400.000 evrov, so občanke in občani v letih 2021 in 2022 s pomočjo luških sredstev (prav tako v višini 400.000 evrov) izpeljali dodatnih 75 ukrepov, in sicer na 33 različnih objektih. Na naslov občine je v tem času prispelo kar 242 popolnih vlog.

V letu 2021 so gradbene posege izvedli na skupno 12 objektih, skupaj je bilo izvedenih 31 ukrepov. Izbrani upravičenci so v 12 primerih zamenjali stavbno pohištvo, v 4 primerih so uredili zvočno izolacijo strešnega oz. podstrešnega dela stavbe, 6 upravičencev je obnovilo fasado, 7 jih je namestilo klimatsko napravo, medtem ko sta dva namestila prezračevalni sistem.

Za razpisno leto 2022 je bilo izbranih in izpeljanih 44 ukrepov na 21 različnih objektih. V 25 primerih so zamenjali stavbno pohištvo, v 3 primerih so obnovili fasado, 5 jih je  namestilo prezračevalni sistem, 3-krat so uspešno izolirali streho in zamenjali korčno kritino, medtem ko je 8 upravičencev namestilo klimatsko napravo.

Marta in Marino sta na svojem objektu, ki se nahaja v Opekarski ulici, v lanskem letu obnovila fasado, namestila nova vrata in uredila streho: "Glede na to, da se koprsko pristanišče nahaja tik ob naših domovih, je tak ukrep hvale vreden. Na ta način imamo tudi prebivalci na tem območju priložnost izboljšati svojo kvaliteto življenja. Hkrati so luška sredstva v mnogih primerih edina priložnost, da si ljudje obnovimo domove, saj so stroški vse višji."

Celovito obnovo objekta je s pomočjo sredstev, ki jih namenja Luka Koper, na Brkinski ulici izpeljal Rok: "Leta 2021 smo bili izbrani na razpisu, kotirali smo precej visoko, saj gre za prvo vplivno območje. Zamenjali smo okna in vrata, prebarvali fasado, ob tem pa uredili še prezračevanje in ogrevalni sistem. Gre za res odlično idejo Luke Koper, hkrati pa priložnost in motivacijo, da obnoviš dotrajan objekt. Na teh vplivnih območjih se nahaja še nekaj objektov, ki so potrebni obnove."