Kako najhitreje do digitalnega potrdila?

V dobi elektronike, interneta in sodobne tehnologije tudi identifikacija ni več (zgolj) to, kar je bila nekoč. Za varno in legitimno e-poslovanje tako zadostujejo digitalna potrdila, ki jih izdajajo overitelji. Razkrivamo, kako si ga lahko priskrbite kar najhitreje. 

Na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve se nahaja obrazec, ki ga morate izpolniti in z osebnim dokumentom ter sliko predložiti na upravni enoti.

Bodoči imetnik (prosilec) digitalnega potrdila prinese izpolnjeni zahtevek skupaj z veljavnim uradnim dokumentom s sliko na prijavno službo. Zaposleni na prijavni službi zanesljivo ugotovijo istovetnost osebe, preverijo verodostojnost podatkov iz zahtevka in na zanesljiv način posredujejo podatke Ministrstvu za notranje zadeve (oziroma izdajatelju SIGEN-CA).

Izdajatelj SIGEN-CA vam nato najkasneje v 10 dneh od oddaje zahtevka na upravni enoti pošlje podatke za prevzem digitalnega potrdila. Izdajatelj na podlagi odobrenega zahtevka pripravi referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki sta unikatni za vsakega bodočega imetnika digitalnega potrdila posebej. Referenčno številko izdajatelj pošlje bodočemu imetniku digitalnega potrdila po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko. S pomočjo obeh številk in navodil za uporabo spletnih digitalnih potrdil imetnik nato prevzame svoje digitalno potrdilo.

Digitalno potrdilo velja pet let. Vlogo za novo potrdilo lahko imetnik vloži elektronsko tako, da v zadnjih dveh mesecih pred potekom veljavnosti obstoječega potrdila izpolni elektronski zahtevek, ga digitalno podpiše s še veljavnim potrdilom SIGEN-CA za fizične osebe in odda.

Deli novico:

Anonimen, ma ne preveč |  13 .11. 2013 ob  16: 38
Upam, da bo avtor to konstruktivno kritiko sprejel dobronamerno in se morda celo česa naučil (da če že piše, ko ni pametnejšega, da se vsaj malo potrudi) ...

Zelo površen prispevek, poln neresnic/polresnic in neuporabnih nasvetov, avtor pa očitno potrdila še ni pridobil na ta način.

Za izdajo potrdila ni potrebno predložiti slike kot je moč razbrati iz 2. odstavka (četudi avtor pozna postopek, je jasno, da gre za pomensko napako).

Prispevek bi moral biti bolje razdelan, morda celo po preprostih, a praktičnih korakih in uporabniku enostavno razložiti tudi nekatere pojme, kot je geslo za preklic, kako se ga uporabi ipd.

Seveda bi moral vsebovati povezave do obrazcev (za pridobitev, preklic), saj živimo v času, ko se že od nekdaj ne poslužujemo ne pergamenta ne klinopisa.