Glasen "Ne!" višanju cen javnih storitev

Vipavska dolina

Vipavski svetniki so na včerajšnji seji presenetljivo zavrnili predlog triodstotne podražitve cene vrtca. Vprašali so se, kdaj in kje se morajo podražitve javnih storitev končati, in dvignili roke proti prvemu predlogu podražitve, ki so ga dobili na mizo.

Predlog podražitve je svetnikom predstavila ravnateljica vrtca Alenka Močnik, ki je odločitev vrtca, da podraži ceno svojih storitev, argumentirala predvsem z dejstvom, da so se močno podražile cene nekaterih materialov, višjo ceno pa je terjala tudi lanska dolga zima, zaradi katere so imeli v vrtcu povišane stroške ogrevanja. »Nekateri oddelki, predvsem v Ajdovščini, so namreč energetsko zelo potratni,« je svetnikom višje stroške obrazložila ravnateljica.

Normativi so slabi

Jožko Andlovec, predsednik Odbora za družbeno dejavnost, je povedal, da so predlog vrtca na odboru  sprejeli. Svetniki pa na podražitev, kljub tesnemu izidu glasovanja, niso pristali. V diskusiji so se dotaknili tudi perečega problema, da občina letno plačuje 150 tisoč evrov za 30 prostih mest. Državni normativi namreč omogočajo majhne oddelke, razliko pa morajo kriti ustanoviteljice vrtcev, torej občine. Majhni oddelki se nahajajo sicer predvsem na vaseh, medtem ko so v Vipavi oddelki po večini polni.

Župan Ivan Princes sicer odločitev svetnikov spoštuje in jo razume, misli pa, da je bila odločitev za občino škodljiva, saj bo sedaj strošek, ki bi padel na starše, padel na občino. Svetniki in župan so se sicer strinjali, da bodo prihodnje šolsko leto razmišljali o zmanjšanju števila oddelkov in tako prihranili sredstva, ki jih sedaj trošijo za plačevanje nezasedenih mest v napol praznih oddelkih.

Kako se bodo odločili v Ajdovščini?

O povišanju cene vrtca bodo danes odločali tudi ajdovski svetniki, saj sta ustanoviteljici vrtca obe občini. Se bodo tudi oni, podobno kot Vipavci, odločili, da se mora dvigovanje cen javnih storitev nekje končati?

Deli novico: