KOPRSKA KNJIŽNICA IMA NOVO DIREKTORICO: Luana Malec bo mandat prevzela 1. februarja

Koper

Svet zavoda Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper je sprejel sklep o izbiri nove direktorice Luane Malec, ki bo mandat uradno prevzela 1. februarja.

Luana Malec je magistrica bibliotekarstva, bibliotekarska specialistka, diplomirana ekonomistka in dolgoletna vodja razvojne Službe za izvajanje območnih nalog v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper. Vodenje knjižnice je kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela že 1. januarja letos. V lokalni knjižničarski prostor vnaša bogato znanje, saj je v preteklosti uspešno vodila številne projekte. Zasnovala ter oblikovala je različne inovativne rešitve in dejavnosti, ki jih danes uspešno izvajajo na nacionalni in mednarodni ravni.

Karierno pot je začela z vodenjem Potujoče knjižnice in kasneje Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Pridobljene strokovne izkušnje je nato prenesla v razvojno Službo za izvajanje območnih nalog, kjer je kmalu prevzela njeno vodenje. Vzporedno je vodila program dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih. Ob tem je aktivna v številnih nacionalnih strokovnih skupinah. V okviru Združenja splošnih knjižnic je prav pod njenim vodstvom nastal dokument Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022-2027, vodi pa tudi Sekcijo splošnih knjižnic pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Njen najodmevnejši projekt je inovativni in zelo uspešni portal slovenskih splošnih knjižnic 'Dobreknjige.si'. Leta 2016 je za magistrsko delo 'Album Slovenije, osebni spomini 20. stoletja' prejela Prešernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, za življenjsko delo, zaznamovano z izjemnimi uspehi na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku knjižničarske stroke, pa je prejela tudi najvišje državno priznanje - Čopovo diplomo za leto 2019.

Njeni prednostni nalogi ob prevzemu direktorskega naziva bosta strokovni razvoj in posodobitev knjižnice. Okrepila pa bo tudi povezovanje s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi ustanovami, tako na lokalni, nacionalni kot tudi mednarodni ravni.

"V knjižnici smo tik pred pripravo novega strateškega načrta, ki ga bom pripravila v sodelovanju s strokovnimi sodelavci. Pri tem bo treba upoštevati številne dejavnike, ki bodo vplivali na prihdodnji razvoj in delovanje naše ustanove; od razvoja tehnologije, nadaljnje digitalizacije družbe, infodemije ter spremljajočih ekonomskih in socialnih kriz na eni strani, do naraščajočega pomena vseživljenjskega učenja in obenem trenda upadanja branja ter sposobnosti daljših osredotočanj na drugi.

Ob bralni kulturi si bom zato močno prizadevala obuditi in utrditi izobraževalno vlogo knjižnice, tako v smislu vseživljenjskega učenja kot podpore formalnemu izobraževanju. Knjižnica bo morala okrepiti svojo družbeno odgovornost in jasneje definirati svojo vlogo pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ne samo z ekološkega, temveč tudi z ekonomslega in družbenega oz. socialnega vidika. Vzporedno bo morala pospešiti digitalizacijo svojega gradiva in storitev in se v procesih oblikovanja novih dejavnosti in storitev močneje povezovati s partnerji, tudi izven tradicionalne sfere kulture in izobraževanja. Za vse to pa potrebuje ustrezen prostor. Naša knjižnica je danes razpeta med več manjših lokacij v mestu, te pa so številnim nalogam, ki jih mora v vlogi mestne in območne knjižnice opravljati tako na občinskem kot regijskem nivoju, vse manj kos. Moj primarni cilj je zato razdrobljene enote združiti pod eno streho in knjižnico postaviti na strateško mesto, ki bo dostopna in prilagojena vsem v regiji in širše. Prepričana sem, da lahko v sodelovanju z ustanoviteljem že v obdobju petletnega mandata oblikujemo finančno vzdržen projekt razširitve obstoječe ali izgradnje nove knjižnice, ki bo še v tem desetletju znova zaživela kot vzorčna v slovenskem in mednarodnem knjižničnem prostoru.

Novo, sodobno knjižnico potrebujejo naši občani. Ne samo za izposojo knjig, temveč predvem za vseživljenjsko učenje in rast. Potrebujejo sodobno mestno čitalnico. Potrebujejo računalniško učilnico. Potrebujejo dvorano za prireditve, strokovna srečanja, povezovanja skupnosti in javne debate. Potrebujejo prostor za pridobivanje, kritično vrednotenje in uporabo informacij. Potrebujejo t. i. kreativnice in prostore za tehnološka usposabljanja. Potrebujejo skratka prostore, v katerih bodo  pridobivali znanja in veščine, nujna za polno življenje in sodelovanje v družbi," je izpostavila nova direktorica koprske knjižnice Luana Malec.