KDO SE BO SELIL V NARODNI DOM V TRSTU? Tako o tamkajšnjih vsebinah menijo slovenske organizacije

Trst

Slovenski raziskovalni inštitut (Slori) je za krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovensko kulturno-gospodarsko zvezo (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO), opravil analizo potreb organizacij in društev za selitev v Narodni dom v Trstu. Stavba Narodnega doma je 13. julija formalno prešla v last Slovencev v Italiji.

Ob tem Slori ugotavlja, da bi moral Narodni dom služiti ohranjanju, utrjevanju in razvoju slovenskega jezika in identitete v Italiji, kar naj bi se udejanjalo z različnimi kulturnimi, medijskimi, političnimi, raziskovalnimi, športnimi in gospodarskimi dejavnostmi, ki bi našle svoj novi dom v prostorih Narodnega doma.

V raziskavi je Slori preverjal zanimanje in potrebe slovenskih organizacij in društev po selitvi dejavnosti v prostore Narodnega doma ter naj bi bila izhodišče za oblikovanje strateške vizije o bodočem razvoju Narodnega doma. Vanjo so vključili 42 slovenskih organizacij in društev, ki bi se potencialno preselila v Narodni dom. Izpolnjene vprašalnike jih je vrnilo 30.

Na podlagi zbranih odgovorov bi Narodni dom lahko postal večnamensko središče s široko ponudbo filmske, glasbene, gledališke, gospodarske, izobraževalne, jezikovne, knjižne, likovne, medijske, rekreacijske, socialne, športne in založniške dejavnosti, navaja Slori.

Ob kulturnih dejavnostih so sodelujoči v raziskavi podprli, da v Narodnem domu zaživijo podjetniške vsebine, kot so bar, kavarna, gostilna, restavracija, hotel, banka, trgovine, sedeži podjetij in posameznikov, ki opravljajo strokovno dejavnost, stanovanja, prostori za mlada podjetja oziroma zagonska podjetja in za sodelovanje (coworking).

Polovica anketiranih organizacij in društev zagovarja delovanje Narodnega doma izključno v korist slovenske narodne skupnosti. Po mnenju druge polovice pa naj bodo dejavnosti v Narodnem domu še vedno prvenstveno namenjene slovenskim uporabnikom, vendar ne brez stikov in sodelovanja z drugimi tržaškimi kulturnimi skupinami, ki naj bi v duhu medkulturnega povezovanja in sodelovanja prav tako našle svoje mesto v načrtovanem središču.

Anketiranci so zelo podprli delovanje galerije figurativne umetnosti slovenskih avtorjev. Obenem je zanimiv tudi predlog zasnove likovnega centra. Anketirane organizacije in društva so podprla tudi zamisel, da bi Narodni dom gostil center za slovenščino.

Nekaj manj podpore je bil deležen predlog, da bi imeli v prostorih Narodnega doma promocijsko prodajalno vina, olja, medu in drugih podobnih proizvodov slovenskih kmetovalcev.

Dejavnosti v Narodnem domu naj bi po mnenju anketiranih organizacij potekale izključno ali pretežno v slovenskem jeziku, kar bi omogočalo vsakdanjo aktivno rabo slovenščine.

Intervjuvanci menijo, naj bodo dejavnosti Narodnega doma odprte za vse; prvenstveno seveda namenjene slovenski publiki, a tudi večinski italijanski skupnosti in drugim tržaškim narodnim skupnostim, predvsem tistim slovanskega izvora. Ponudba naj s primernim programom privablja tudi prebivalce sosednjih držav, še zlasti tistih, v katerih so prisotne slovenske narodne skupnosti.

Prostori naj bodo izhodiščno namenjeni slovenskim organizacijam, predvideva se tudi možnost, da prostore uporabljajo drugi predstavniki številnih tržaških narodnih skupnosti. Narodni dom naj bo namenjen tudi turistom in torej vključen v tržaško, deželno in obmejno turistično ponudbo, kaže raziskava.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija