KAKO JE POTEKALA OBNOVA PALAČE BESENGHI DEGLI UGHI? Nadgradili so tudi njeno vsebino!

Izola

Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte (JZP) Izola je v sklopu strategije EUSAIR obnovil tudi eno izmed najlepših palač v Izoli, poznobaročno palačo Besenghi degli Ughi. Med drugim so obnovili in restavrirali fasado, okna in vhodna vrata, pa tudi beneškega leva, nadgradili pa tudi njeno vsebino. Več o samem projektu nam je tokrat zaupala Mojca Obid z zavoda JZP Izola.

Zakaj ste se odločili za obnovo in zakaj ste izbrali ravno to palačo?

Odločitev smo sprejeli skupaj z izolsko občino oziroma Uradom za družbene dejavnosti. Odločitev je bila razmeroma lahka, saj je bila to ena redkih palač v Izoli, ki je takrat imela že potrjen konzervatorski načrt in vsa potrebna dovoljenja za obnovo. Poleg tega pa je na razpisih za evropska sredstva pomembno, da so palače v uporabi, saj obnavljati palače, da so potem prazne in ponovno propadajo, nima velikega smisla, razen v prestižnem smislu.

V tej palači je glasbena šola, ki je pred obnovo delala res v herojskih razmerah. To so bili tudi bistveni elementi uspeha, pridobitve sredstev, da smo imeli vso potrebno dokumentacijo in uporabnost palače, ki se bo po obnovi še nadgradila.

Kaj vse je obnova obsegala?

V prvi fazi je obnova obsegala zunanji "plašč": okna, škure oziroma polkna, vhodna vrata glavnega vhoda in pritlično tlakovanje ter fasade. Odstranili smo tudi ostanke lesenih nadometnih konstrukcij in pregrad, ki so bile narejene v času, ko je v pritličju palače deloval Bife oz. prostor za druženje italijanske skupnosti. Sedaj, ko so zaprta polkna in okna, ob močnem nalivu z južnim vetrom, dež ne prodira v notranjost stavbe. Okna so morala ostati lesena, zato je nujno zapirati tudi polkna, saj se iz mladosti spomnimo, da lesena okna niso dovolj za močne južne nalive oziroma nevihte.

Kdaj je bila obnova izvedena in koliko je stala?

Obnova je bila izvedena v letu 2018, stala je nekaj več kot 260.000 evrov, pridobili pa smo okoli 104.000 evrov evropskih sredstev oziroma sredstev ministrstva za kulturo.

Kakšen je doprinos te obnove Izoli?

Poleg tega da je glasbena šola v boljših prostorih, je ta naložba omogočila tudi nadgradnjo vsebino palače, in sicer smo v pritličju v sodelovanju z občino, glasbeno šolo, Mestno knjižnico Izola, turističnem združenjem ter PINA Koper umestili interaktivno predstavitev Dantejeve Božanske komedije. To bo popestrilo turistično ponudbo in umestilo Izolo kot pomemben kraj iz Dantejevih časov, ko so nastajali Dantejevi prepisi rokopisov. Omenjena instalacija obeležuje dva ohranjena kodeksa, prepisa Božanske komedije s komentarjem, ki sta ob koncu 14. stoletja nastala v Izoli izpod peresa Pietra Campennija iz Tropee. Vse skupaj tudi obeležuje Dantejevo leto.

Na podlagi uspešne prenove smo v začetnih mesecih leta 2021 oddali prijavo tudi za drugo fazo obnove, ki predvideva obnovo stopnišča in talnega mozaika v glavni dvorani. V kolikor pridobimo še ta sredstva, bomo lahko dvorano ponovno uporabljali za kulturno-protokolarne dogodke.

Zakaj je ta palača tako pomembna za Izolo?

Palača Besenghi degli Ughi, v lasti Občine Izola, je trinadstropna palača, grajena med letoma 1775 in 1781. Je edinstven in najimenitnejši člen v verigi baročnih palač v slovenski Istri in tudi širše, z bogato dekorativno okrašenim pročeljem, mezaninom z galerijskim obhodom in glavno dvorano z bogatim mozaikom iz drobnih kamnov ter bogato štukaturno dekoracijo in poslikavo notranjosti.