KAJ MESTNA OBČINA KOPER POTREBUJE? Gibanje Svoboda predstavlja program (VIDEO)

Koper

V Gibanju Svoboda želijo sooblikovati Mestno občino Koper, da bo še bolje zagotavljala učinkovite in kakovostne javne storitve vsem prebivalcem, ki v občini živijo, delajo, ustvarjajo in jo obiščejo. Prizadevali si bodo za ustvarjanje pogojev, ki bodo zagotavljali enakomeren razvoj celotne občine in podporno okolje za razvoj raznovrstne podjetniške iniciative, krepitev znanja, medgeneracijskega sodelovanja vključno s prostorom, ki nudi možnost zabave za mlade generacije.

Poslanka državnega zbora Mateja Čalušić, župan Aleš Bržan, minister dr. Igor Papič, nosilec liste Matjaž Čok

Zato so v ekipi Svobode oblikovali ambiciozen in hkrati uresničljiv program, ki bo temelj razvoja občine v prihodnje, tudi s pomočjo Vlade Republike Slovenije.

ZA! Razvoj podjetništva

S svojim delom bodo skrbeli za ključna razvojna področja Mestne občine Koper, in sicer s krepitvijo podjetniškega in inovativnega okolja. Zato je eden izmed ključnih razvojih projektov izgradnja in vzpostavitev najsodobnejšega tehnološkega stičišča v Sloveniji, kot inovativnega in kreativnega inkubatorja poslovnih priložnosti. Z zagotovitvijo ustreznih zemljišč bodo vzpostavili pogoje za nove poslovne priložnosti in delovna mesta z dodano vrednostjo. Predvsem mladim in željnim preboja je potrebno vzpostaviti pogoje za razvoj podjetniških idej, ki bodo istočasno odgovarjale na potrebe še delujočega domačega gospodarstva. Tehnološko stičišče bo združevalo znanja univerz, znanstvenih in raziskovalnih ustanov, različnih strokovnjakov in gospodarstvenikov, ki jih bodo z veseljem delili s ciljem ustvarjanja novih gospodarskih priložnosti.

ZA! Spodbujanje prehranske samooskrbe

Samooskrba s hrano v občini ni na zadovoljivi ravni. Zato bodo zahtevali ciljano politiko oddaje kmetijskih zemljišč v lasti občine za namene spodbujanja kmetijske kulture ter kmete podpirali pri diverzifikaciji ponudbe in prodajnih poti. Spodbujali bodo odpravo zaraščenih površin z namenom povečanja kmetijsko pridelovalnih kapacitet z večjim nadzorom na terenu.

Obisk Irene Šinko, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Škocjanu 11. novembra 2022

Prebivalcem urbanih naselji bodo omogočili najem manjših vrtov za zagotavljanje samoskrbe z lastno zelenjavo in sadjem. Tako bodo nemudoma evidentirali potencialna občinska zemljišča, jih smiselno uredili za vzpostavitev urbanih vrtov in jih na transparenten način oddali občanom.

ZA! Medgeneracijsko sodelovanje

Med ključne projekte so umestili tudi izgradnjo najsodobnejšega Medgeneracijskega centra Koper z bogato ponudbo najrazličnejših vsebin za vse generacije, vključno s prostorom, ki nudi možnost zabave za mlade generacije. Medgeneracijski center bo na enem mestu ponujal izobraževanje, mentorstvo, priložnosti za ustvarjanje, druženje, izmenjavo znanj in izkušenj ter zabavo vseh generacij. Ponujal bo zatočišče vsem tistim občanom, ki želijo nekaj več zase in za svojo občino. Bo prostor za kakovostno preživljanje prostega časa in razvoj veščin ter vrlin. Bo prostor za druženje, izmenjavo življenjskih zgodb, prostor za ustvarjanje novih poznanstev, prostor za zabave in sprostitvene večere v družbi prijateljev in znancev.

ZA! Zdravsteno oskrbo

Izrednega pomena v Mestni občini Koper je ustrezna zdravstvena oskrba. Zato je nujno potrebna izgradnja celovitega Zdravstvenega centra z negovalno bolnišnico, ker si občanke in občani zaslužijo kakovostno in sodobno zdravstveno infrastrukturo. V Gibanju Svoboda si bodo prizadevali za takojšnjo in celovito izgradnjo zdravstvenega centra, ki ga mora občina zgraditi v enem koraku in s tem zagotoviti stabilno in dolgoročno zdravstveno oskrbo. V zdravstveni center je potrebno združiti vse dislocirane enote obstoječega Zdravstvenega doma Koper. Zdravstveni center mora poleg primarne zdravstvene oskrbe ponujati tudi negovalno bolnišnico, izobraževalne programe, preventivne zdravstvene programe in kadrovska stanovanja za prepotrebno zdravstveno osebje.

Podpora ministra za izobraževanje, znanost in šport

[???????????????????????? ????????č???????????? ????????????????????] ????ZA! Razvoj podjetništva ☑️ z izgradnjo in vzpostavitvijo najsodobnejšega tehnološkega stičišča v Sloveniji Tudi minister za izobraževanje, znanost in šport, dr. Igor Papič si prizadeva ter podpira izgradnjo in vzpostavitev tehnološkega parka v Mestni občini Koper. ???????? ????ZA! Spodbujanje prehranske samooskrbe☑️ s ciljano politiko oddaje kmetijskih zemljišč in z najemmom manjših urbanih vrtov ????ZA! Zdravstveno oskrbo☑️ z izgradnjo celovitega Zdravstvenega centra z negovalno bolnišnico Do našega programa, začrtanih razvojnih projektov ter vizije razvoja občine, lahko dostopate na naslednji povezavi ???? https://gibanjesvoboda.si/wp-content/uploads/2022/10/Volilni-program_GS-Slo-Istra_web.pdf Za občinski svet stranke Gibanje Svoboda v Kopru, 20.11.2022 obkrožite ✍???? številko 9️⃣✅ #gibanjesvobodaslovenskaistra #gibanjesvobodakoper #skupajzmoremo #povezovalno #spostljivo

Posted by Gibanje Svoboda Slovenska Istra on Friday, November 11, 2022

ZA! Turistični in kulturni preboj

Turizem je ena izmed osrednjih gospodarskih panog občine, ki ima še veliko neizkoriščenega potenciala. V Gibanju Svoboda si bodo prizadevali, da se te potenciale izkoristi. Zaposlitvene priložnosti, izkoriščanje edinstvenih naravnih danosti in kulturne dediščine na eni strani ter potencialov v ljudeh na drugi, ponujajo odlično platformo za pozicioniranje zgodovinskega mestnega središča Kopra v vrhunsko kulturno zgodovinsko turistično destinacijo.

Odločno si bodo prizadevali za razvoj in pozicioniranje Kraškega roba, kot največjega in najprepoznavnejšega športno-turističnega parka v Sloveniji. Z razvojem Kraškega roba bodo vzporedno vzpostavili pogoje za uspešnejši razvoj celotnega podeželja, ki ga bodo gradili okoli vstopne točke na Kraškem robu, v okviru katere bodo spodbujali razvoj novih poslovnih priložnosti in razvoj eno gastronomske ponudbe. 

Za več informacij o vsebini programa in aktivnostih SVOBODE na terenu obiščite https://gibanjesvoboda.si/obcina/koper in FB https://www.facebook.com/GibanjeSvobodaSlovenskaIstra. Občiščete jih lahko tudi na Čevljarski ulici 40 v Kopru vsak dan med 16. in 18. uro.