KOPRSKO GLEDALIŠČE IŠČE DIREKTORJA: Kandidati morajo izpolnjevati te pogoje

Koper

Koprska občina je objavila javni razpis, s katerim išče direktorja Javnega zavoda Gledališče Koper – Ente pubblico Teatro Capodistria, ki izkazuje relevantne spodobnosti na umetniškem, vodstvenem in organizacijskem področju. Mesto se razpisuje za obdobje petih let, rok za oddajo prijav je petek, 1. oktober.

Poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon, mora kandidat imeti univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, izkušnje v poslovnem in umetniškem vodenju ter poznavanje dejavnosti gledališča in kulturne dejavnosti. Pričakuje se tudi znanje italijanskega jezika in enega svetovnega jezika ter spodobnost za organiziranje in vodenje dela.

Izbrani kandidat bo za direktorja zavoda imenovan za obdobje petih let po predhodnem mnenju sveta zavoda. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo zainteresirani poslati najkasneje do petka, 1. oktobra 2021, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, v zaprti ovojnici s pripisom Razpis – direktor Gledališča Koper – Teatro Capodistria.

Razpis in dodatne informacije so na voljo na spletni povezavi.