KONFERENCA SODELOVANJA Z OKOLJEM NA UP FM: Inovacije za zdravje 2022

Koper

Na Fakulteti za management Univerze na Primorskem je v četrtek, 23. junija, potekala prva letna konferenca sodelovanja z okoljem, in sicer na temo Inovacije za zdravje 2022. Konferenca je bila prvi mrežni dogodek Centra za razvoj in prenos znanj UP, ki deluje pod okriljem UP Fakultete za management. Tovrstni dogodki so namenjeni promociji ter spodbujanju sodelovanja med Univerzo na Primorskem ter gospodarstvom oz. širšim okoljem.

Na dogodku so bili predstavljeni nekateri primeri dobrih praks dosedanjih uspešnih sodelovanj med UP Fakulteto za vede o zdravju ter slovenskimi in tujimi podjetji, pa tudi potenciali in priložnosti za nova sodelovanja. Uvod v konferenco sta z nagovori popeljali rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar in dekanja UP FM, izr. prof. dr. Tatjana Horvat.

Poudarek tokratnega dogodka je bil na širšem področju zdravja, rehabilitacije, zdravega delovnega okolja, inovativnih živil, ki so ključne usmeritve raziskovalnega in aplikativnega dela raziskovalcev UP FVZ. S tovrstnimi dogodki so želeli in želijo tudi v bodoče predstaviti raziskovalne dosežke ter praktična znanja raziskovalcev UP tako predstavnikom gospodarstva kot ostalim deležnikom širšega okolja ter ponuditi priložnost za mreženje med njimi in vzpostavljanje stikov za nova raziskovalno-razvojna sodelovanja.

Udeleženci konference so bili predavatelji UP FVZ, in sicer prof. dr. Nejc Šarabon, ki sodeluje v raziskavah in razvoju na področju meroslovja v športu in rehabilitaciji (KISTLER Instrumente GmbH, Znanost v prakso d.o.o.); asist. Denisa Manojlovič, ki je predstavila funkcionalno magnetno stimulacijo – raziskave in razvoj na področju fizioterapije potekajo v sodelovanju s podjetjem Fotona d.o.o.; doc. dr. Darjan Smajla, ki je predstavil kako lahko z uporabo e-platforme pridemo do hitrejše in učinkovitejše rehabilitacije po ortopedskih poškodbah; doc. dr. Dorjana Zerbo-Šporin, ki se ukvarja s kostno-mišičnimi obolenji in psihosocialnimi tveganji; doc. dr. Žiga Kozinc, ki je predstavil primer dobre prakse s podjetjem Meloq ter doc. dr. Boris Kovač, ki se ukvarja z razvojem inovativnih živil za uspešen predor na živilski trg.

Letna konferenca sodelovanja z okoljem je pomembno orodje s katerim pisarna CRPZ vzpostavlja konkretnejši stik, most med raziskovalno sfero in gospodarstvom. V tem kontekstu, so tokratno (pilotno) konferenco organizirali tako, da so raziskovalci UP FVZ predstavili svoje raziskovalno in inovativno delo ter primere dobre prakse dosedanjega sodelovanja s podjetji.

Prijavljena podjetja so zato nagovorili z različnimi rešitvami, ki so jih raziskovalci dosegli in jih je moč implementirati v določene proizvodne ali druge procese v gospodarstvu. Vsekakor je cilj izvedene konference doseči večjo povezanost UP z okoljem ter spodbuditi raziskovalce, da v svojih dognanjih in izumih začnejo prepoznavati tudi tržni potencial in ga s pisarno CRPZ uspešno prenesejo v gospodarstvo.