KAKO SE V ČASU KRIZE IZVAJAJO SODNI, UPRAVNI IN DRUGI JAVNOPRAVNI POSTOPKI: To so pojasnila Mestne občine Koper

Koper

Mestna občina Koper (MOK) je občankam in občanom v času izrednih razmer, ko v omejenem obsegu posluje in opravlja svoja zakonite pristojnosti, pripravila ključne informacije o ukrepih, ki jih prinaša Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19. Ta je v veljavo stopil 29. marca 2020.

V času omejitve poslovanja so do nadaljnjega prekinjeni vsi roki za opravljanje procesnih dejanj strank, med njimi roki za vložitev pritožb in dopolnitev vlog zaradi odprave pomanjkljivosti in prilagajanja dokazov. Roki bodo ponovno začeli teči po preklicu posebnih ukrepov. Izjema, za katere prekinitev rokov ne velja, so nujne zadeve oziroma postopki, pri katerih je od odločitve odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti, preživljanje oseb ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti, ki so nujni za doseg namena zakona.

Do preklica ukrepov so prekinjeni tudi roki za izdajo odločb, izjema so nujni postopki, o katerih bodo stranke pravočasno obveščene s pozivom na dopolnitev. V času, ko roki za izdajo odločb ne tečejo, organ ni v zamudi z odločanjem (ne nastopi t. i. molk organa), zato občanke in občane na MOK prosijo, da ne vlagajo pritožb oziroma tožb, saj bi bile te preuranjene in zato neutemeljene.

Oddaja dokumentacije

Oddaja dokumentacije tudi v času izrednih razmer poteka nemoteno. Dokumentacijo (vlogo, listine, dopolnitev vloge in drugo) lahko pristojnim službam oddate po navadni ali elektronski pošti, osebna vročitev ni možna.

Zaradi zagotavljanja večje varnosti sicer na občini svetujejo, da dokumentov ne pošiljate po navadni pošti, ampak elektronsko, in se tako izognete morebitnim dodatnim stikom ob predaji dokumentacije. Za elektronsko pošiljanje ne boste potrebovali varnega podpisa, pristojne službe bodo namreč identiteto pošiljatelja ugotavljale in preverjale na podlagi dodeljene identifikacijske številke (EMŠO ali davčna številka) oziroma na druge dogovorjene načine (napredni elektronski podpis), o katerih bodo stranke obveščene s pozivom.

V tem času tudi ni mogoče oddajati pisnih in ustnih vlog ter podajanje ustnih izjav pri organu v MOK.

Prav tako se ne izvajajo ustne obravnave in druga procesna dejanja, ki predvidevajo neposreden stik uradne osebe Mestne občine Koper, stranke ali drugih udeležencev, razen v nujnih zadevah. Enako velja za prisotnost javnosti v vseh procesnih dejanjih.

Uveljavljanje pravice

Materialne pravice, ki se bodo iztekle v času trajanja posebnih ukrepov, bo mogoče uveljavljati v osmih dneh po prenehanju ukrepov. Do takrat se morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša.

Vročanje

V času posebnih ukrepov se osebno vročanje ne izvaja, razen v nujnih primerih.

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
Istriano |  02 .04. 2020 ob  13: 16
-1
Zakaj delajo v zmanjšanem obsegu? Kaj ne znajo delati od doma?