KABANIČEV "DESANT NA IZOLO": Hude javne obtožbe na račun izolske občine, ali gre za izsiljevanje?

Izola

Direktor izolskega podjetja Elta d.o.o. Aco Kabanica se je v kratkem času zapletel v dve aktualni zgodbi o prodaji nepremičnin na slovenski Obali. V Kopru se bo, kot kaže, zaradi njegove namere, da gradi velik poslovno-stanovanjski kompleks, zgodil referendum, v Izoli pa je v dveh nenavadnih dopisih občinskim svetnikom in županu želel doseči, da bi Občina Izola kar sama razveljavila kupoprodajno pogodbo, s katero je letos drugi investitor, ravno tako izolsko podjetje Projekt 2020, od občine kupilo zemljišče v Livadah. 

Aco Kabanica, direktor podjetja Elta d.o.o. 

Kabanica je v ponedeljek, 7. decembra, izolskim svetnikom in županu Danilu Markočiču po elektronski pošti poslal pravno mnenje, ki so ga za podjetje Elta d.o.o. izdelali v ljubljanski odvetniški družbi Carmen Dobnik in ostali, mimogrede, gre za odvetnico, ki naj bi bila dolgoletna odvetnica Milana Mandarića, od Mandarića pa je Kabanica kupil zemljišče v Kopru, zaradi katerega bo, kot vse kaže, razpisan referendum. Poleg je priložil še dopis, ki ga je naslovil na župana. 

V dolgem pravnem mnenju in dopisu Kabanica navaja razloge, zaradi katerih bi po njegovo izolska občina morala razveljaviti pogodbo o prodaji zemljišč z izolskim podjetjem Projekt 2020 in jo zaradi uveljavitve protikorupcijske klavzule spoznati za nično.

Kabanica je 16. decembra na izolsko občino in vse občinske svetnike naslovil še eno elektronsko pismo. V tokratnem dopisu, ki se ga v delih bere praktično kot navodilo, kaj naj občinski svetniki in župan storijo, ne pa kot dopis, s katerim bi Kabanica želel seznaniti kogarkoli s takimi ali drugačnimi dejstvi, je Kabanica med drugim zapisal: "Vodstvu občine ni treba prepričevati ne Elte, ne javnosti in ne Vas članic in članov občinskega sveta, da pogodba ni nična, temveč naj vložijo zahtevo na sodišče in naj sodnike prepričajo, da pogodba ni nična. Če so tako prepričani v svoj prav, zakaj se izogibajo sodne presoje tega, ali je pogodba nična?"

V nadaljevanju dolgega dopisa Kabanica navaja kar 13 "sklepov", ki naj bi občinske svetnike prepričale, da so njegove navedbe pravilne, pri tem pa sarkastično ponavlja "gola naključja", ki naj bi se zgodila v procesu prodaje zemljišč. 

Iz dveh dopisov ter pravnega mnenja gre razbrati, da Kabanica pravzaprav želi na vsak način razveljaviti prodajno pogodbo in v delu dopisa celo navaja, da bi on sam za parcele plačal več: "Saj je to zemljišče po naši oceni vredno najmanj 3.000.000,00 EUR, kolikor bi mi zanj takrat (in tudi danes) plačali."

Pri direktorju Elte smo preverili, ali v bistvu obtožuje vodstvo izolske občine koruptivnih dejanj? 

"Prav ste razumeli. Občini Izola smo v prvem dopisu poslali pravno mnenje, citate zakona ter našteli dejstva, ki dokazujejo, da obstaja domneva, da je izpolnjen pogoj iz protikorupcijske klavzule za razglasitev pogodbe za nično (nezakonit prejem denarja od osebe povezane s kupcem zemljišča). V tem primeru nismo stranka v postopku," navaja Kabanica in dodaja, da v tem posredujejo kot "podjetje, ki je sledilo vsem razpisom in objavam ter vseeno ni zaznalo objave za to javno dražbo v situaciji, ko smo imeli močan interes, da kupimo zemljišče za gradnjo". Kot pravi, imajo pravico preveriti, ali je bila dražba organizirana zakonito, ter dodaja: "Ko se ugotovi obstoj suma o prirejeni dražbi, potem je to delo za organe pregona."

"Do sedaj smo prepoznali kar trinajst naključij, ki so se zgodila v zvezi s to dražbo. Preverili bomo vsa dejstva v povezavi s temi naključji. Žal občina ne želi dati podatkov, ki bi dokazali pravilnost ali nepravilnost omenjene dražbe. Njihovo ravnanje nas preseneča. Če je bilo vse v redu, zakaj skrivajo podatke?" navaja Kabanica. 

V kolikor teh podatkov ne dobijo, bodo smatrali, da teh trinajst naključij, kot jim pravi, podpira sum, da je neznana oseba na občini dražbo sabotirala in s tem oškodovala ne samo investitorje, temveč tudi sebe, "ker je s prijavo le enega udeleženca na dražbo dosegla nižjo ceno, kot bi jo, če bi bilo dražiteljev več".

Na vprašanje, ali je s komerkoli od vpletenih imeli kadarkoli kakršnekoli pogovore vezane na proces prodaje teh zemljišč Kabanica odgovarja: "Za razpis nismo vedeli. Ali je to posledica napake naših zaposlenih ali posledica napake občinskih uslužbencev in funkcionarjev (namerne ali nenamerne), bomo ugotavljali v naslednjem obdobju." Istočasno pa v naslednjem stavku indirektno potrjuje, da so nekakšni pogovori bili: "In da je več kot očitno, da s strani občine ni bilo interesa, da nas med pogovorom opomnijo na to, da je ali da bo razpisana javna dražba za prodajo zemljišča." 

Hude obtožbe Kabanice, kaj pravijo na občini? 

"Občina Izola zaznava v dopisih številne neresnične in zavajajoče navedbe ter jih v celoti zavrača. Prepričani smo, da je bil postopek javne dražbe parcel v Livadah izpeljan pravilno, transparentno in v skladu z veljavnimi zakonskimi določili. Če bo treba, bomo svoje trditve zagovarjali pred vsemi organi nadzora. Občina Izola nima namena razdreti že sklenjene pogodbe, še manj pa tožiti na ničnost pravnega posla, za katerega trdi, da je bil pravilno izpeljan," komentirajo obtožbe Kabanice.

Danilo Markočič

Vprašali smo jih tudi, kako je potekal proces razpisa za prodajo zemljišč, kje in koliko časa je bil razpis objavljen in ali so o njem poročali tudi mediji.

"Občinski svet Občine Izola je dne 28. 3. 2019 sprejel proračun Občine Izola za leto 2019, skupaj s proračunom pa je sprejel tudi Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019. Občinski svet Občine Izola je organ, ki odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja. Dne 3. 4. 2019 je bil Odlok o proračunu Občine Izola objavljen v Uradnih objavah Občine Izola, št. 7/19, kar pomeni, da so bile tistega dne prvič uradno in javno objavljene in posledično vsem zainteresiranim znane vse prodaje, ki jih je občina načrtovala izvesti leta 2019. 

Prodaja je bila še enkrat obravnavana pred občinskim svetom. Dne 4. 9. 2019 je potekala seja Odbora za gospodarstvo in finance, na kateri se je odločalo o štirih pravnih poslih razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Izola, med katerimi je bilo tudi odločanje o predmetnem pravnem poslu. Dne 5. 9. 2019 je prodajo potrdil Občinski svet Občine Izola z 20 glasovi za, dve svetnici/svetnika pa nista glasovali/-a. 

S sklepom je Občinski svet Občine Izola potrdil predlagani pravni posel po izklicni ceni najmanj 2.376.000 EUR brez pripadajočega davka. Dne 6. 9. 2019 je bila na oglasni deski spletne strani Občine Izola objavljena javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Izola, in sicer skupaj z osnutkom pogodbe ter besedilom javne dražbe." 

Objava vidna skoraj mesec dni

"Objava je bila vidna od 6. 9. 2019 od 14.20 do 1. 10. 2019 ob 23.59. Dne 16. 9. 2019 je bil objavljen članek z naslovom 'Kmalu nova stanovanja v Livadah' v Primorskih novicah, v katerem so bili objavljeni datum dražbe, izklicna cena in določeni drugi pogoji dražbe (višina varščine ipd.). Dne 1. 10. 2019 je bila izvedena javna dražba, na kateri je sodeloval le en dražitelj. 

Zadnje pomeni, da je od prve obravnave Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Izola za leto 2019 na Odboru za finance Občine Izola (ki je bila marca 2019) do zadnjega možnega dne za vplačilo varščine za sodelovanje na dražbi preteklo dobrih 6 mesecev – ves ta čas je bila namera o prodaji javno objavljena, predebatirana na vseh pristojnih delovnih telesih in dvakrat obravnavana na sejah občinskega sveta."

"Na podlagi navedenega zatrjujemo, da so navedbe g. Kabanice tudi v tem delu neresnične in zavajajoče," zaključujejo na izolski občini. 

Ali gre v bistvu za nekakšen poskus izsiljevanja?

Iz vsebine precej nenavadnih dopisov občinskim svetnikom in županu, če se jih bere tudi med vrsticami, se da razbrati, da Kabanica pravzaprav "deli navodila" svetnikom in županu, "kaj jim je storiti". Po prepričanju nekaterih sogovornikov, katere smo poklicali, da bi preverili ozadje te zgodbe, dajo slutiti, da naj bi vsebina slednjih, tako sogovorniki, "mejila že na izsiljevanje", čemur posredno potrjujejo tudi na občini. 

"Številni občinski svetniki Občine Izola doživljajo skoraj vsakodnevne dopise kot velik pritisk, ta pa se ne izvaja samo nad njimi, temveč tudi nad občinsko upravo Občine Izola, nad županom in nad posameznimi mediji. Nekateri svetniki so ogorčeni nad tem, od kod je g. Kabanica prejel naslove njihove osebne e-pošte, saj jih kar 10 od 23 nima javno objavljenih. Obveščeni smo, da g. Kabanica izvaja pritiske nad nekaterimi svetniki tudi po telefonu," so nam povedali.

Na občini so mnenja, da "direktor podjetja Elta ne izbira sredstev za uresničitev svojih ekonomskih interesov. Iz besedil dopisov je razbrati, da se je postavil v vlogo inšpektorja ali drugega represivnega organa ter da v svojih zaključkih že sprejema sodbe." 

Ob tem še enkrat izpostavljajo, da "ne Občina Izola, ne župan, ne občinski svetniki niso imeli vpliva na to, kdo bo vplačal varščino in dražil nakup parcel". 

Sicer ponavadi glasni poznavalci ozadij ne želijo nič komentirati javno

Da gre za zelo delikatno zgodbo in zelo nenavadno potezo potencialnega investitorja, nam potrjujejo tudi sogovorniki, ki pa, zanimivo, ne želijo javno o ozadju te zgodbe povedati ničesar. Da bi nekdo tako javno poskušal "na vsak način" priti do nekega zemljišča, "ne pomnijo", še dodajajo. Zgodbo bomo na Regionalu vsekakor spremljali še naprej. 

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija
 |  25 .12. 2020 ob  11: 30
Prodaja parcele v Jagodju ima zanesljivo vse znake koruptivnega dejanja, kar je očitno že iz zgodbe z županovimi oljkami, ki so bile ocenjene in prodane po astronomski in nerealni ceni podjetju BM21, ki je kupilo tudi zemljišče v Jagodju. Že ime tega podjetja, ki je v bistvu ime znanega sovjetskega raketometa BM-21 Grad nam pove, da so pripravljeni rušiti vse pred saeboj. Ne zagovarjam Kabanice in njegovih postopkov, dejstvo pa je, da je bila prodaja zemljišča nastavljena in izpeljana za enega kupca. Prodaja zemljišča je na občinski spletni strani res lahko bila objavljena 6.9.2019, je pa čez par dni od tam izginila. Zato je tudi danes ni več na občinski spletni strani, oz. v njenem arhivu. Spletna stran za javna naročila in objave je na srečo narejena tako, da se za nazaj stvari ne da objavljati. Že samo to dejstvo, da je objava izginila, je zrelo za kazenski pregon. V sistemu se zanesljivo da tudi preveriti, kdo jo je izbisal, tisti bo pa tudi povedal, po čigavem naročilu. Potrebna je samo dobra volja in zadeva je lahko hitro rešena...
Ivan |  25 .12. 2020 ob  04: 21
"Zgodbo bomo na Regionalu vsekakor spremljali še naprej." Super! Lepo in prav! Malce z zamudo, pa vendar. Pa pazite da ne boste preveč očitni glede pristranega pisanja, saj kolikor je slišati, budna uradna očesa spremljajo tudi vaše delovanje.

Svojstven je ta pristop in način Kabanice, no, očitno že ima naročilo da to razkrinka in spuca.

Zanka se definitivno zategujej.
 |  23 .12. 2020 ob  22: 49
12
Ko je Aco Kabanica leta 1991 prišel v Izolo in se začel ukvarjati preko svojega podjetja ELTA d.o.o. z distribucijo televizijskih programov, je bilo "dogovorjeno", "kdaj, s kom in kako" da prevzame del od Prešernove ulice navzdol, drugi ponudnik v Livadah pa od Prešernove ceste navzgor. Prišel je tudi tretji ponudnik Gordon Sluga iz Lucije, pa ga sploh niso pustili zraven...bistvo tega je tudi, da kabelski sistem poteka po stanovanjskih blokih, ki jih je zgradilo gradbeno podjetje Stavbenik, vse skupaj pa kupil potrošnik. Že takrat so bile prisotne polemike, da bi moral operater ponuditi ustrezno odškodnino za prenos televizijskega signala, celo tako daleč je šlo, da bi moral vsakemu stanovalcu oziroma gospodinjstvu izplačati ustrezni del ustvarjenega dobička. Kako se je končalo pa se vidi danes...
necenzurirano.si/clanek/preiskovalne-zgodbe/segel-je-v-roke-mandaricu-misicu-in-znani-odvetnici-796394
porkamalora |  23 .12. 2020 ob  18: 24
21
Kabanica, pusti nepremičnine in desante, vzami šravfciger in raje popravi sliko na naših TV.
zoran13 |  23 .12. 2020 ob  18: 16
-3
Aco Kabanica
 |  23 .12. 2020 ob  17: 45
-2


Aco Kabanica
 |  23 .12. 2020 ob  17: 45
-15
ELTA d.o.o.

Podjetje Elta d.o.o. je ustanovljeno dne 8.aprila 1991 leta.Naslednje leto bomo zaokrožili dvajset let uspešnega delovanja telekomunikacijskega operaterja v Sloveniji, kar pomeni, da smo najstarejši telekomunikacijski operater v državi. Poslujemo dalj časa kot Telekom Slovenije ter vsi ostali operaterji, ponudniki interneta, telefona in kabelske televizije.

Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
Dejavnosti po klasifikaciji CPA
61.10.11 Storitve fiksne telefonije – dostop do omrežja
61.10.43 Storitve širokopasovnega dostopa do interneta prek omrežij z vodi
Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Izvor kapitala: Domači kapital
Povezave s podjetji:
Število zaposlenih: 13
Velikost podjetja: Malo
Prihodek: 1.356.019,00 €
Delež izvoza v prihodku: 3,00 %
Tradicija od: 1991
Celotni kapital: 833.856,00 €
Celotna sredstva: 2.191.041,00 €
- Kabelska televizija (analogni paket, digitalna televizija).- Kabelski internet.- Paketne ponudbe.- IP telefonija.
elta.si/
elta.si/slike/2018/09/Cenik2018elta.pdf

Aco Kabanica