KOMUNALA IZOLA BO ZBIRALA NEVARNE ODPADKE: V teh terminih in na teh lokacijah jih boste lahko dostavili v premično zbiralnico

Izola

Javno podjetje Komunala Izola obvešča, da bo v občini Izola med 17. in 21. majem potekala spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. Zbiranje nevarnih odpadkov bo potekalo na več lokacijah, tako v mestnem središču kot tudi na podeželju.

Nevarni odpadki, kot so stara zdravila, kozmetika, uporabljeno jedilno olje, odslužena svetila, razne kemikalije, barve, laki, spreji, topila, pa tudi manjše električni aparati, vsebujejo lastnosti, ki so zdravju ali okolju škodljive, zato je potrebno z njimi ravnati pravilno. V nasprotnem primeru bi z razkrojem lahko ogrozili podtalnico in druge vodne vire, zrak ali tla, s tem pa tudi naše zdravje.

Z nevarnimi odpadki moramo ravnati še posebej pazljivo, zato moramo poskrbeti, da jih že v gospodinjstvu zbiramo ločeno od ostalih odpadkov. Občani bodo lahko med 17. in 21. majem nevarne odpadke dostavili na naslednje zbirne točke, kjer bo postala premična zbiralnica:

torek, 17. maj 2022

od 12.00 do 13.00: Polje, ob ekološkem otoku (nasproti hišne št. Polje 13 b)

od 13.30 do 14.30: Korte, cesta proti turistični kmetiji Kotrle (na parkirišču pri transformatorski   postaji)

od 15.00 do 16.00: Malija – Mala seva  (ob ekološkem otoku)

od 16.30 do 17.30: Šared, cesta proti Jagodju ob ekološkem otoku (v bližini hišne št. Šared 18 e)

sreda, 18. maj 2022

od 12.00 do 13.00: Korte, pri zadružnem domu

od 13.30 do 14.30: Medoši, avtobusna postaja

od 15.00 do 16.00: Malija, avtobusna postaja

od 16.30 do 17.30: Cetore, parkirišče pred vasjo

četrtek, 19. maj 2022

od 12.00 do 13.00: Korte, pri stari šoli  - Hostel

od 13.30 do 14.30: Malija, pri nogometnem igrišču

od 15.00 do 16.00: Šared, parkirišče nad barom Šaredin

od 16.30 do 17.30: Baredi, avtobusna postaja

petek, 20. maj 2022

od 12.00 do 13.00: parkirišče pri Cerkvi Sv. Mavra

od 13.30 do 14.30: Drevored 1. Maja, pri kava baru Oljka

od 15.00 do 16.00: Morova ulica, na parkirišču pri gostilni Sonja

od 16.30 do 17.30: Jagodje (križišče za Košterlag, šolska avtobusna postaja Montekalvo - most)

- sobota, 21. maj 2022

od   8.00  do  9.00:  Veliki trg, pri gostilni Ribič

od   9.30 do 10.30:  parkirišče pri Ladjedelnici, pri črpališču

od 11.00 do 12.00:  Veluščkova – Partizanska ulica

od 12.30 do 13.30:  Livade, na parkirišču pri OŠ Livade

od 14.00 do 15.00:  Jagodje, Ulica Proletarskih brigad, nasproti bloka št. 18

od 15.30 do 16.30:  Jagodje-Dobrava, parkirišče pri Krajevni skupnosti      

od 17.00 do 18.00:  Ulica Oktobrske revolucije, pri transformatorski postaji

Uporabniki komunalnih storitev Komunale Izola bodo letak s časovnim razporedom lokacij zbirnih točk s premično zbiralnico prejeli skupaj z obračunom komunalnih storitev, razpored pa bo objavljen tudi na spletni straniZbrane nevarne odpadke iz gospodinjstev bo Komunala Izola začasno skladiščila v posebnem zabojniku na zbirnem centru, nato pa bodo predani pooblaščenemu prevzemniku za zbiranje nevarnih odpadkov.

Nevarne odpadke lahko sicer občani vedno brezplačno dostavijo na izolski zbirni center, ki se nahaja na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov, ob predaji pa morajo predložiti zadnje potrdilo o plačilu storitev zbiranja in odvoza odpadkov.

"Občane vabimo, da se odzovejo na akcijo in izkoristijo možnost priročne oddaje nevarnih odpadkov na premično zbiralnico. Pravilno ravnanje in ločevanje nevarnih odpadkov vsakega posameznika pripomore h kakovostnejšemu življenju, ki je mogoče le v čistem in urejenem okolju," še sporočajo s Komunale Izola.

Za dodatna pojasnila o akciji zbiranja nevarnih odpadkov je na voljo telefonska številka 05/66 34 950 ali elektronski naslov odvozi@komunala-izola.si.