KAKO SE NA INFORMATIVNIH DNEVIH ODLOČITI ZA PRAVO SMER? Na primorski PEF svetujejo, da storite tole!

Koper

Tako Pedagoška fakulteta v Kopru kot ostale članice Univerze na Primorskem za februarske informativne dneve pripravljajo poseben, razširjen program, v okviru katerega želijo preko videokonferenčnega sistema ZOOM predstaviti svoje dodiplomske študijske programe, zanimive predmete in visokošolske učitelje ter prijavno-vpisni postopek.

Letošnji informativni dnevi bodo potekali 12. in 13. februarja 2021, prvič preko spleta, zato jih Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (v nadaljevanju UP PEF) podaljšuje še do ponedeljka, 15. februarja. V tem času bodo kandidatom omogočili pogovore s študenti in virtualni sprehod po fakulteti, poskušali jim bomo pričarati utrip študentskega življenja ter obštudijske dejavnosti.

Prednosti letošnjih informativnih dni

Kandidati bodo imeli na informativnih dnevih več možnosti individualnih pogovorov, ki jih lahko izkoristijo za raziskovanje med različnimi univerzami, fakultetami in programi. Poleg tega bodo lahko postavili več vprašanj ustno ali v pogovornem oknu, klepetalnici.

Kako se pripraviti na informativne dneve?

Kandidatom Center za vseživljenjsko učenje UP PEF (v nadaljevanju CVŽU UP PEF) svetuje, da si natančno pogledajo razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V dokumentih so navedeni tudi novi študijski programi, kot je univerzitetni študijski program prve stopnje Vizualne umetnosti in oblikovanje, ki se bo prihodnje študijsko leto pričel izvajati na UP PEF.

Tisti, ki še ne vedo, katero smer študija bi izbrali, CVŽU UP PEF predlaga, da po pregledu razpisa naredijo seznam predmetov, ki jih v srednji šoli najbolj zanimajo, razmislijo o svojih konjičkih, spretnostih, ciljih … ter te vsebine poiščejo v razpisu za vpis. Nato naj naredijo seznam študijskih programov, za katere menijo, da se najbolj povezujejo z zapisanimi željami, in obiščejo spletne strani fakultet.

Vse fakultete bodo informacije o poteku informativnih dni pravočasno objavile na svojih spletnih straneh. Poleg tega je potrebno preveriti, kako se bodo informativni dnevi izvajali. Morda se je potrebno na predstavitev predhodno prijaviti, morda fakultete ponujajo tudi druge termine - tako lahko zainteresirani izkoristijo čim več predstavitev.

Na informativni dan se je dobro pripraviti z naborom vprašanj. Več vprašanj pomeni lažjo odločitev.

Kdo lahko pomaga pri izbiri fakultete?

Pri iskanju svoje karierne poti pomagajo svetovalni delavci na šolah, ki imajo veliko informacij o študijskih smereh, uporabna je tudi spletna stran eSvetovanje Zavoda RS za zaposlovanje, koristne informacije lahko podajo znanci, diplomanti in karierni centri na univerzah, ki so na voljo za vsa vprašanja. Karierni center Univerze na Primorskem ponuja tako svetovanje kot načrtovanje kariere, in sicer na podlagi vprašalnika osebnega in profesionalnega razvoja.

Kako odkriti svoj poklic v hitro spreminjajoči se družbi?

Pogosto vprašanje, ki se pojavlja pri dijakih v času odločanja za nadaljevanje izobraževalne poti, se navezuje na iskanje pravega poklica. V CVŽU UP PEF pravijo, da se pri izbiri poklica moramo zavedati, da se osebnost mladostnika dokončno razvija med 20. in 24. letom, to je ravno takrat, ko se študenti že izobražujejo na izbrani poklicni poti oz. celo že zaključujejo dodiplomski študij.

Če do takrat niso izoblikovali stabilne identitete, se lahko zgodi, da bodo kasneje ugotovili, kaj jih veseli oz. katero področje dela bi radi opravljali. Ampak nič niso izgubili. Ravno nasprotno - lahko pridobijo dva poklica, in sicer drugega na magistrskem študijskem programu, ki ga povežejo z znanjem s prve stopnje.

To interdisciplinarno povezovanje omogoča bolonjski sistem, ki sledi poklicem prihodnosti, ki se v trenutni družbi hitro spreminjajo. Zato so pomembna interdisciplinarna znanja, veščine za prehod, poznavanje priložnosti, poznavanje sebe in zavedanje o potrebi vseživljenjskega učenja.

Na UP PEF so na prvi stopnji oblikovali študijski program Pedagogika, ki omogoča temeljno razgledanost in vpogled v različna pedagoška področja. Po zaključku tega univerzitetnega študijskega programa študentje lažje izberejo svojo nadaljnjo poklicno pot na magistrskih študijskih programih druge stopnje, na katerem poglobijo svoje znanje (npr. Inkluzivna pedagogika, Socialna pedagogika, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere ter Zgodnje učenje).

Kakšni so trendi na trgu dela

Napovedi so kljub trenutni situaciji v družbi spodbudne, pravijo na Zavodu RS za zaposlovanje, saj se na podlagi analiz za veliko poklicev predvideva, da bodo potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. Rezultati analiz so prikazani v poklicnem barometru, ki predvideva razmerje med ponudbo in povpraševanjem, in sicer tako za celotno Slovenijo kot za posamezno območno službo.

V primeru celotne Slovenije se za prihodnje leto med drugim predvideva povpraševanje tudi po strokovnjakih za razvoj kadrov in karierno svetovanje (na UP PEF to področje pokrivata študijska programa Pedagogika na prvi stopnji ter Izobraževanje odraslih in razvoj kariere na drugi stopnji) ter strokovnjakih za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami (Inkluzivna pedagogika, študijski program druge stopnje na UP PEF).

Ključni nasvet pri izpolnjevanju prijavnega obrazca

Še en nasvet CVŽU UP PEF - pri oddaji prijavnega obrazca preko spletnega portala eVŠ je najbolj pomembno, da kandidati kot prvo željo izberejo tisti študijski program, ki jih najbolj veseli. Pri tem naj se ne ozirajo na omejitve iz prejšnjih let, naj ne preračunavajo točk in ne iščejo najbolj optimalne rešitve, saj se številke vsako leto spreminjajo in prav tako številčnost generacije. Dijaki naj se raje osredotočijo na uspešen zaključek srednje šole in na raziskovanje svojih interesov.