Lombergarja niso razrešili

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) na današnji seji ni izglasoval soglasja k predlogu generalnega direktorja RTVS Marka Fillija za razrešitev direktorja Televizije Slovenija Janeza Lombergarja. Za razrešitev je glasovalo 13 od 26 prisotnih svetnikov, za razrešitev pa bi bila potrebna večina glasov, torej vsaj 14.

Proti Lombergarjevi razrešitvi je glasovalo osem svetnikov, pet se jih je vzdržalo. Programski svet je danes sklenil tudi nadzornemu svetu priporočiti, naj za obdobje 2010-2013 preveri, ali so bila razvojna sredstva pridobljena in porabljena v skladu z merili za koriščenje sredstev.

Filli je razrešitev predlagal zaradi odgovornosti Lombergarja za domnevno sporno porabo razvojnega denarja za programski kanal in kršitev meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsata. Programski svetniki so namreč Fillija še pred poletjem pozvali, naj ugotovi, kdo je odgovoren za omenjene domnevne nepravilnosti ter naj sprejme ukrepe.

Filli je danes pojasnil, da je bil Lombergar v projektu koriščenja razvojnih sredstev naveden kot eden od vodij, in ker je bil projekt umeščen pod okrilje televizije, je kot direktor objektivno odgovoren za projekt. Zato je menil, da je postopek korekten in ne gre za kriminalizacijo kogar koli, ampak zgolj za to, da nekdo prevzame odgovornost, ker so se pri poslovanju ugotovile nepravilnosti. Lombergarju je tudi predlagal odstop, "a se je odločil, kot se je".

Lombergar je programskim svetnikom danes pojasnil, da kot direktor ni kršil pravil. In kot je povedal, vse, pri čemer se mu očita nenamenska poraba, ustreza vsaj enemu kriteriju iz meril za koriščenje razvojnih sredstev.

Prireditve ter filme, za katere so porabili razvojni denar, so uresničili oziroma predvajali, projekti pa so bistveno obogatili programe javne televizije, je poudaril. Za odstop se ni odločil, "ker stvari ne držijo".

Pred odločanjem o sklepu, so programski svetniki nekaj ur namenili razpravi. Predsednik programskega sveta Miran Lesjak je pojasnil, da bo glasoval za razrešitev, saj so šla razvojna sredstva po njegovem za napačne stvari. Pri tem je omenil nakup niza poljski umetniških filmov in financiranje treh koncertov.

Predstavnik zaposlenih Sašo Hribar je poudaril, da na programskem svetu še vedno ne dobijo odgovora, kaj se je s temi sredstvi dogajalo. Svetnik Janez Gril je ocenil, da so težave z razvojnimi na RTVS praksa. Zato se mu ne zdi odgovorno, da posledice nosi en sam človek. Alojzij Bogataj pa je predlagal, naj o zadevi najprej odloči sodišče, nato šele programski svetniki.

Vinko Levstek je menil, da je Filli prav tako odgovoren kot direktor televizije. Na ta očitek je Filli odgovoril, da se v tem primeru ne počuti odgovornega in da je zgolj upošteval sklep programskega sveta. V primeru, da Lombergar ne bo razrešen, bo moral razmisliti o nadaljnjih korakih, je napovedal pred glasovanjem.

Sejo so zaradi pozne ure prekinili.

Programski svetniki so se danes seznanili tudi s poročilom o realizaciji programsko-produkcijskega načrta v prvem polletju 2013. Poročilo po njihovi oceni ni v celoti pripravljeno v skladu s sklepom majske seje. Zato so pozvali vodstvo, naj spoštuje vse sklepe in usmeritve programskega sveta glede priprave dokumentov, o katerih odloča programski svet.

Ker so na Radiu Slovenija opozorili, da njihova realizacija ne dosega načrta zaradi zmanjšanja finančnih sredstev, programski svetniki pričakujejo še pojasnilo teh navedb.

Radio Slovenija je v prvih šestih mesecih letos ohranil svoj delež poslušanosti, zlasti v jutranjem in poznopopoldanskem času, je del poročila, ki obravnava realizacijo programa na Radiu Slovenija, pojasnil direktor tega medija Miha Lampreht. Kot je dodal, so deleže poslušanosti glede na zaostreno konkurenco celo povečali.

Lampreht je omenil tudi nekaj uspešnih projektov, denimo dvakrat razprodan koncert Siddharte v Cankarjevem domu. Priznal je, da so nekoliko slabši kot leta poprej pri prometnih informacijah. Prav tako ni več rednih mesečnih koncertov na prvem radijskem programu, Val202 pa ni izvedel javnega razpisa Hočemo dobro glasbo.

Lombergar ugotavlja, da je sprejeti načrt za prvo letošnje polletje za televizijo v celoti realiziran. Pojasnil je, da so izvedli prenove, ki so že pokazale učinke in naredili več kljub nižjim sredstvom. Je pa še poudaril, da je padla gledanost dnevnoinformativne oddaje Dnevnik, medtem ko se je gledanost Odmevov dvignila.