JAVNEMU SEKTORJU ZVIŠALI PLAČE: Te storitve se bodo zdaj podražile

Slovenija

Po dogovoru o višjih plačah v javnem sektorju, ki jih bodo zaposleni prvič prejeli februarja z januarsko plačo, smo priče podražitvam; po oskrbninah v domovih za starejše, se dražijo tudi vrtci. Višje plače bi lahko bile tudi med razlogi za dvige premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in storitve pomoči na domu.

Cene socialnovarstvenih storitev v domovih za starejše se praviloma usklajujejo enkrat letno, in sicer s 1. marcem. Dodatna uskladitev je možna, če je dvig stroškov dela za 1,5 odstotka višji od zadnje uskladitve. S 1. januarjem pa so se na podlagi sprejetih aneksov h kolektivnim pogodbam stroški dela povečali za približno štiri odstotke, so pojasnili na ministrstvu za delo. Kot so zapisali, "stroški dela predstavljajo v povprečju 50 odstotkov v strukturi cene, kar pomeni pri štiriodstotnem dvigu plač za dva odstotka višjo ceno storitve".

Po oceni ministrstva bodo izvajalci, ki cen v začetku leta niso uskladili, te povečali v povprečju za dva do tri odstotke. Izvajalci, ki so cene v začetku leta že spremenili, pa bodo lahko cene dodatno povečali za odstotek.

Po podatkih ministrstva se je za uskladitev cen storitev s 1. januarjem odločilo 60 odstotkov vseh izvajalcev, pri čemer so upoštevali priporočilo ministrstva in dvig cen v povprečju ne presega dveh odstotkov. Bodo pa lahko izvajalci cene dodatno povišali s 1. marcem zaradi spremembe ostalih elementov cene (stroški materiala in storitev, stroški investicijskega vzdrževanja, stroški amortizacije ter stroški financiranja).

Dražijo se tudi vrtci. Občinski sveti, ki potrjujejo cene programov vrtcev, so v nekaterih občinah že prižgali zeleno luč za dvig. Februarja bodo višje položnice na primer prejeli starši otrok, ki obiskujejo ptujski vrtec. Višje cene so že določili tudi v Velenju in Kranju. Določeni pa so, odvisno od programa in občine, za od tri pa do desetodstotni dvigi.

Del bremena višjih cen se bo prenesel na starše. "Če bi staršem želeli subvencionirati višjo ceno in se jim torej podražitev ne bi poznala na položnici, bi občino to na letni ravni stalo več kot 400.000 evrov. Iz proračuna že namenjamo 3,4 milijona evrov, dodatna sredstva pa bi lahko zagotovili le, če bi neposredno posegli v investicijski denar, ki ga je že tako premalo," je dejala ptujska županja Nuška Gajšek, ki tako ne vidi možnosti, da bi občina breme prevzela nase.

Na ministrstvu za izobraževanje pravijo, da strošek dela zaposlenih v vrtcu kot eden od elementov, ki se upošteva pri izračunu cene programa vrtca, vpliva tudi na določitev novih cen programov, ki jih sprejemajo občine. A podatki o dvigu cen programov po občinah kažejo, da se cene različno povišujejo in da na dvig cen ne vplivajo samo višje plače, temveč so prisotni tudi drugi razlogi, na primer da se cene že več let niso spremenile, da se je zaradi starosti otrok spremenila struktura oddelkov v vrtcih, pa izobrazba in starost zaposlenih ...

Dogovor s sindikati pa bi lahko vplival tudi na druge postavke občin. Kot so zapisali na velenjski občini, so morali dvigniti tudi cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

Ob tem so zagotovili, da ministrstvo temu vprašanju posveča veliko pozornosti. Preučujejo tudi možnost sprememb pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, "da bi zagotovili večje poenotenje posameznih elementov, ki sestavljajo cene programov in s tem tudi bolj poenotene cene". Ker gre za pravilnik, ki posega na področje pristojnosti občin, bo ministrstvo pri oblikovanju predlogov in novih rešitev upoštevalo stališča reprezentativnih združenj občin in vrtcev ter drugih deležnikov, so še napovedali.

Deli novico:

Komentiraj

Za komentiranje je potrebna  Prijava  oz.  Registracija