KAKO IZBOLJŠATI MOBILNOST PO PANDEMIJI COVID-19? Regionalni razvojni center Koper s partnerji predlaga rešitve

Slovenija

S tem vprašanjem so se ukvarjali partnerji projekta SMILE PLUS, ki so proučevali vpliv pandemije na mobilnost v Sloveniji, Italiji, Srbiji in na Hrvaškem. Projekt je sofinanciran s strani programa Interreg ADRION in predstavlja nadaljevanje projekta SMILE, ki proučuje mobilnost prve in zadnje milje na obremenjenih urbanih območjih. Raziskavam so se pridružili Regionalni razvojni center Koper s partnerji (Univerza Iuav iz Benetk, razvojni agenciji DURA iz Dubrovnika in RDA Banat iz Zrenjanina), ki so izdelali novo orodje za načrtovanje in izvajanje prometnih politik. S proučevanjem novih scenarijev mobilnosti je bilo vzpostavljeno orodje, ki vključuje tudi dejavnik pandemije covid-19.

Že pred pandemijo je bilo jasno, da so v transportu potrebne korenite spremembe, saj je ta postal eden glavnih dejavnikov onesnaževanja okolja. S ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov so se evropske države zavezale k sprejemanju ukrepov za bolj trajnostno mobilnostno politiko, ki bo temeljila na učinkovitem in medsebojno povezanem prometnem sistemu za potnike in tovor.

Pandemija covid-19 je korenito posegla v vsakdan ljudi in prvič v zgodovini se je zgodilo, da se je javno življenje skoraj popolnoma ustavilo. V tem času so bile opravljene različne analize o spremembi potovalnih navad ljudi in transportu dobrin.

Te aktivnosti so bile izvedene v okviru evropskega projekta SMILE PLUS, ki je sofinanciran s strani programa Interreg ADRION. Gre za nadaljevanje projekta SMILE, ki se je ukvarjal z mobilnostjo prve in zadnje milje v obremenjenih urbanih območjih. S pojmom mobilnost prve in zadnje milje se razume celovite storitve po meri potnikov, ki vključuje različne vrste prevoza povezane v sistem multimodalnih rešitev. Tu ne gre le za povezovanje na primer železniškega in avtobusnega prevoza, temveč tudi za vključevanje javnega sistema izposoje e-koles, e-skirojev, e-avtomobilov, javnih parkirišč, električnih polnilnic, hrambo prtljage in drugo turistično ponudbo.

Strokovnjaki in partnerji projekta bodo na svoji zaključni konferenci v Kopru, ki bo potekala v torek, 14. junija, predstavili rezultate projekta ter potencialnim prijaviteljem in izvajalcem evropskih projektov skušali približati aktualno tematiko trajnostne mobilnosti.

Več informacij:

mag. Tina Matekovič, vodja projekta

tina.matekovic@rrc-kp.si, 05 66 37 590

Regionalni razvojni center Koper, Ul. 15. maja 19, 6000 Koper