IZOLSKA KOMUNALA SPREJELA DODATNE UKREPE: Pričeli bodo razkuževati tudi javne površine

Izola

Zaradi razglašene epidemije je Komunala Izola uvedla različne ukrepe. Poleg zagotavljanja minimalnega števila zaposlenih na delovnem mestu, tudi zaprtje zbirnega centra za občane in druge stranke, okrepitev pogrebne službe in oprostitev plačila za parkiranje na večini javnih plačljivih parkirišč v Izoli. Od prejšnjega tedna pa ostajata zaprti obe enoti Centra uporabnih predmetov.

Kot izvajalec obveznih občinskih gospodarskih javnih služb v izolski občini Komunala Izola od preteklega tedna dnevno prilagaja delovne aktivnosti v skladu z novimi informacijami in navodili za preprečitev širjenja koronavirusa. Prvi ukrepi so zajemali omejitev poslovanja s strankami, osebni sprejemi strank so od preteklega tedna prekinjeni, komunikacija pa poteka izključno po telefonu oz. elektronski pošti. Zaprta so bila otroška igrišča in javne sanitarije v upravljanju Komunale Izola.

Prek telefona so za stranke dosegljivi od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro, na tel. št. 05 66 34 950, za nujne primere pa je med 15. in 7. uro dosegljiva splošna dežurna služba na tel. št. 05 909 13 04.

Zagotovili so nemoteno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, v skladu s priporočili pa se na delovnem mestu ohranja minimalno število zaposlenih, kateri dosledno izvajajo obvezne preventivne ukrepe za zaščito pred morebitno okužbo z novim virusom. Vsi zaposleni so v preteklih dneh prejeli natančna navodila o obveznem razkuževanju rok, delovnih površin in delovnih sredstev, opremljeni so z vso potrebno zaščitno opremo, poleg tega se zaposlenim, ki še prihajajo na delo, ob prihodu na delo oz. vstopu v delovne prostore obvezno izmeri telesna temperatura. Vse navedene zaščitne ukrepe se dosledno izvaja, so sporočili iz izolske komunale.

Od danes je za občane in druge stranke zaprt zbirni center, kjer bo dežurni delavec omogočal dostop le službenim delovnim vozilom. Izjemoma bodo obravnavani le prevzemi odpadkov vezani na izredne situacije. "Glede na navedene omejitve pozivamo vse, ki v teh dneh ostajajo doma, k premišljenim aktivnostim v smislu neodlaganja večjih količin tako kosovnih odpadkov kot odpadkov zelenega reza. Izredne razmere žal botrujejo, sicer nemotenemu, a okrnjenemu izvajanju dejavnosti odvoza odpadkov," sporočajo. 

Poleg odvoza odpadkov je zagotovljeno vzdrževanje čistoče javnih površin in nemoteno odvajanje ter čiščenje odpadnih voda. Z jutrišnjim dnem bodo pričeli tudi z uporabo razkuževalnega sredstva pri strojnem čiščenju javnih površin, pri čemer bodo dodatno pozornost namenili lokacijam, kjer se običajno giblje večje število oseb (okolica trgovin, zdravstvenega doma ipd).

Od preteklega petka ostajata zaprti enoti Centra uporabnih predmetov na Muzčevi ulici in na lokaciji zbirnega centra.

Služba za pogrebne storitve z dodatnimi delovnimi okrepitvami deluje normalno, ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov. Dežurna pogrebna služba je dosegljiva 24 ur na dan na tel. št. 05 909 13 02. Stranke, ki morajo urediti formalnosti za izvedbo pogrebov, se morajo predhodno obvezno najaviti na številko dežurne pogrebne službe.

Z današnjim dnem je omogočeno brezplačno parkiranje na javnih plačljivih parkiriščih, z izjemo parkirišč v mestnem jedru, to so parkirišče Lonka, Veliki trg in parkirišče za pošto.

Vodstvo podjetja je v stalnem kontaktu z občinskim civilnim štabom, s katerim presoja razmere in v skladu z njimi tudi sprejema nadaljnje ukrepe. Vsi dosedanji ukrepi so sprejeti z namenom preprečitve širjenja koronavirusa ter zagotavljanju varnosti vseh, ki so vključeni v komunalne delovne procese. "Uporabnike naših storitev prosimo za razumevanje, strpnost in upoštevanje nekaterih omejitev pri izvajanju le-teh," so še zapisali v komunali in dodali:

"Poudarjamo, da vse ukrepe dosledno in sistematično izvajamo ter hkrati pričakujemo, da bo v danih izredno resnih razmerah preudarno in odgovorno ravnal popolnoma vsak posameznik. Le z doslednim izvajanjem (samo)preventivnih ukrepov lahko omejimo širjenje novega koronavirusa."