KOMUNALA IZOLA POVIŠALA CENE STORITEV: A to ne bo spremenilo zneska na položnicah gospodinjstev

Izola

Občinski svet je na seji potrdil tudi cenik storitev, ki jih izvaja Komunala Izola in so se spremenile prvič po letu 2012. Zvišale so se zaradi dviga minimalne plače, stroškov dela, storitev, energentov ter materialov. Kot izhaja iz gradiva, bo imela sprememba cenika dodatne finančne posledice na proračun občine Izola v višini približno 250.000 evrov, za kar bo morala občina v okviru proračuna zagotoviti dodatna sredstva na proračunskih postavkah, namenjenih financiranju izvajanja gospodarske javne službe – okolje. Na položnicah občanov se tako ne bo spremenilo nič. Svetniki so podali tudi soglasje k zadolževanju Komunale Izola v obliki finančnega leasinga v skupni višini 263.500 evrov za nakup tovornega vozila za zbiranje in odvoz odpadkov.

Občinski svet se je seznanil tudi s kriteriji za vrednotenje ponudb, ki se nanašajo na kmetije v postopkih prostorskega načrtovanja. Občinski prostorski načrt Občine Izola je v postopku usklajevanja z referendumskimi vsebinami – zahtevami, ki jih je podala Civilna iniciativa Gibanje za Izolo. Med njimi je tudi izdelava enotnih kriterijev za obravnavo pobud za kmetije.

Občina je za ta namen imenovala posebno podskupino za kmetije. Na dveh delovnih srečanjih je izoblikovala kriterije za vrednotenje pobud, ki se nanašajo na kmetije v postopkih prostorskega načrtovanja. Pobude se razvrščajo na tiste, ki jih podajajo razvojne kmetije, nepoklicni kmetovalci in ljubiteljski kmetovalci.

V postopkih priprave OPN se prednostno obravnava razvojne kmetije

Med razvojne kmetijske pobude sodijo kmetijska gospodarstva, ki imajo več kot 15 hektarov primerljivih zemljišč ali vsaj 10 glav živine, med male razvojne kmetije pa tiste, ki imajo od 13 do 15 hektarov primerljivih zemljišč ali vsaj pet glav živine.

Če male razvojne kmetije zadostijo dopolnilnim kriterijem, se jih lahko obravnava kot razvojne kmetijske pobude. Takim razvojnim pobudam se bo za potrebe gradnje oz. postavitve objektov, potrebnih za delovanje kmetije, v OPN določilo ustrezno stavbno zemljišče.

Občinski svet je potrdil tudi prodajo nekaj manjših nepremičnin ter zazidalne parcele v Kortah velikosti 540 m2, kjer je v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu Korte mogoče postaviti objekt z največ tremi stanovanjskimi enotami, od katerih je lahko ena poslovna. Izklicna vrednost nepremičnine znaša 125.600 evrov.

Svetniki so obravnavali še letno poročilo, program dela in razvoja ter finančni načrt javnih zavodov Mestne knjižnice Izola in Centra za kulturo, šport in prireditve Izola ter letno poročilo, program dela in petletni razvojni načrt Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola za obdobje 2024–2028.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija