KAKO POSTATI BOLJŠI VODJA? To so koristni nasveti, ki jih v službi ne smete spregledati

Koper

Uspešne organizacije slonijo na timskem delu, ki je odvisno tako od posameznikov, ki si želijo učinkovito opravljati svoje delovne naloge, kot tudi od vodij, ki znajo motivirati. Preberite si nekaj koristnih nasvetov, ki jih v službi ne smemo spregledati.

Prilagoditev dela glede na količino časa

Koliko dela uspete v službi narediti zadnjih nekaj dni pred dopustom? Zagotovo ste takrat najbolj učinkoviti, saj imate preprosto več stvari, ki jih je potrebno narediti v izjemno kratkem času. "Vaše delo se prilagodi količini časa, ki mu ga namenite. Prav zaradi tega lahko porabite za pripravo neke kompleksnejše ponudbe tudi cel dan, če si ga za to vzamete, drugič pa podobno nalogo opravite v samo dveh urah, ker je pač takrat rok in se mudi.  Delo se je torej v obeh primerih prilagodilo količini časa, ki ste mu ga namenili," o učinkovitem upravljanju s časom pravi dr. Sara Brezigar s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem,  ki na magistrskem študijskem programu Izobraževanje odraslih in razvoj kariere poučuje o strateškem upravljanju s človeškimi viri.

Določite rok za izvedbo nalog

To pravilo je uporabno tako pri uspešnem delu s sodelavci kot pri delegiranju nalog. Ko dodelite nalogo, morate določiti tudi rok za njeno izvedbo. Postavljanje datumov ima še druge prednosti, saj ustvarja občutek odgovornosti in nujnosti. Obenem tudi motivira in pomaga sodelavcem določiti prioritete. Ko je naloga opravljena v roku, ustvari zadoščenje ter zadovoljstvo.

Pomemben je razlog

Študije so pokazale, da je pri vplivanju na ljudi pomemben razlog, predvsem pa, da beseda "ker" poveča pripravljenost ljudi, da sledijo prošnjam oziroma delovnim nalogam. Sodelavcem moramo podati informacije in ustrezno obrazložiti razloge, zato besedo "ker" uporabite v vaših elektronskih sporočilih, v ustnih navodilih oziroma povsod, kjer želite vplivati ali potrebujete pomoč.

Pomagati sodelavcem, da so uspešni

Večja kot je organizacija, težje opravljamo delovne naloge brez delegiranja, pri čemer je zelo pomembno, da si pri predaji naloge vzamemo čas. Velikokrat se namreč zgodi, da se nam zdi naš čas pomembnejši od usposabljanja sodelavca. "Delegiranje ne pomeni le preložitev dela v naročje nekomu drugemu, ampak gre za investiranje časa, ki pripelje do timske sinergije. Ne smemo razmišljati le o sebi in kako se razbremeniti, ampak o investiciji časa in o tem, kako naj sodelavec postane uspešen," poudarja dr. Sara Brezigar.

dr. Sara Brezigar

Vseživljenjsko učenje za razvoj kariere

Na vsakem delovnem mestu je pomembno vseživljenjsko učenje. Vsak zaposlen je vpet v nenehno pridobivanje znanja, ki lahko pripomore k razvoju njegove kariere, za kar mora skrbeti tako delodajalec kot delavec sam.

Vendar v slovenskem prostoru primanjkuje strokovnjakov, ki bi strateško razvijali izobraževanje odraslih, čeprav je to ena od pomembnih strategij razvoja tako Slovenije kot Evropske unije. Visokošolski učitelji Pedagoške fakultete UP so s tem namenom pred sedmimi leti razvili magistrski študijski program Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, na katerem izobražujejo diplomante s širšimi znanji s tega področja, ki so hitro zaposljivi.

Prednost študijskega programa je med drugim tudi to, da ni ozko usmerjen v andragogiko, ampak pokriva raznolika področja pedagogike, psihologije in managementa, zato so diplomanti široko razgledani. Poudarjajo se aktualna znanja o sodobnih spoznanjih stroke in čim več primerov iz prakse. Študij je usmerjen k projektnemu delu, študenti so tudi neposredno vključeni v raziskovalno delo. V okviru Centra za vseživljenjsko učenje pa dobijo tudi znanja iz prakse. Študijski proces poteka v popoldanskem času, saj je prilagojen študentom. Poleg tega je študij za vse študente z dokončano 6. stopnjo izobrazbe brezplačen - tudi za starejše od 26. leta in za zaposlene.

Več informacij na: https://www.pef.upr.si/izobrazevanje/podiplomski_studij_2%20_stopnje/izobrazevanje_odraslih_in_razvoj_kariere/od_2018-2019/