KAZENSKE OVADBE ZARADI ONESNAŽEVANJA Z ODPADKI DRUGEGA TIRA: "V laporju plastika, ki bo prej ali slej prišla v vodotoke" (FOTO)

Koper

Pred dnevi nas je bralec obvestil, da je prišlo do onesnaženja reke Rižane z odplakami iz kamnoloma Griža. O onesnaženju so bili 21. avgusta obveščeni na koprskem okoljskem inšpektoratu, vendar do 23. avgusta niso uvedli inšpekcijskega postopka. Iz Ribiške družine (RD) Koper so o onesnaženju obvestili Mestno občino Koper, direkcijo za vode in koncesionarja za urejanje voda VGP Drava Ptuj. Zgodilo se ni nič. Edini, ki so si poleg ribičev še ogledali stanje na terenu, so bili predstavniki mednarodne okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG), ki so tudi ukrepali in zaradi onesnaženja reke Rižane vložili kazenske ovadbe.

Ob ogledu Mostičja na območju Črnega Kala so pri AAG ugotovili, da se iz pritoka potoka Žaneštra izliva v reko Rižano onesnažena voda. "Ker potok priteka iz kamnoloma Griža, ki ga upravlja podjetje VOC Ekologija d.o.o., predvidevamo da gre za vdor mulja, po vsej verjetnosti zaradi neustreznega prestrezanja," pravijo v AAG. Da v kamnolomu nimajo urejenega odvodnjavanja in nobenih usedalnikov za mulj, so pred dnevi že opozorili v RD Koper. Zato prihaja do izpiranja laporja v potok Žaneštra.

Mulj, ki se izpira v potok in nato Rižano, lahko ribam, rakom, polžem, školjkam, žuželkam in drugim nevretenčarjem zamaši škrge. Živali se zadušijo in poginejo. Nadalje mulj vpliva na to, koliko sončne svetlobe bo prodrlo v vodo. Vodne rastline svetlobo potrebujejo za fotosintezo, ki proizvaja hrano za rastline (ki so nato hrana za ribe, makro nevretenčarje, vodne ptice) in kisik (ki je ključnega pomena za organizme, ki živijo v potoku oziroma reki).

AAG: Kamnolom Griža mora imeti nameščene usedalnike

Mulj vodo temni. Za lažje razumevanje, podobno kot temna oblačila na vroč poletni dan. Tudi temna voda se segreje in bolj, kot je topla, manj kisika lahko zadrži v sebi. Brez ustrezne količine kisika ribe in drugi vodni organizmi poginejo.

"Odlagališče kamnolom Griža mora imeti nameščene usedalnike, ki zbirajo muljno vodo in jo nekaj dni hranijo, dokler se ves mulj ne usede na dno in se čista voda sprosti iz usedalnika v potok," razlagajo pri AAG.

To fotografijo so posneli aprila 2021 v kamnolomu Griža in potoku Žaneštra, ko so merili onesnaženost vode pred pričetkom odlaganja gradbenih odpadkov iz drugega tira. Ugotovitev AAG je bila sledeča: "Ogledali smo si iztok potoka v reko Rižano, ki je po osmih letih zopet čista ter polna življenja. Pred zaprtjem kamnoloma je bila zaradi prahu po vsakem dežju mlečne barve. Glede na to, da je pobočje kamnoloma na delu povodja hudournika Ženeštra, ki se izteka v strugo reke Rižane, menimo da je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki in za postavitev asfaltne baze povsem nesprejemljiva. Za prebivalce obalnih občin je reka Rižana neprecenljivega pomena. Rib ob pritoku potoka Žaneštra v reko ni bilo, zdaj so." Foto: Alpe Adria Green

Lapor prekrijejo z neoporečno rjavo zemljo in tako skrijejo onesnaženi material?

Reka Rižana je za obalne občine neprecenljiva in pomemben rezervni vodni vir za priobalne občine, ki iščejo rešitev za nov vodni vir z zajezitvijo potoka Padež, "namesto, da bi izbrali bolj smiselno opcijo čez že poseljeno področje, kjer bi potegnili 38 km cevovoda od Malnov preko novo postavljene vodarne Kovod", dodajajo pri AAG.

Koščki plastike oziroma plastičnih niti so dolgi okoli 5 cm in milimeter široki. Foto: Alpe Adria Green

Bela emulzija, ki so jo pred dnevi dokumentirali v Žaneštri iz Rižani je pritekla iz kamnoloma Griža, kjer so pri AAG ob ogledu ugotovili, da je kamnolom poln navoženega laporja, izkopanega med vrtanjem predorov na trasi drugega tira, ki je za povrhu vsega še pomešan s plastiko.

"Koščki plastike oziroma plastičnih niti so dolgi okoli 5 cm in milimeter široki. Verjetno jih uporabljajo kot dodatek k betonu za večjo trdnost. Morda jih celo namensko posipajo po kupih laporja, da na ta način učvrstijo teren. Lapor ob robovih in na vrhu prekrijejo z neoporečno rjavo zemljo in tako skrijejo onesnaženi material. To predstavlja resen okoljski problem, saj bo ta plastika v obliki mikroplastike prej ali slej prišla v vodotoke," pojasnjujejo ugotovitve pri AAG.

Kazensko ovadeni odgovorni, ki dovolijo odlaganje materiala, upravljavec in odgovrni za nadzor stanja

AAG je onesnaženje 21. avgusta prijavilo okoljskemu ministrstvu in policiji, vendar inšpekcijski nadzor do 23. avgusta še ni bil uveden: "Sklepamo, da zaposleni na okoljskem in infrastrukturnem ministrstvu bodisi namerno bodisi iz malomarnosti ne izpolnijo svoje obveznosti. Zaradi neukrepanja se onesnaženje tal in vode nadaljuje. Zaradi vsega navedenega in dejstva, da Primorska zaradi izjemne suše potrebuje vsako kapljo vode za ljudi in floro ter favno, je AAG minuli petek vložil kazensko ovadbo zoper odgovorne, ki dovolijo odlaganje materiala v kamnolomu Griža, proti upravljavcu in odgovornim za nadzor stanja," so zaključili okoljevarstveniki.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija