KONČNO NA SVOJEM! Krajani zadovoljni z odločitvijo izolskih občinskih svetnikov

Izola

Izolski občinski svetniki so na včerajšnji seji občinskega sveta sprejeli dveletni občinski proračun po skrajšanem postopku. V proračunu Občine Izola je za prihodnje leto predvidenih 28 milijonov evrov prihodkov in 28,1 milijonov evrov odhodkov. Za leto 2025 je predvidenih 24,6 milijonov evrov prihodkov in 24,5 milijonov evrov odhodkov. Soglasno so se strinjali tudi z ustanovitvijo nove Krajevne skupnosti (KS) Šared-Baredi. 

Izolski občinski svetniki so se seznanili s poročilom občinske volilne komisije o izidu glasovanja na posvetovalnem referendumu o ustanovitvi Krajevne skupnosti Šared-Baredi. Glasovalo je dobrih 52 odstotkov volilnih upravičencev z območja Šareda in Baredov, pri čemer je večina soglašala z ustanovitvijo nove krajevne skupnosti. Z nadaljevanjem postopka za ustanovitev KS se je soglasno strinjal tudi občinski svet.

Kot je za Regional povedal Marko Marancin, član vaškega odbora Šared-Baredi, so z odločitvijo občinskih svetnikov zadovoljni, še posebej, ker je bila sprejeta soglasno. S tem se začenjajo organizacijske priprave na delovanje nove Krajevne skupnosti Šared-Baredi, ki bo zaživela z izvolitvijo sveta KS na naslednjih lokalnih volitvah. 

Sprejeti proračun Občine Izola za prihodnje leto predvideva 28 milijonov evrov prihodkov in 28,1 milijonov evrov odhodkov. Načrtovana so tudi odplačila dolgoročnih kreditov v višini 1,37 milijona evrov. Za leto 2025 je predvidenih 24,6 milijonov evrov prihodkov in 24,5 milijonov evrov odhodkov. Prav tako so načrtovana odplačila dolgoročnih kreditov v višini 1,2 milijona evrov in najem dolgoročnega kredita v višini 1,2 milijona evrov.

Višina investicijskih odhodkov za leto 2024 znaša 7,8 milijonov evrov. Iz evropskih skladov občina pričakuje 0,8 milijona evrov, iz državnega proračuna pa 1,38 milijona evrov za sofinanciranje investicij. Načrtuje tudi prodajo nepremičnin v višini 4,6 milijonov evrov.

V letu 2024 občina načrtuje rekonstrukcijo in povečavo čistilne naprave v Kortah v skupni vrednosti 1,030.503 evrov, izvedbo prve faze ureditve Zbirnega centra Izola v vrednosti 964.000 evrov, dokončanje notranjosti objekta novega gasilskega doma v vrednosti 539.275 evrov ter zamenjavo strehe na telovadnici v Livadah v znesku 364.242 evrov. Višina investicijskih odhodkov v proračunu za leto 2025 znaša 4,1 milijonov evrov. Občina načrtuje tudi prodajo nepremičnin v višini 2,9 milijonov evrov. Med večje investicije v prihodnjih dveh letih sodi tudi prenova Podestatove palače na Verdijevi ulici ter rekonstrukcijo in ureditev objekta na Krpanovi ulici 5.

Svetniki so se seznanili tudi s potekom postopka za uskladitev OPN z referendumskimi zahtevami. OPN je treba skladno z zakonom o urejanju prostora sprejeti do konca prihodnjega leta. Morebitno podaljšanje tega roka za zdaj ni predvideno.   

Pri obravnavi točke, povezane s prodajo nepremičnin na območju Livad, je občinski svet sprejel sklep o izključitvi javnosti, saj je gradivo za obravnavo imelo oznako poslovne skrivnosti. Svetniki so se seznanili s pravnim mnenjem glede posledic, ki bi zadele občino v primeru vložitve pravnih sredstev, povezanih s prodajo nepremičnin družbi Projekt 2020 v letu 2019. Občinski svet je sprejel sklep, da se nadzornemu odboru Občine Izola predlaga, naj posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) poročilo na prejeto priporočilo in pobudo KPK iz leta 2022.

Svetniki so potrdili tudi predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V svet javnega zavoda Zdravstveni dom Izola in svet zavoda SE-OŠ Dante Alighieri Isola - Izola sta bila imenovana nadomestna člana kot predstavnika ustanovitelja. Prav tako sta bila po sprejetju sklepa o razrešitvi imenovana nadomestna člana v Odbor za gospodarstvo in finance Občine Izola ter Odbor za družbene dejavnosti.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
zoran13 |  03 .12. 2023 ob  21: 06
IZKLJUČITEV JAVNOSTI

V delovanju občinskih struktur je bilo že večkrat prisotna miselnost, da se določene sklepe sprejema brez tistih, ki jih sklepi zadevajo. To se je v preteklosti velikokrat dogajalo z krajevnimi skupnostmi ali naselji, ki so delovale v sklopu Izolske samouprave. V tem okviru je bila najbolje organizirana KS korte, ki je vključevala tudi naselja Malijo, Cetore, Barede in Šared. V upravljanju teh območij ali naselij pa se je pokazalo, da je zaradi komunalnih in drugih problematik dela in življenja, najbolje urejati s samostojnim statusom. Spominjam se, kako so bili velikokrat v podrejenem oziroma odrinjenem položaju, prebivalci Šareda, ki so hoteli povedati ter predstaviti njihove probleme ter poglede raševanja njihovih problemov. Mnogokrat so prišli celo iz Ljubljane oziroma republiških organov ter družbenopolitičnih organizacij, da bi na licu mesta ugotovili dejansko stanje. Zato so večkrat "Šaredini" protestirali ali protestno zapustili seje občinskih skupščin ali razširjenih sestankov. Kar nekaj časa je minilo, da se je stanje normaliziralo, saj so bili nekateri politični predstavniki kar nekaj časa na območju Šareda nezaželjeni in si niti niso upali zaviti tja. Mnogo let je preteklo od takratnih dogodkov, ki bi ne smeli v pozabo, tako, kot tisti, ki so jih vodili (Milkovič, Praznik,...) in ki so bili v občinskih strukturah ali širše v družbi nezaželjeni ali okarakterizirani kot sovražni elementi v družbi. Upajmo, da so takšni časi minili in da bodo vsi, ki živijo in delajo na Šaredu, Baredih, Cetorah, Nožedu in Kortah sprejeti in tudi obravnavani kot enakopravni občani v Izoli, saj si vse to tudi zaslužijo...