KLJUB METANJU POLEN POD NOGE STRANKA GZOP VZTRAJA DO KONCA: Za razvoj občine Piran!

Piran

Županski kandidat občine Piran (OP) Kristijan Cerovac pravi, da se je za kandidaturo odločil, ker je zgrožen nad dogajanjem v piranski občini. "Za razliko od drugih v volilni kampanji ne bom ‘nakladal’, obljubljal, se dobrikal in lagal. Prav tako ne bom na dolgo in široko nastopil s 50 strani dolgim programom in obljubljal nebesa. Vsi se zavedamo realne situacije v občini in državi. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bodo lahko občani po štirih letih rekli, da živijo bolje. Lepo se sliši, da bomo gradili garažne hiše, stanovanja za mlade, turistično infrastrukturo … Seveda si bom tudi sam prizadeval za vse to. Vendar si moramo naliti čistega vina, vedeti, kaj in kako hitro lahko naredimo in biti realni," je odločen Cerovac.

Kristijan Cerovac

Gibanja za občino Piran (GZOP) ni strah, ko izpostavlja:

"Načini sprejemanja aktualnega političnega momenta v občini pred lokalnimi volitvami so seveda različni, a daleč od očitanega populizma in osebnega pr -a, ki naj bi si jih nekateri privoščili…" (K.C, kolumna Naša Istra)

"…ampak so te metode veliko bolj značilne za obračune mafijskih združb." (B.Š, kolumna Obala plus)

Zato za zagrevanje in objektivno poročanje navajajo:

"Samokritično in objektivno je težko prepoznati namen drugega citata znanega novinarja v penziji, je pa zato očitna razlika med prvim in drugim citatom v dobronamernosti ali celo sovražnem govoru v drugem ter elementi kaznivih dejanj…

GZOP bo omenjeno prepustilo uradnim organom…"


Glavne točke iz programa GZOP:

- Uvedba participatornega proračuna s ciljem povečanja soudeležbe občanov pri osnovanju novih razvojnih projektov.

- Takojšnje aktivnosti za sprejem OPN in redefinicijo pogodbe o upravljanju piranskih solin.

- Stanovanja za mlade z revizijo sedanjega občinskega premoženja (stanovanja, hiše … ).

- Pridobiti tenis igrišča po normalnih in tržno sprejemljivih ter ekonomsko upravičenih pogojih v aktivno upravljanje (primer občine Umag) s ciljem razvoja športnega parka.

- Prevetritev občinske uprave.

- Revizija vseh javnih podjetij, vključno z delovanjem G.I Z TZP Portorož.

- Vzpostavitev sistema subvencij za omogočanje novih delovnih mest v OP.

- Gospodarstvo in turizem – korenita renovacija vseh strategij in akcijski terminski plani izvajanja in aktivno sodelovanje pri regionalizaciji vključno z odloki za zaščito kulturne dediščine in črpanjem kohezijskih sredstev za ta namen.

- Pregled delovanja Urada za družbene dejavnosti in takojšen pristop k rebalansu, zaradi nezadostnih socialnih transferjev (problem šol in vrtcev) in problemov ekonomskih cen oz. podražitve.

- Cestne povezave in celostno urejanje prometne infrastrukture vključno z zagotovilom nemotene oskrbe z vodo, ki je ključna za turizem in zeleno agendo.

- Pregled vseh aktivnosti, vključno z IP za novi vrtec v Luciji, pri čemer izpostavljamo visoko in neupravičeno ter škodljivo predračunsko vrednost te investicije že sedaj, kateri ni para v RS, pa tudi širše (15 milijonov!) na škodo občanov in drugih investicij.


"So pa zato prepoznani različni pisuni gostilniških pamfletov, ki namerno in neosnovano zlivajo gnojšnico na GZOP, katero je preživelo tudi 'ukradene volitve in pobeglega župana' z nenehnimi brezplodnimi izgovori, kdo naj bi bil kriv za njegov verjetno najmanj učinkovit mandat do sedaj v OP ter zakaj ni bilo narejeno tisto, za kar ga je izvolilo več kot 4.600 občanov.

Zakaj to počnejo vedo samo oni in pa naročniki teh podtikanj. Dejstva so drugačna.

In razkrili bomo prav vsa, ker je čas sprememb dozorel že pred štirimi leti!

Vedno sem se spraševal, če vedo, da kdor gnojšnico zliva, se tega vonja tudi naleze," pravi Cerovac. 

V GZOP poudarjajo, da pri viziji razvoja OP ne gre za pro et contra, ker rešitve obstajajo, in to dobre. Gre za način sprejemanja strateških odločitev, za koordinacijo in vodenje ter pravočasno informiranje in komuniciranje med vsemi sodelujočimi. Za izogibanje diskreditaciji in eliminaciji drugače mislečih, za tvorno sodelovanje vseh ali vsaj večine v OS. 

"Mi delamo za razvoj, mi delamo za občane, pa če je to komu prav ali ne. In ne priklanjamo se enemu ali drugemu bloku, kakor bi si kdo želel ali hotel prikazati, temveč zelo javno izpostavljamo svoje cilje in program, pa tudi pripombe na zgrešeno vodenje župana oz. njegovega kabineta.

Verjamemo v ekipo in tudi v to, da mora ta ekipa prevzeti odgovornost za skupno vodenje OP - brez umetno izpostavljenih razdvajanj in prikrivanja dejstev ali celo prikrojevanja le-teh glede na dnevno politične potrebe. Tu naj omenim za primer slepomišenje z odmaknjeno točko obravnave delovanja Nadzornega Odbora OP, kjer je povsem očitno, da si končni odgovorni ne želijo obravnave, pa ne zaradi nadzornikov, ki so ali niso na klic (PN izpred nekaj dni), temveč zaradi hudih razkritij o nedelovanju tega ključnega organa občine.

O npr. prikrivanju poslovnih (bilančnih) zlorab na osnovi dejstev drugih javnih zavodov, pa naj odločijo tisti, ki to počno po službeni dolžnosti.

Od opozarjanja na nepravilnosti v delu občinske uprave, javnih zavodov do različnih spreg v ozadju pa do objektivnega propulzivnega udejanjanja sprejetih zavez in obljub s participatornim sistemom odločanja vseh krajanov in krajank v OP, želimo le to, da izvršimo osnovno zavezo in slogan naše prejšnje kampanje, saj verjamemo v iskren in odprt dialog in aktivno sodelovanje z vsemi, ki vedo zares, kaj pomeni; KONČNO JE ČAS ZA SPREMEMBE," je neomajen Cerovac.


V GZOP se veselijo sodelovanja in povezovanja s podobno mislečimi, pri čemer javno obljubljajo še naprej pokončno držo in transparentno delovanje v dobrobit vseh. Odprti so za dialog in se zavestno distancirajo od navrženih laži in manipulacij ter škodljivih insinuacij v stilu naši : vaši.

Za udejanjanje sprememb rabijo večino, rabijo pozitivno energijo in srčnost ter pogum jasno in glasno reči 'bobu bob'.


"K izpolnjevanju vsega naštetega želim doprinesti svoj skromni prispevek in to ne glede na razplet same volilne kampanje.

Vsem občanom in krajanom občine Piran želim lepe praznike!

Auguro a tutti i cittadini del Comune di Pirano  buone vacanze," zaključi Cerovac.