KOPRSKI SVETNIKI TUDI O PODRAŽITVAH VRTCEV: Kakšen strošek pomeni to za starše?

Koper

Jutri se bo na redni seji sestal Občinski svet Mestne občine Koper. Med drugim bodo obravnavali predlog Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2023, ki zajema načrt razvojnih programov, načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine ter določitev skupne vrednosti pravnih poslov, nepremičnega premoženja.

Na dnevnem redu je tudi določitev cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih. Razlog za nujnost izračuna nove ekonomske cene v letu 2023 je bistveno povišanje stroškov dela, rast cen življenjskih potrebščin, višji stroški energentov, materiala in živil.  

Predlog novih cen pomeni za starše otrok prvega starostnega obdobja višji strošek do 104 evre, drugega starostnega obdobja pa do 80 evrov. Za starše otrok v starostni skupini 3–4 leta bo strošek višji za do 88 evrov.

Skladno z zakonom o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno programov vrtcev in plačilom staršev, ki je določeno s strani pristojnega centra za socialno delo.

V povprečju se bo plačilo staršev otroka prvega starostnega obdobja tako povišalo za 42,50 evrov, za otroka drugega starostnega obdobja za 30,70 evrov ter za otroka, vključenega v oddelek 3–4 letnih otrok pa 33,90 evrov na mesec.

Občinski svetniki bodo razpravljali še o določitvi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi občinskega pomena ter družbene infrastrukture na področju športa, seznanili pa se bodo tudi s programom letnega programa športa ter z izvedbo postopka za vzpostavitev sušilnice blata v izvedbi javnega podjetja Marjetica Koper. 

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija