KOLENCA SVETNIKI POZVALI K ODSTOPU: Ni ukrepal takrat, ko bi lahko vsaj zmanjšal škodo

Izola

Izolski občinski svet je s 14 glasovi za in osmimi proti potrdil predlog rebalansa proračuna za leto 2015, ki je bil potreben zaradi dober milijon evrov težke pravnomočno izgubljene tožbe proti podjetju Riba. Rok za plačilo je sicer potekel, vendar se je občina dogovorila, da Riba do konca januarja ne bo vložila izvršbe za plačilo tega zneska.

Na podlagi sodbe višjega sodišča je občina Ribi dolžna vrniti kupnino za prodane nepremičnine v višini slabih 890.000 evrov oz. skupaj z vsemi stroški in obrestmi 1.070.000 evrov. Za navedeni znesek so v rebalansu povišali postavko razpolaganja s premoženjem, pri čemer se odhodki v proračunu krijejo iz zadolževanja tako, da se za omenjeni znesek poviša predvideno zadolževanje na kontu najetih kreditov pri poslovnih bankah.

Kolenc ni naredil vsega za zmanjšanje škode

Svetniki so županu Igorju Kolencu v razpravi očitali, da čeprav ni on sklenil kupoprodajne pogodbe z Ribo, pa ni naredil vsega za zmanjšanje škode. Branka Simonoviča (DeSUS) je ob tem skrbela druga odprta tožba, težka več kot 900.000 evrov, v kateri Riba toži občino zaradi izgubljenega dobička.

Bogdan Gerk (Izola je naša) je spomnil, da so vodstvo občine že dolgo nazaj opozarjali, kako se bodo dogodki razpletli. Temu je pritrdila njegova strankarska kolegica Manca Vadnjal, ki je Kolencu očitala, da ni ukrepal takrat, ko bi lahko vsaj zmanjšal škodo. V svetniški skupini so župana celo pozvali k odstopu. Nasprotno je Aleksej Skok (SD) spomnil na odgovornost bivšega občinskega sveta. Takrat so v SD opozarjali, da so zadeve napačno zastavljene in da se pogodbe ne bi smelo podpisati, a so bili preglasovani.

Sodba, zoper katero je občina vložila revizijo na vrhovno sodišče, je sicer izvršljiva in pravnomočna, vendar sta se stranki medtem dogovorili za odložitev njene izvršbe do 31. januarja, to pa pomeni, da Riba do takrat zoper občino ne bo vložila izvršbe za plačilo tega zneska, je ob robu seje pojasnila odvetnica Monika Mavsar.

Zemljišča niso bila v lasti občine

Prvotno pogodbo je občina z Ribo sklenila leta 2009, leta 2010 pa je sledil aneks, katerega ničnost pa je ugotovilo že prvostopenjsko sodišče. Kot je pojasnila Mavsarjeva, sta se pogodbeni stranki z aneksom namreč dogovorili, da občina proda Ribi nekaj, kar ni bilo v osnovni pogodbi niti ni bilo sprejeto na občinskem svetu, nenazadnje pa je šlo za zemljišča, ki sploh niso bila v lasti občine. Poleg tega so bili v samem aneksu za izvedbo nekaterih obveznosti določeni nesorazmerno kratki roki, ki jih občina v praksi ni mogla izpolniti.

Kot je dodala odvetnica, je Riba "kot poslovno sposobna pogodbena stranka privolila v tako pogodbo", nato pa sta stranki prav na predlog Ribe sklenili še aneks, s tem pa je Riba "dejansko privolila tudi v posledice tega posla". Mavsarjeva je ob tem opozorila tudi na neaktivnost Ribe. Po sklenitvi aneksa oktobra 2010 je Riba leta 2014 odstopila od pogodbe zaradi njene neizpolnitve, v vmesnem času pa občina z izjemo enega poziva ni prejela nobenih pozivov bodisi k vpisu v zemljiško knjigo bodisi k sklenitvi aneksa.

Deli novico:

:-) |  27 .12. 2015 ob  09: 57
Poleg vsega mesto vodje urada zaseda nekdo, ki dopoldne sklepa pogodbe z občinama Koper in Piran, popoldne pa z njimi prek svojega podjetja lepo službi:
KOPER PIRAN
maj.11 1.392,00 avg.11 4.338,00
jun.11 1.032,00 sep.11 5.760,00
jul.11 1.344,00 okt.11 5.529,60
avg.11 1.356,00 dec.11 1.382,40
sep.11 2.244,00
okt.11 324
dec.11 192
jan.12 348
apr.12 480
maj.12 156
jun.12 276
jul.12 900
avg.12 624
okt.12 348
nov.12 384
dec.12 1.104,00
jan.13 1.116,00
feb.13 324
mar.13 324
jul.13 192
avg.13 667,8
sep.13 488
okt.13 195,2
nov.13 195,2
dec.13 317,2
jul.14 390,4
dec.14 158,6
mar.15 329,4
avg.15 280,6
sep.15 475,8
plačila za avtorske in podjemne pogodbe |  26 .12. 2015 ob  13: 23
Super, pri 72 zaposlenih, župan do sedaj zapravi še 562.790,14 za avtorske in podjemne pogodbe.
Plačnik (PU): OBČINA IZOLA
Prejemnik: Avtorske in podjemne pogodbe FO
feb.10 7.729,31
mar.10 5.921,99
apr.10 14.236,95
maj.10 8.480,61
jun.10 11.121,35
jul.10 11.193,34
avg.10 12.463,00
sep.10 8.831,31
okt.10 24.083,74
nov.10 2.705,61
dec.10 21.919,62
feb.11 9.046,92
mar.11 26.328,42
apr.11 10.943,23
maj.11 17.899,91
jun.11 9.742,13
jul.11 8.903,89
avg.11 4.571,32
sep.11 4.447,33
okt.11 11.952,62
nov.11 9.024,38
dec.11 14.446,48
jan.12 3.399,79
feb.12 10.404,44
mar.12 9.496,66
apr.12 10.518,42
maj.12 8.743,47
jun.12 14.833,41
jul.12 12.272,35
avg.12 3.384,81
sep.12 5.706,12
okt.12 11.410,15
nov.12 10.502,57
dec.12 13.459,77
jan.13 12.305,85
feb.13 4.383,44
mar.13 9.796,82
apr.13 10.583,72
maj.13 5.279,09
jun.13 9.816,58
jul.13 13.387,99
avg.13 6.334,67
sep.13 4.521,47
okt.13 9.626,11
nov.13 8.566,53
dec.13 3.359,47
jan.14 11.146,06
feb.14 2.463,53
mar.14 7.997,66
apr.14 13.658,42
maj.14 2.649,44
jun.14 6.949,96
jul.14 2.308,93
avg.14 4.763,82
sep.14 1.786,55
okt.14 4.938,19
nov.14 529,72
dec.14 192,44
jan.15 6.510,66
feb.15 7.106,95
jun.15 1.782,98
jul.15 2.709,37
avg.15 5.787,67
okt.15 6.965,32
nov.15 996,68
dec.15 3.458,63
(http://supervizor.kpk-rs.si/organ/75396/podj/499/)
:-)  |  26 .12. 2015 ob  09: 05
Glede na to, da je občina v zadnjih letih nakazala več kot 1 MIO republiškemu stanovanjskemu skladu in več kot 7 MIO Stavbenik upravljanju, bi pričakoval, da bodo imeli vsi Izolani rešen stanovanjski problem.
Podatki so iz supervizorja. Zanimivo je bilo prebrati, da je Avto Jereb prejel 184.321,36 (štirje občinski avto so kupljeni pri Jerebu) in zato je razumljivo, da PETROL d.d., Ljubljana 1.833.160,27.
To pa je izbrana četa seznama poslovnih subjektov, ki so poslovala z izbranim plačnikom občino Izola – bi človek pričakoval, da ne bi smeli imeti težav s plačilom računov:
AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. 259.049,09
ALEJA finance d.o.o. 214.180,12
Mestna občina Koper 4.321.850,71
Grafist 2.003.165,03
Makro5 gradnje 1,992,095,73
Avtorske in podjemne pogodbe 1.383.825,80
Komunala Koper 599.376,56
Odvetniška družba Monika Mavsar 330.832,00
OBLIKA2 d.o.o. 291.157,65
Sparkasse d.d. 3.432.671,57
NLB d.d. 3.031.871,79
ABANKA d.d. 2.850.758,32
GB d.d., Kranj 1.985.510,06
DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA 1.519.664,71
Sberbank d.d. 1.402.515,93
PRVA FINANČNA AGENCIJA d.o.o. 937.146,82
SKB d.d. 734.833,24.
Ko to berem, mi postane jasno, da se posli kreditov sklepajo po lokalih in prijateljskih (mogoče tudi strankarskih) vezeh zaposlenih na občini.
Za na prvo stran Pristranskih novic (PRIMORSKE NOVICE, d.o.o. Koper, s.r.l. Capodistria 69.788,05).
:-D |  25 .12. 2015 ob  18: 48
Da bo slika popolna: pozabili ste še štiri pravnice (tri sedijo na Postojnski) in enega pravnika, ki vsi skupaj niso vredni niti p od naziva pravnika - vsi nesramni, arogantni, nestrokovni. Zdej pa seštejete, koliko občina vsak mesec zapravi za njih.
Gospod Breda |  25 .12. 2015 ob  08: 46
MAVSARJEVA ima na občini še zaposlenega njenega odvetnika MEDICO in pred kratkim je zaposlila še POLONCO SKENDŽIČ(sicer začasno ,saj nadomešča KRISTINO ZELJIČ).To pa je zaslužek kaj?
:-) |  19 .12. 2015 ob  14: 26
Kjočola, ko bi vsaj bili bruto zneski, ki jih občina vsak mesec plačuje Mavsarjevi, približen znesek plače diplomiranega pravnika.
Kjočola |  18 .12. 2015 ob  19: 41
-2
@Kalkulant:

Glede na to, da gre očitno za nek mesečni pavšal, je verjetno strošek kar korekten, oz. primerljiv z bruto stroškom zaposlenega diplomiranega pravnika.

Poleg tega pri komunalnem "opremljanju" ni bistveno vprašanje stroška, temveč pravne podlage.

In nenazadnje: pri sodnih zadevah je večinoma tako, da vedno velja, da lahko dva različna sodnika v isti zadevi odločita povsem drugače.

Žal.
Ma |  18 .12. 2015 ob  10: 34
10
Prečastiti Ginochiaro (takoimenovani) Kuljenc in garnitura bisernih svetnikov (svetovalcev):
FORA DAI COGLIONI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
UN ABBRACCIO CON IL TIRO NEL SEDERE!!!!!!!!!!!!!
FACCI RIDERE!!!!!!!!!!!!!!!!

Kalkulant  |  18 .12. 2015 ob  10: 08
Plačila iz Supervizorja s strani Občine IZola družbi Mavsar
8.1.2015 7.564,00 PR/3090 0016852 SI56022370259664827
13.2.2015 7.564,00 PR/2727 0014218 SI56022370259664827
13.2.2015 7.564,00 PR/3464 0014982 SI56022370259664827
13.2.2015 7.564,00 PR/3947 0018051 SI56022370259664827
20.4.2015 7.564,00 PR/4310 0018151 SI56022370259664827
27.5.2015 7.564,00 PR/4694 0017198 SI56022370259664827
18.6.2015 7.564,00 PR/228 0020078 SI56022370259664827
18.6.2015 7.564,00 PR/704 0019720 SI56022370259664827
2.7.2015 7.564,00 PR/1177 0022616 SI56022370259664827
10.7.2015 7.564,00 PR/1637 0021058 SI56022370259664827
10.7.2015 7.564,00 PR/2121 0022119 SI56022370259664827
23.10.2015 7.564,00 PR/2564 0025979 SI56022370259664827
23.10.2015 7.564,00 PR/3020 0024220 SI56022370259664827
12.11.2015 5.546,70 PR/3967 0025910 SI56022370259664827
12.11.2015 7.564,00 PR/3476 0024899 SI56022370259664827
skupaj leto 2015 111.442,70 EUR
S tem denarjem bi lahko komunalno opremil parcelo.
drita v čelo |  18 .12. 2015 ob  08: 43
Vsi v Občinskem svetu so nekaj opominjali, opozarjali, pametovali...ampak, prav vi ste tisti, ki ste dali svoj glas za sprejetje nekega odloka. Če se vrnemo samo korak nazaj, to je v čas županovanja Klokočovnika, so bili v Občinskem svetu popolnoma isti ljudje, kot so sedaj. Razlika je samo v treh od štirih članov stranke Mira Cerarja. Torej gospe in gospodje, za nastalo situacijo in za zadolžitev občanov na banki za cca 6 milionov €, ste krivi prav toliko, kot župan Kolenc, tako, da bi bilo zelo priporočljivo, da spokate istočasno in da za OS Izola ne kandidirate nikoli več.
Prdolog |  18 .12. 2015 ob  08: 07
Aktivistka gospod Breda prdne in pravi: Jaz odhajam , toda moj duh ostaja z vami
Prdolog |  18 .12. 2015 ob  08: 04
Nepazljiva Monika prdne in se usere
1