KAKO SO CESTE VZDRŽEVALI PRED 60 LETI: Cestarske hiše so stale na kritičnih odsekih

Koper

Izgradnja cest je že od prvih poselitev dalje pomenila možnost za razvoj mest in trgovine in to se do danes ni prav nič spremenilo. Tudi danes so vzdrževane in dobre cestne povezave bistvenega pomena za hiter in varen pretok prometa in lahko si mislimo, koliko negodovanja voznikov povzročijo neurejene ceste. Naloga CPK je zato že 60 let vzdrževanje, obnova in gradnja cest.

Poklic cestarja je bil že od davnine zelo cenjen. Pod tem nazivom smatramo vse zaposlene, ki sodelujejo v procesu vzdrževanja in varstva cest. Cestarji so vse od ustanovitve podjetja CPK skrbeli za takratno cestno omrežje, čeprav je bilo to makadamsko. Skrbeli so za vse faze dela, tako kot danes, v moderni izvedbi cestne infrastrukture.

V začetku vzdrževali 315 km cest

Makadamskim voziščem, ki so bila prvi zametki cest, so sledile tlakovane ceste in nato prva betonska vozišča. Revolucijo je povzročila uporaba nafte in naftnih derivatov in s tem uporaba bitumnov ter posledično razvoj asfaltnih vozišč. Leta 1961 je zdajšnji CPK vzdrževal 315 km cest I. in II. reda, od tega je bilo 160 km moderniziranih (asfaltnih) vozišč in 155 km makadamskih vozišč. Ceste III. reda pa so vzdrževali okraji. Na področju delovanja CPK je bil asfaltiran le avtocestni križ Postojna–Bivje, Krvavi Potok–Starod, Bivje–Lazaret, Bivje–Sečovlje in Koper–Dragonja.

Cestarske hiše so stale na kritičnih odsekih

Za omenjene državne ceste so skrbeli štirje nadzorniki (pregledniki), ki so imeli službena kolesa, in 85 cestarjev. Ker je bil tudi tedaj bistvenega pomena intervencijski čas, so vsi cestarji živeli v bližini cestnih odsekov, kjer so delali. Vsak cestar, ki je živel v cestarski hiši, je od hiše vzdrževal po 2,5 km odseka ceste na eno in na drugo stran. Večina jih je hodila na delo peš, le redki so se prevažali s kolesom. Orodje so prinašali in prevažali s službenimi poltovornimi vozili, takrat imenovane Zastave. Cestarske hiše, ki so bile zgrajene že pred letom 1930, so stale na bolj kritičnih odsekih cest, kot so bili razni klanci, serpentine, kjer so se ob oteženih zimskih razmerah večkrat pojavljale težave, zapore … V teh cestarskih hišah so živeli zaposleni z družinami, služile pa so tudi za skladišča priročnega materiala ter deponije soli in drobca. Večina teh cestarskih hiš stoji še danes.

CPK danes vzdržuje 1844 km cest

Cestarji so bili v tem času opremljeni samo z ročnim orodjem, ki je primerljivo z današnjim – lopata je bila enaka današnji, metla ravno tako. Z modernizacijo in s strojno opremljenostjo je delo cestarja postalo lažje, tudi zaradi zahtev povečanega prometa in novih materialov vgrajevanja. Povečala pa se je tudi dolžina vzdrževanih cest. CPK danes vzdržuje 733 km glavnih in regionalnih ter 1111 km občinskih cest v 10 občinah in ima sodoben vozni park ter moderno mehanizacijo.

Deli novico: