KAKO DO MANJŠEGA ŠTEVILA POŠKODB V NOGOMETU? Na Fakulteti za vede o zdravju UP so v ta namen razvili posebno spletno platformo

Koper

Nova spletna platforma www.pono.si nudi podporo športnikom, trenerjem, strokovnim delavcem v športu in staršem mladih športnikov pri soočanju z najpogostejšimi akutnimi in kroničnimi poškodbami v nogometu.

Nogomet je eden od najbolj razširjenih športov v Sloveniji, saj imamo kar devet medobčinskih zvez, 281 klubov in 49.091 registriranih igralcev. Zaradi velikega števila športnikov in narave športa je v nogometu prisotno tudi veliko število poškodb. Statistični podatki kažejo, da se zgodi kar 1,5 do 7,6 poškodb na 1000 ur treninga oziroma od 12 do 35 poškodb na 1000 ur tekem. Poškodbe pa povzročajo odsotnost igralcev s trenažnega procesa, dodatno ekonomsko breme kot tudi skrajšanje tekmovalne kariere nogometnih igralcev. Zato se upravičeno postavlja vprašanje, kako do manjšega števila tovrstnih poškodb.

Po mnenju strokovnjakov je to možno doseči s sodobnimi in na znanstvenih dokazih utemeljenimi preventivnimi in rehabilitacijskimi programi. V ta namen je Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije vzpostavila spletno platformo, namenjeno zmanjševanju poškodb nogometašev. Na podlagi znanstvene literature so na spletni platformi predstavljeni preventivni in poznorehabilitacijski vadbeni protokoli za deset najpogostejših akutnih in kroničnih poškodb v nogometu. Vsi vadbeni programi so prosto dostopni in enostavni za končne uporabnike.

Informacije o rehabilitacijskih in preventivnih programih

Za akutne poškodbe je značilno, da se zgodijo ob nenadnem dogodku – padcu, udarcu, doskoku, skoku ali šprintu. Glede na to, da je nogomet kontaktni šport, ki vsebuje veliko dvobojev in visoko intenzivnega gibanja, je pojavnost akutnih poškodb v nogometu zelo visoka. Spletna platforma nudi informacije o izvedbi rehabilitacijskih in preventivnih programih za akutne poškodbe, kot so zvin gležnja, poškodbo zadnje stegenske mišice, poškodbo sprednje križne vezi, poškodbo mečne mišice in poškodbo sprednje stegenske mišice.

Rezultati znanstvenih raziskav nakazujejo, da med tekmovalno nogometno sezono pogosteje prihaja do akutnih poškodb, medtem ko so v pripravljalnem obdobju bolj pogoste preobremenitve poškodbe. Zasnovani programi zato zajemajo oba tipa poškodb. Največji poudarek programov je na spodnjih okončinah, saj na tem predelu prihaja do največjega števila poškodb (87 %). 

Pri kroničnih poškodbah gre za bolečino, ki se pojavi postopoma in nima jasnega začetka, kot akutna poškodba ob udarcu ali padcu ter se pojavlja večkrat. Kronične poškodbe imajo manjšo pojavnost v nogometu kot akutne, vendar lahko povzročijo dolgotrajnejšo rehabilitacijo. Na spletni platformi so na voljo informacije o izvedbi rehabilitacijskih in preventivnih programov za patelarno tendinopatijo, ahilarno tendinopatijo, kronično bolečino v dimljah, iliotibialni sindrom in kronično bolečino v ledvenem delu hrbtenice.

Prosta dostopnost in enostavna uporaba

Cilj razvoja platforme, ki je nastala v sklopu Študentskih inovativnih projektov za družbeno korist na UP FVZ, sofinancirala pa jo je Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je dvig ozaveščenosti in prenos znanj za preprečevanje poškodb v nogometu. Po mnenju strokovnjakov iz UP FVZ, ki so sodelovali pri njenem oblikovanju – dr. Darjana Smajla, Matjaž Jaklič in dr. Nejc Šarabon – lahko samo s kakovostnimi vadbenimi programi odpravimo mišična in gibalna neravnovesja ter utrjujemo kakovostne temeljne gibalne vzorce, ki sta glavna vzvoda za ukrepanja zoper akutne in kronične poškodbe v nogometu.

Za razvoj platforme so se odločili, ker v slovenskem prostoru ni mogoče zaslediti prosto dostopne spletne platforme ali zbranega gradiva v slovenskem jeziku s preventivnimi programi in programi za vračanje na športni teren. Prav tako tudi številni klubi nimajo dovolj dobre strokovne podpore za uspešno in učinkovito preventivo. Športniki so po končanem ambulantnem zdravljenju velikokrat prepuščeni sami sebi, kar vpliva na uspešnost in hitrost vračanja na športni teren.

Z novo spletno platformo www.pono.si se bo to spremenilo, saj omogoča enostavno uporabo in dostopnost kakovostnih preventivnih programov za trenerje, strokovne delavce v športu, igralce in starše mladih igralcev. Zato pomeni nova spletna platforma dobro osnovo za zmanjševanje števila akutnih in kroničnih poškodb v nogometu ter uspešnejše in hitrejše vračanje na teren po športni poškodbi.

- Spletna platforma za zmanjševanje poškodb v nogometu: www.pono.si

- Prosto dostopni vadbeni program

- 5 najbolj pogostih akutnih poškodb

- 5 najbolj pogostih kroničnih poškodb

- Podpora pri prevenciji poškodb in okrevanju po poškodbi